Laatste gemeenteraad 2018

De laatste gemeenteraad van deze legislatuur werd gehouden in de raadzaal van de gemeente.  Onze raadsleden van Samen , Liesbet Van Dyck en Lisette Verbeeck,  namen in oktober  niet meer deel aan de verkiezingen.

Graag bedanken we Liesbet en Lisette voor hun inzet voor de gemeente.
Een welgemeende dank je wel !

 

Afscheid OCMW raad

De laatste zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2018 werd vanavond gehouden.

Graag bedanken we alle leden van de raad voor hun inzet tijdens de afgelopen 6 jaar.   In het bijzonder bedanken we onze leden van Samen : Eddie De Bie, Vera Luyten, Tom Van Esse en Lisette Verbeeck.

 

Bevoegdheden nieuwe schepencollege

In Begijnendijk hebben de 4 partijen (Samen, N-VA, S.A.F.E. en LEEF) de verdeling van de bevoegdheden binnen het schepencollege bepaald.

Bert Ceulemans

 

Bert Ceulemans (Samen) wordt als burgemeester bevoegd voor algemene coördinatie, politie, brandweer, openbare veiligheid, kindermishandeling, wezen, vreemdelingenzaken, personeelsbeleid, preventie, vorming, monumentenzorg en GADC. Bert is al 18 jaar gemeenteraadslid en kwam deze verkiezingen voor het eerst op als lijsttrekker.

Bart Soree (N-VA) wordt schepen van onderwijs, kinderopvang, jeugdbeleid, ICT, technologie en innovatiebeleid, middenstand, economie en tewerkstelling, muziekschool, cultuur en dierenwelzijn. Hij is gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor N-VA sinds 2013 en is hoofdwetenschapper bij imec en deeltijds professor ingenieurswetenschappen aan de KULeuven en UA.

Steven Vermeulen (LEEF) wordt schepen van mobiliteit, verkeersveiligheid, ruimtelijke ordening, PR en communicatie, ontwikkelingssamenwerking, ecologische transitie (onder andere leefmilieu, afvalophaling, duurzaamheid, klimaat…), toerisme, participatie en diversiteit. Steven is al meer dan twaalf jaar politiek actief en zetelt sinds 2013 in de gemeenteraad. Hij werkt als communicatiemedewerker bij de FOD Binnenlandse Zaken.

Maggie Thielemans

Maggie Thielemans (Samen) wordt schepen van burgerlijke stand en bevolking, feestelijkheden en plechtigheden, sport, landbouw en gezondheidsbeleid. Maggie is al 18 jaar politiek actief in de gemeenteraad en de politieraad. Beroepshalve werkt ze als aankoop manager bij Duracell.

Roger Verduyckt

Roger Verduyckt (Samen) heeft het meeste ervaring (42 jaar) van de nieuwe gemeenteraad. Zo was hij ooit al 3 jaar burgemeester en 15 jaar schepen. Ondanks zijn leeftijd heeft hij aanvaard om toch nog 3 jaar schepenambt op te nemen en zo de relatief jonge ploeg met zijn ervaring bij te staan. Na 3 jaar zal hij de fakkel doorgeven aan nieuwkomer David Dupont. Roger zal de bevoegdheden van openbare werken, financiën, groenaanleg, begraafplaatsen, bibliotheek en openbare markten op zich nemen.

Kathleen Van Vlasselaer (S.A.F.E.) zal als voorzitter van het bijzonder comité aan het schepencollege worden toegevoegd met de bevoegdheden van Welzijn, gezins- en seniorenbeleid, toezicht OCMW, sociale huisvesting, gelijke kansen, gehandicaptenbeleid en jeugdzorg. Kathleen zetelt voor het eerst in de gemeenteraad, maar heeft de politieke microbe van huis uit meegekregen via haar vader die jarenlang politiek actief is geweest.

David Dupont

Nieuwkomer David Dupont (Samen) zal eerst drie jaar gemeenteraadsvoorzitter zijn. Daarna wisselt hij zijn mandaat met Roger Verduyckt. David is in het dagelijks leven engineering manager in een grote bouwfirma.

De overige gemeenteraadsleden die deel uitmaken van de bestuurlijke meerderheid zijn Patricia Stevens (S.A.F.E), Fran De Cock (LEEF), Sam Mergaerts (N-VA), Tom Van Esse (Samen) en Jolien Van Gilse (Samen).

Tom Van Esse
Jolien van Gilse

 

1950 x bedankt !

Heel erg bedankt voor het grote vertrouwen in ons team. Samen behaalden we 1950 stemmen.

Wij willen al onze kandidaten en sympathisanten bedanken voor de mooie campagne, het harde werk (voor en achter de schermen) en om voor ons te stemmen

1950 X bedankt !

Onze mosseldag

Vandaag heten we u graag welkom op onze jaarlijks mosseldag.

