Controles politiezone BRT

Vorige week werden verschillende controles gehouden op het grondgebied van de politiezone BRT (Begijnendijk, Rotselaar, Tremelo).
Op maandag 19 oktober 2020 werd er gemeten met de mobiele snelheidscamera. Op de Tremelosesteenweg werden 360 voertuigen gecontroleerd waarvan er 28 te snel reden. De snelst gemeten snelheid was 79 km/u.
Op zondag 25 oktober werden er een honderdtal ademtesten afgenomen waarvan er 1 positief was en 1 alarm aangaf.
Van de 1600 voertuigen die op snelheid gecontroleerd werden, werd er vastgesteld dat er 37 te snel reden. 1800 nummerplaten werden via het ANPR systeem gecontroleerd. Er werd geen hit vastgesteld.
Enkele andere vastgestelde inbreuken hadden te maken met het niet dragen van de veiligheidsgordel, het niet handenvrij telefoneren en de technische schouwing van het voertuig.

Flitsmarathon

Gisteren heeft onze politiezone deelgenomen aan de nationale flitsmarathon.
Er werd in de politiezone BRT van 06:00 uur ‘s morgens tot 18:00 uur controle gehouden op de snelheid.
In Begijnendijk werden drie straten aangedaan en werden 588 voertuigen gecontroleerd. Hier werden 62 overtredingen vastgesteld.
In Rotselaar werden 75 voertuigen gecontroleerd waarvan er 16 te snel reden.
In Tremelo werden twee straten aangedaan, 1220 voertuigen gecontroleerd met als resultaat 89 overtredingen.

Startschot project Buck-e

Om het aantal kinderen dat met de fiets of te voet naar school gaat te laten toenemen, werd beslist in de drie basisscholen van start te gaan met een registratie- en beloningssysteem.

Naar aanleiding van de  Week van de Mobiliteit werd tijdens deze Strapdag samen met de leerlingen van GBS De Klimroos, VBS ’t SJIBke en GBS De Puzzel het officiële startschot van het project gegeven.

Meer info: https://buck-e.be/

 

Verplichting mondmasker

De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant heeft een politiebesluit genomen tot verplichting om steeds een mondmasker bij te hebben in heel de provincie. Met dit besluit wenst hij iedereen een duidelijke boodschap te geven en te sensibiliseren om te allen tijde een mondmasker bij te hebben, zodat ze overal vlot aan de verplichting kunnen voldoen als die er is.
Meer info:  https://gouverneurvlaamsbrabant.be/sites/default/files/politiebesluit%20mondmasker%20verplicht%20bij%20zich%20te%20hebben%20.pdf#overlay-context=nieuws/verplichting-mondmasker-bij-zich-te-hebben-vlaams-brabant

 

Tweede editie burgemeestersbal

Beste vrienden en sympathisanten,
Met pijn in het hart hebben wij de beslissing genomen om het bal van de burgemeester dit jaar niet te laten doorgaan. Er is op dit ogenblik weliswaar nog geen zicht op welke Covid-19 maatregelen er tegen dan zullen gelden, maar wij vonden dat het nu niet het geschikt moment was om te feesten. Onze talrijke en bereidwillige sponsors hebben door Corona andere zorgen aan hun hoofd en ook de verenigingen waarvoor we het allemaal doen, kunnen op dit ogenblik beter op andere manieren ondersteund worden.
Samen met jullie allemaal hopen wij dat de crisis snel terug onder controle komt, en dat we volgend jaar terug naar een normale en gevulde evenementenkalender kunnen uitkijken, met als kers op de taart een tweede editie van het burgemeestersbal.

