Greta Vandenbroeck kandidaat gemeenteraadsverkiezingen

In een periode waarin andere partijen naarstig op zoek zijn naar nieuwe kandidaten of krampachtig hun bestaande mensen proberen aan boord te houden, regent het nieuwe namen voor de lijst van Samen.

Vandaag bezochten wij Greta Vandenbroeck, geboren en getogen in Betekom, waar zij tot haar 18 jaar naar school geweest is. Zij heeft 33 jaar bij het OCMW gewerkt, eerst in de poetsdienst en later bij de dienst warme maaltijden. Sinds vorig jaar geniet zij van een verdiend pensioen.

Greta, eindelijk met pensioen, zou ik dan denken en dan stort je je in de politiek. Veel mensen zouden een andere invulling geven aan de vrije tijd waar ze al jaren naar uit hebben gekeken.

Een rustige oude dag zeker? (lacht) Bij mij moet het vooral vooruit gaan. Ik heb nooit veel stilgezeten en als ik werk zie, dan neem ik het ook op. Dat is meteen ook de reden waarom ik nu in de politiek stap. Als ik rondom mij kijk, dan zie ik een gemeente waar nog zoveel meer gerealiseerd kan worden. Als gemeentebestuur mag je pas tevreden zijn als je voor de inwoners het onderste uit de kan hebt gehaald, en volgens mij zit er in Begijnendijk-Betekom nog veel in de kan.

Iemand die zo verankerd is in de gemeente zou vast ook bij andere partijen welkom zijn. Kan je de keuze voor Samen even toelichten?

Ik was bij Samen al actief achter de schermen en heb zo hun beleid en hun kernwaarden leren kennen. Het is een groep mensen die ervan overtuigd is dat men van Begijnendijk-Betekom een gemeente kan maken waar het goed is om te wonen en waar iedere inwoner fier op kan zijn. Toen Bert (Ceulemans, lijsttrekker, n.v.d.r.) mij vroeg om mee de groep te versterken heb ik, na een dosis gezonde twijfels, beslist om er volop voor te gaan.

Kan je misschien al een tipje van de sluier oplichten over wat er volgens jou gerealiseerd moet worden? Of met je eigen woorden: Wat zit er nog in de kan?

Ik wil mij vooral inzetten voor de zwakkeren en ouderen van onze gemeente. In mijn loopbaan heb ik met die groep mensen heel veel contact gehad. Ik wil vechten voor het behoud van de dienst warme maaltijden en de poetsdienst van het OCMW. Deze taken uitbesteden aan een privébedrijf zou een echte achteruitgang betekenen en dan heb ik het niet alleen over het verlies aan jobs. We moeten er als gemeenschap alles aan doen zodat oudere mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Een dagelijkse gezonde babbel hoort daar ook bij. Mensen die net als ik ervaring in de sector hebben, zullen dit allemaal kunnen beamen.

Daarnaast wil ik mee het verenigingsleven ondersteunen. Zowel in Begijnendijk als in Betekom is er nood aan een polyvalente zaal waar iedere vereniging (jeugd, sport, cultuur of wat dan ook) zijn eetdagen, voorstellingen of fuiven in kan houden. Het zijn dit soort bijeenkomsten dat zorgt voor meer verbondenheid.

Tenslotte wil ik ook werken aan een propere gemeente. Er zijn weinig zaken die zo hemeltergend zijn als zwerfvuil dat naast de straten ligt. Daar moet echt een einde aan komen. Om dit aan te pakken moet er op drie punten gewerkt worden: We moeten iedereen ervan bewustmaken dat dit echt niet kan. Met de groendienst moeten we een plan van aanpak opstellen zodat we het opruimen zo efficiënt mogelijk kunnen maken. En natuurlijk moet ook de pakkans vergroot worden. Sluikstorters mogen niet ongestraft hun gang blijven gaan.

Daar kunnen wij niets tegen inbrengen. Greta, bedankt voor de ‘gezonde’ babbel en wij wensen je nog veel succes.

Tom Van Esse kiest voor Samen

Tom Van Esse (38) treedt toe tot de lokale partij Samen en zal ook kandidaat zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

Van Esse was in 2000 jongste kandidaat en bleef sindsdien ononderbroken op verschillende niveaus politiek actief. Eerst als lid van de beheerraad van sport- en recreatiecentrum “De Tumkens”, vanaf 2007 als gemeenteraadslid, en sinds 2013 zetelt hij in de OCMW-raad.