In de parochiezaal van Begijnendijk serveren we lekkere jumbomosselen met frietjes/brood.
Maar er is ook keuze uit: vol-au-vent met frietjes/brood, vegetarische schotel met frietjes/brood ,curryworst met frietjes/brood,…

Mosseldag 7 oktober 2018

Graag nodigen wij u uit op onze jaarlijks mosseldag.

Onze mosseldag zal doorgaan op zondag 7 oktober, van 11u30 tot 19u in de parochiezaal van Begijnendijk.

Wij serveren lekkere jumbomosselen met frietjes/brood. Maar er is ook keuze uit:
– vol-au-vent met frietjes/brood
– vegetarische schotel met frietjes/brood
– curryworst met frietjes/brood
– …

Bert Ceulemans

Bert Ceulemans is lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in Begijnendijk-Betekom voor Samen.

Bert groeide op in de Nieuwstraat. Hij was enthousiast lid bij Chiro Begijnendijk, later werd hij één van de sterkhouders van KAJ Begijnendijk en nog later richtte hij mee jeugdhuis De Wringer op.

Zijn organisatietalent kwam al snel bovendrijven bij grote evenementen. Op 22-jarige leeftijd debuteerde hij in de gemeenteraad, waar hij ondertussen al 18 jaar ervaring heeft opgebouwd.

Zijn vrienden kennen hem als een geboren leider met het hart op de juiste plaats.

Bert groeide op in de Nieuwstraat. Hij was enthousiast lid bij Chiro Begijnendijk, later werd hij één van de sterkhouders van KAJ Begijnendijk en nog later richtte hij mee jeugdhuis De Wringer op.

Zijn organisatietalent kwam al snel bovendrijven bij grote evenementen. Op 22-jarige leeftijd debuteerde hij in de gemeenteraad, waar hij ondertussen al 18 jaar ervaring heeft opgebouwd.

Zijn vrienden kennen hem als een geboren leider met het hart op de juiste plaats.

Ons kandidatenboekje in alle brievenbussen

Deze week valt ons kandidatenboekje in alle brievenbussen van onze gemeente.

In ons kandidatenboekje stelt Samen met trots en vol vertrouwen u zijn ambitieuze kandidaten voor.

Een ploeg die sterk aan elkaar hangt en die, ondanks uiteenlopende politieke overtuigingen op nationaal niveau, elkaar perfect vindt op gemeentelijk niveau. Want hier draait het niet om grote thema’s die ver van ons bed gebeuren. Hier gaat het over kleine, maar toch belangrijke zaken in onze mooie gemeente.

En juist dat is de lijm die ons bindt.

Onze kandidaten willen op een ernstige manier wegen op de politieke besluitvorming en beseffen dat ze dit beter kunnen bereiken als ze dit Samen doen met andere sterke karakters uit onze gemeente.

Ondek meer over onze kandidaten : http://samen.be/ons-team/ of raadpleeg de online versie van ons   Kandidatenboekje Samen

Mosseldag

Graag nodigen wij u uit op onze jaarlijks mosseldag.

Onze mosseldag zal doorgaan op zondag 7 oktober, van 11u30 tot 19u in de parochiezaal van Begijnendijk.

Wij serveren lekkere jumbomosselen met frietjes/brood. Maar er is ook keuze uit:
– vol-au-vent met frietjes/brood
– vegetarische schotel met frietjes/brood
– curryworst met frietjes/brood
– …

 

#NATUURDICHTBIJMIJ@BEGIJNENDIJK@BETEKOM

#NATUURDICHTBIJMIJ@BEGIJNENDIJK@BETEKOM#SAMENVOOREENFRISBELEID

🐿️🌳🌾🍁🌳🌻🍂☘️🌳🌱🌼🌺🍃🌳🌾🌺🌲🍁🌼🌵🍀🍃🏵️🌹🍂🌞🌿🌳🍁🌱🐿️🌳🌾🍁🌳🌻🍂☘️🌳🌱🌼🌺🍃🌳🌾🌺🌲🍁🌼🌵🍀🍃🏵️🌹🍂🌞🌿🌳🍁🌱🐿️🌳🌾🍁🌳🌻🍂☘️🌳🌱🌼🌺🍃🌳🌾🌺🌲🍁🌼🌵🍀🐿️🌳🌾🍁🌳🌻🍂☘️🌳🌱🌼🌺🍃🌳🌾🌺🌲🍁🌼🌵🍀🍃🏵️🌹🍂🌞🌿🌳🍁🌱🐿️🌳🌾🍁🌳🌻🍂☘️🌳🌱🌼🌺🍃🌳🌾🌺🌲🍁🌼🌵🍀🍃🏵️🌹🍂🌞🌿🌳🍁🌱🐿️🌳🌾🍁🌳🌻🍂☘️🌳🌱🌼🌺🍃🌳🌾

https://www.natuurpunt.be/ik-stem-voor-natuurdichtbijmij/