Werken Duracell-rotonde

Op 3 augustus starten de werken aan de Duracell-rotonde en de Ter Heidelaan.
Vanaf 3 augustus tot en met 1 oktober wordt fase 0 uitgevoerd. Dit heeft een impact op het verkeer:
👉 Verkeer vanuit Betekom in de richting van de E314 en de Ter Heidelaan blijft mogelijk.
👉 Er geldt een omleiding via Nijverheidslaan in beide rijrichtingen.
👉 Verkeer van Aarschot in de richting van Betekom wordt omgeleid via de Leuvensesteenweg (N19).
Ook voor de fietsers wordt er een omleiding voorzien.

Update coronamaatregelen

 De Nationale Veiligheidsraad heeft een verdere versoepeling van de coronamaatregelen vanaf 1 juli aangekondigd. Een overzicht van de beslissingen.
– Vergroting bubbel tot 15 mensen:
Vanaf 1 juli wordt het aantal van 10 sociale contacten per week verhoogd tot 15. Als u iets in groep doet, moet die groep ook tot 15 personen worden beperkt.
– Heropening vrijetijdsactiviteiten:
Bepaalde vrijetijdsactiviteiten waren tot nu toe gesloten. Onderstaande zaken zullen kunnen heropenen onder bepaalde voorwaarden:
👉 Zwembaden en wellnesscentra,
👉 Pretparken en binnenspeeltuinen,
👉 Theaters en bioscopen,
👉 De casino’s en de speelzalen.
👉 Congreszalen.
👉 Receptie- en feestzalen met een limiet van 50 personen.
Ze kunnen net als de andere zaken openen op voorwaarde dat ze de voorschriften toepassen. De algemene regels zijn vergelijkbaar met wat al van kracht is voor andere activiteiten: Het verplicht naleven van de veiligheidsafstand, het werken met tijdslots en crowdmanagement, het schoonmaken van de infrastructuur en zeker het dragen van mondmaskers dat sterk blijft aanbevolen.
– Evenementen tot 200 mensen binnen en 400 buiten: De publiekslimieten voor evenementen die wel kunnen doorgaan, blijven gehandhaafd. Die worden vastgelegd door de bevoegde ministers en de experts van de GEES. Het gaat om 200 personen binnen en 400 personen buiten. Deze capaciteitslimiet zal in augustus geherevalueerd worden tot 400 binnen en 800 buiten, als de gezondheidssituatie het toelaat.
– Versoepelde regels voor winkels en markten:
Naast de activiteiten die hervat kunnen worden, hebben de Nationale Veiligheidsraad en de experts beslist om bepaalde regels te versoepelen voor winkels en markten. Vanaf 1 juli kunt u naar de winkel met mensen uit uw contactbubbel. U hoeft dus niet meer alleen te gaan winkelen en hoeft zich ook niet meer aan een tijdslimiet te houden. U moet wel nog altijd de veiligheidsafstand respecteren. Voor de markten blijven de protocollen van toepassing, maar er is dan geen beperking meer wat het aantal kramen betreft. De gezondheidsvoorschriften moeten nog altijd worden nageleefd.
– Mondmasker niet verplicht in winkels:
Verscheidene experts hadden opgeroepen om mondmaskers in winkels te verplichten. Toch heeft de Veiligheidsraad dat niet beslist.
– Systeem met kleurcodes voor onderwijs:
Wat de perspectieven op langere termijn betreft, daar is de start van het volgende school en academiejaar al in volle voorbereiding. De ministers van Onderwijs hebben samen met de experts van de GEES een systeem met kleurcodes opgezet, dat duidelijk aangeeft hoe de school zich in functie van de gezondheidssituatie moet organiseren.
– Nog geen massa-evenementen of nachtleven.