Als papa van twee jonge kinderen (3 en 5 jaar) hecht Van Esse veel belang aan een kwalitatief schoolaanbod en veilige schoolomgeving. Zelf lid van o.a. Explosief vzw, KWB, ’t Rollend Ei, ACV Begijnendijk-Betekom, wil Van Esse meer gemeentelijke ondersteuning van de vele vrijwilligers die zich dagdagelijks inzetten in het sportieve en culturele verenigingsleven. Ook inzet voor betaalbare woningen en goede ouderenzorg wil hij hoog op de agenda.

Professioneel is hij al bijna twintig jaar werkzaam bij Telenet, momenteel in de functie van service engineer.

 Waarom Samen?

Tom Van Esse vindt dat Begijnendijk-Betekom nood heeft aan vernieuwing: “Ik geloof dat Samen dit kan waarmaken. Samen kunnen we meer. Samen is een groep met een ideale mix van nieuwe en ervaren krachten. Vooral ook een team waar naar jouw mening wordt gevraagd en waar met iedereen rekening wordt gehouden. Samen is een hechte groep, dat stel ik bijzonder op prijs. Uiteindelijk plukt de burger daar de vruchten van!”


Van Esse benadrukt dat zijn overstap een positieve keuze is. “Ik heb mij vanaf 2000 steeds voluit geëngageerd. Een groot aantal dossiers in onze gemeente vraagt vandaag echter om een andere koers. Veilige fietspaden, verkeersveiligheid, schoolbeleid. Stuk voor stuk kernthema’s waarvoor ik ooit in de politiek stapte, en waarrond ik vandaag in onze gemeente helaas te weinig evolutie en realisatie zie. Ik ben ervan overtuigd dat Samen wél voor een doorbraak kan zorgen op een aantal cruciale punten. Daar wil ik mee mijn schouders onder zetten!”

David Dupont op lijst Samen

Met de gemeenteverkiezingen in aantocht, bereiden alle partijen zich voor op de campagne die deze zomer in volle hevigheid zal losbarsten. Bij sommigen is het nog zeer de vraag of ze voldoende mensen bij elkaar gesprokkeld krijgen om de lijst te vullen, anderen denken nog na over hoe ze zich naar de kiezer toe willen profileren. Wij gingen vandaag ons licht eens opsteken in Begijnendijk, een gemeente die al decennialang geregeerd wordt door MGB (Modern Gemeentebeleid, nvdr). De grootste oppositiepartij in Begijnendijk is Samen en ook deze keer maken zij zich op om het gedoodverfde alternatief te zijn.

Één van de nieuwe gezichten op de lijst van Samen is David Dupont. Beroepshalve is hij engineering manager bij een groot prefab betonbedrijf, maar sommigen kennen hem ook als schrijver van het boek ‘De Laatste Koningsdraak’, waarmee hij in 2016 debuteerde.

David, wat bezielt iemand die al zo druk bezet is om zich ook nog in de politiek te storten?

Ik ben geboren en getogen in Begijnendijk, heb hier in zowat alle jeugdverenigingen gezeten en ik hou met heel mijn hart van dit dorp. Het is mijn verleden en zal ook mijn toekomst zijn. Al jaren zie ik hier heel veel mogelijkheden die jammer genoeg niet benut worden. Dat stoort mij al veel te lang. Toen mijn vriend en lijsttrekker Bert Ceulemans mij vroeg om hun ploeg te versterken, heb ik dan ook niet lang moeten nadenken. Je kan gewoon niet jarenlang je ongenoegen uiten en dan terugkrabbelen wanneer iemand je vraagt om mee te werken aan een oplossing.

Heb je met zoveel goesting nooit getwijfeld om je kandidatuur bij MGB te stellen? Misschien dat dat meer garantie biedt om verkozen te worden of in de meerderheid terecht te komen?

Ze hebben het mij voor alle duidelijkheid nooit gevraagd, maar het antwoord zou ook nee geweest zijn. Dat heeft voor mij te maken met geloofwaardigheid. Als je wil dat er iets grondig verandert, dan moet je niet kijken naar de partij die al dertig jaar het beleid maakt. Moesten ze de wil en de kwaliteiten aan boord hebben om het te doen, dan was het al gebeurd.

Je spreekt over verandering, maar wat moet er dan zo dringend veranderd worden volgens jou?