Lokaal bestuur Begijnendijk steunt horeca

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, hebben een grote impact op de inwoners, ondernemers en verenigingen in de gemeente. De Nationale Veiligheidsraad heeft op 3 juni beslist om vanaf 8 juni 2020 de horecasector terug op te starten, mits de nodige veiligheidsmaatregelen. Het lokaal bestuur van Begijnendijk heeft de afgelopen week dan ook in voorbereiding van deze heropening contact opgenomen met onze horeca-uitbaters om de mogelijkheden naar bijvoorbeeld terrasuitbreiding en andere ondersteuningsmogelijkheden te bekijken. Hiervoor bereidt het bestuur momenteel de nodige vergunning en innames voor.
Daarnaast dient ook de horeca heel wat bijkomende sanitaire maatregelen, zoals vloermarkeringen of ontsmettingsmiddel, te voorzien om al hun klanten en personeelsleden te beschermen. De veiligheid van alle inwoners is eveneens een prioriteit voor het bestuur, waardoor beslist werd voor deze sanitaire maatregelen een tegemoetkoming te voorzien.
Op 2 juni 2020 werd een communicatie verstuurd naar de horeca- uitbaters met de vraag hun facturen van deze maatregelen met een korte toelichting aan het bestuur te bezorgen.
De indieningstermijn loopt tot 15 juli 2020. Op basis van deze gegevens zal het bestuur een inschatting van de kosten maken en een tegemoetkoming vastleggen.

Laatste fase verdeling mondmaskers

Alle inwoners die nog geen mondmasker hebben ontvangen tijdens fase 1 en fase 2 krijgen eerstdaags een mondmasker in de bus.

Om praktische redenen werd de verdeling van de mondmaskers opgedeeld in verschillende fasen.  Eerst werden alle 65-plussers, gebruikers van het openbaar vervoer en jongeren vanaf 12 jaar ( die opnieuw naar school moesten) voorzien van een mondmasker. Nadien kon je na registratie een mondmasker in je brievenbus ontvangen.  Tot slot worden alle andere inwoners voorzien van een brievenbus.

Samen wenst alle vrijwilligers te danken die hieraan hebben meegeholpen.

 

Bijkomend studeerruimte voor studenten

Nu veel studenten thuis zijn tijdens de examenperiode hebben zij het moeilijk om in alle rust en stilte hun examens voor te bereiden. Het bestuur brengt daar verandering in!

👉 Vanaf woensdag 3 juni tot en met dinsdag 30 juni 2020 kunnen studenten elke werkdag van 9.00 tot 17.00 u in de cafetaria van sportpark Grote Baan terecht om er in stilte en op een veilige afstand van elkaar te studeren.
👉 Je dient jouw studeerplekje wel vooraf te reserveren via https://reservaties.begijnendijk.be/.

Budget van 150.000 euro

Het college van burgemeester en schepenen maakt € 150 000,00 vrij om een bijkomende stimulans te geven aan het welzijn van de inwoners, de lokale handel en het verenigingsleven.

Meer informatie: https://www.begijnendijk.be/nieuwsdetail/812/bestuur-maakt–150-00000-vrij-voor-extra-steun-en-initiatieven

 

Snelheidscontroles

Ook in de maand mei werden er al de nodige controles uitgevoerd binnen de BRT-zone. Dit gebeurde zowel op het gebied van snelheid en verkeer in het algemeen als op de maatregelen die er gelden tijdens de Corona crisis.
Geen fotobeschrijving beschikbaar.
De snelheidscontroles gebeurden in elke gemeente van de zone op verschillende plaatsen en ook deze keer waren er nog veel chauffeurs die zich niet aan de aangewezen snelheid gehouden hebben.
In Begijnendijk en Betekom werden er 444 voertuigen gecontroleerd binnen de zone 50, waarvan er 80 te snel reden. Eén bestuurder haalde hier zelfs 90 km/u en deze zal dan ook zijn/haar rijbewijs even kwijt zijn.
Naast de snelheidscontroles werd er ook nog gecontroleerd met ons ANPR-voertuig. Er werd één voertuig aangetroffen met een verlopen technische keuring.
Denk dus ook in deze periode steeds aan uw snelheid wanneer u op de baan bent!
Hou u aan de geldende Corona-maatregelen zodat iedereen gezond blijft!

Begijnendijk behulpzaam

Door het coronavirus Covid-19 kunnen sommige inwoners niet meer naar de winkel of met hun hond gaan wandelen. Daarom organiseren heel wat inwoners warme initiatieven om elkaar te helpen. Vanaf nu bundelt het bestuur al deze hulpvragen op www.begijnendijk.be/begijnendijkbehulpzaam, een platform waar vraag en aanbod elkaar vinden.
👉 Heb je hulp nodig? Kan je niet naar de winkel of wil je even met iemand praten? Laat het dan weten via het online formulier, een e-mail aan begijnendijkbehulpzaam@begijnendijk.be of tel. 016 52 55 40. De medewerkers van het bestuur bekijken alle hulpvragen en contacteren jou wanneer ze een geschikte vrijwilliger gevonden hebben.
👉 Wil je zelf helpen? Zorg dan eerst voor de personen die hulp nodig hebben in jouw omgeving, zoals familie, buren en vrienden. Wil je meer doen? Schrijf je dan in als vrijwilliger via

Werking triagepost

‼️BELANGRIJKE informatie voor wie een dokter nodig heeft.‼️
Heb je klachten van bovenste of onderste luchtweginfectie zoals hoesten, koorts, keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden, neem dan eerst telefonisch contact op met je huisarts.
✔️ Ga NIET naar de spoedgevallen van het ziekenhuis
✔️ Bel NIET naar de spoedgevallen
✔️ Ga NIET in de wachtzaal zitten bij je huisarts.
Volg de procedure op de foto.
Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Kindergemeenteraad

Vanmiddag kwam de kindergemeenteraad voor de eerste keer samen. Alle aanwezige kinderen legden de eed af in handen van schepen van onderwijs Bart Soree.
Alessia Milis werd door de leden verkozen tot onze eerste kinderburgemeester van Begijnendijk.
Na enkele formele agendapunten mochten de kinderraadsleden nadenken over het nieuwe skatepark aan de sporthal en werd het mobiliteitsproject voor onze scholen besproken.

Veel succes!

Update dorpskernvernieuwing

De rioleringswerken die uitgevoerd werden tussen de De Bruynlaan en het dorpsplein zijn achter de rug. De aannemer is deze week gestart met de wegeniswerken, de rijweg wordt aangelegd in beton. Deze wegeniswerken zijn voorzien tot Pasen.
Vanaf volgende week beginnen de nutsbedrijven aan de voorbereidingswerken van de zone die gelegen is tussen de Baalsesteenweg en de Kleinesteenweg. De rioleringswerken vangen daar volgens de huidige planning aan na de paasvakantie.

Eén keuzemenu voor de twee noodnummers

Vandaag voert België een keuzemenu in voor de noodnummers 112 en 101. In een noodsituatie kan je zowel 112 als 101 bellen om één van de drie hulpdiensten (brandweer, ambulance of politie) te bereiken. In alle gevallen word je geholpen, ook als je geen of de verkeerde keuze zou maken.

Eén keuzemenu voor de twee noodnummers

Ongeacht of je 112 of 101 belt, laat het keuzemenu je toe om te kiezen welke hulp je nodig hebt: van de brandweer, de ambulance of de politie.

Zodra de keuze gemaakt is, word je in contact gebracht met een operator van de noodcentrale die onmiddellijk de hulpdiensten kan sturen die je nodig hebt. Dit keuzemenu maakt het gemakkelijker om in noodsituaties een keuze te maken en helpt vermijden dat je oproep wordt doorgeschakeld van 112 naar 101 (of vice versa).

Het menu lijkt op dat van de app 112 BE, waarmee je via een icoon de hulp kiest (ambulance, brandweer of politie) die je nodig hebt.

Zowel via de app 112 BE als het keuzemenu word je onmiddellijk in contact gebracht m et de bevoegde noodcentrale.