Wie Begijnendijk kent, weet dat er de laatste jaren enorm veel appartementsgebouwen zijn bijgekomen. Dat is op zijn zachtst gezegd een vrij eenzijdige invulling van de ruimte in ons dorp. Op zich is het leuk dat er meer mensen in Begijnendijk komen wonen, hoe meer zielen hoe meer vreugd. Maar wat even belangrijk is, is dat het ook een toffe gemeente blijft om in te wonen en net dat aspect is volledig verwaarloosd.

Kijk eens naar de staat van de fietspaden, er zijn er bij die al dertig jaar een schande zijn. En heb je al eens geteld hoeveel leegstaande handelspanden er op dit ogenblik zijn, om nog maar te zwijgen over de ondermaatse horeca. Als ik een terrasje wil doen, ben ik bijna verplicht om naar Aarschot of Heist-op-den-Berg te gaan. Als het zo verder gaat dan wordt Begijnendijk een woongetto en een oninteressante buitenwijk van Aarschot of Heist-op-den-Berg.

Ook op het gebied van natuurbeheer heb ik geen enkele verwezenlijking gezien die van de gemeente afkomstig is. De mensen van natuurpunt doen hier gelukkig veel goeds, maar dit gebeurt uit idealisme en met te weinig ondersteuning van ons gemeentebestuur.

Ik hoor kwatongen al zeggen dat het makkelijk is om van de zijlijn kritiek te hebben. Kan je misschien al een tipje van de sluier oplichten hoe jullie de problemen dan concreet willen aanpakken?

Er zijn drie punten waar we de focus op willen leggen. Allereerst is er de verkeersveiligheid en dan vooral de fietsvriendelijkheid in onze gemeente. Onze kinderen moeten veilig op school geraken, daar kunnen geen compromissen over gesloten worden. Er is maar één manier om dit te doen, en dat is nieuwe investeringen in onze fietsinfrastructuur: het herstellen en verbeteren van de bestaande fietspaden, maar ook het maken van nieuwe fietsautostrades die de verschillende buitenwijken op een snelle manier met het centrum verbinden.

Het tweede punt is de gezelligheid van de dorpskernen. Hierin moet de gemeente een actievere rol spelen. Het moet aangemoedigd worden om horecazaken te openen en de dappere ondernemers die hun nek uitsteken om dit te doen, moeten ook rechtszekerheid krijgen zodat ze niet bij de eerste klacht van overlast schrik moeten hebben dat ze hun deuren moeten gaan sluiten. Er moet ook voldoende parking beschikbaar zijn en deze parking moet gratis zijn.

Ons derde punt is de versterking en uitbreiding van de groenzones. In samenspraak met Natuurpunt willen wij zorgen dat er zowel in Begijnendijk als in Betekom een groene long is, waar mensen naartoe kunnen gaan om zich te ontspannen. In Begijnendijk kan dit door de toegankelijkheid van het Bieheidebos ook door te trekken naar de groene gordel ronde De Meren en naar de overkant van de Liersesteenweg. In Betekom zijn er zeker mogelijkheden met het Meetshovenbos en ook aan de demerbeemden.

David, ik dank je voor dit gesprek en het belooft in Begijnendijk alvast een spannend jaar te worden.

Nieuwe lijsttrekker Bert Ceulemans

Op 14 oktober zijn er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen.Samen neemt alvast een stevige aanloop. De 40-jarige Bert Ceulemans uit de Moorsemsestraat is kersvers lijsttrekker van de partij. De leden van Samen schaarden zich unaniem achter Bert.

Vernieuwing én ervaring gaan zo hand in hand.  Want Bert Ceulemans debuteerde reeds in 2001 in de gemeenteraad en zetelt dus inmiddels 17 jaar ononderbroken in de raad. Met een pak dossierkennis is hij de juiste keuze om de lijst Samen naar een nieuwe toekomst te leiden.

Bert heeft al bewezen dat hij met zijn gedrevenheid en visie voor een ongelofelijke dynamiek kan zorgen voor onze gemeente.

De lijsttrekker van de vorige verkiezingen, oud-burgemeester/ schepen Roger Verduyckt, geeft hiermee de fakkel door aan de jongere generatie. Verduyckt reageert tevreden: “Bert is een man met een hart voor Begijnendijk-Betekom. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat hij zich voluit zal inzetten voor de bevolking. Zelf wil ik mijn vertrouwen onderstrepen door als lijstduwer te fungeren. De lijst Samen zal meer dan ooit een uitgebalanceerd team zijn dat paraat staat voor de volgende jaren!”