Ter herinnering : in België raadt de FOD Binnenlandse Zaken aan om voor dringende hulp van een ambulance of de brandweer naar het nummer 112 te bellen. Voor de politie kan je ook naar 101 bellen.

Achter deze twee nummers gaan twee verschillende noodcentrales met verschillende processen voor de behandeling van noodoproepen schuil: één voor medische hulp en de brandweer, de andere voor de politie. Indien je vóór het invoeren van het keuzemenu naar 112 belde om hulp te vragen van de politie, moest je worden doorgeschakeld naar het noodnummer 101. Door deze doorschakeling kon je kostbare tijd verliezen.

In alle gevallen word je geholpen.

Je zal in alle gevallen geholpen worden indien je naar de noodnummers 112 of 101 belt. Ook als het niet lukt om een keuze te maken, of als je de verkeerde keuze zou maken krijg je een operator aan de lijn.

Gebruiksvriendelijk

Het keuzemenu is een gebruiksvriendelijk hulpmiddel om je efficiënter en sneller te helpen. Het werkt op een gelijkaardige manier als de app 112 BE, namelijk door een eenvoudige keuze aan te bieden tussen ambulance, brandweer of politie voordat je een operator aan de lijn krijgt. Als je een smartphone hebt, kan je de app 112 BE ook als alternatief gebruiken voor het keuzemenu.Dit keuzemenu helpt bellers efficiënter en sneller omdat ze enerzijds in contact gebracht worden met de noodcentrale die ze nodig hebben, en anderzijds omdat er meer lijnen vrij blijven omdat operatoren in de noodcentrales zich niet moeten ontfermen over nodeloze oproepen of tijd moeten spenderen aan het doorschakelen van oproepen.

Hoe werkt het menu?

Vanaf 11 februari 2020 moet je het volgende doen als je dringend hulp nodig hebt van een ambulance, de brandweer of de politie:

1. Bel naar het noodnummer 112of 101

2. Luister naar de boodschap :
“Noodcentrale.Voor ziekenwagen of brandweer, druk 1. Voor politie, druk 2.”

3. Maak je keuze: 1 of 2

4. Indien je geen keuze maakt, herhaalt de boodschap zich:“Voor ziekenwagen of brandweer, druk 1.Voor politie, druk 2.Blijf aan de lijn. We verbinden u door.”

5. Blijf aan de lijn : een operator zal je oproep beantwoorden.

Eerst hoor je dus het keuzemenu. Zodra je je keuze valideert door op 1 of 2 te drukken word je doorgeschakeld naar een operator van de noodcentrale die je nodig hebt. Indien je geen keuze maakt, wordt de boodschap één keer herhaald en word je daarna automatisch doorgeschakeld naar de noodcentrale die territoriaal bevoegd is. In dien je een verkeerde keuze maakt, word je, net zoals voorheen, door de operator naar de juiste noodcentrale doorgeschakeld

Meer info: www.112.be/nl/menu

Dorpskernvernieuwing Begijnendijk – update

Werken in de Dorpsstraat

De rioleringswerken die uitgevoerd werden tussen de De Bruynlaan en het dorpsplein zijn achter de rug. De aannemer plant de start van de wegeniswerken vanaf 10 februari 2020. Van zodra de eigenlijke betonwerken starten, informeert de aannemer alle betrokken inwoners. De wegeniswerken zijn voorzien tot Pasen. De rijweg wordt aangelegd in beton. De komende twee maanden is de toegankelijkheid voor de bewoners op bepaalde perioden niet mogelijk, wegens de uithardingstijd van het beton.

Werken Betekomsesteenweg

Intussen beginnen de nutsbedrijven vanaf 17 februari 2020 aan de voorbereidingswerken van de volgende fase, nl. de zone die gelegen is tussen de Baalsesteenweg en de Kleinesteenweg. De rioleringswerken vangen daar volgens de huidige planning aan na de paasvakantie. Het einde van deze fase wordt verwacht rond september 2020.

Voor vragen, kan je steeds terecht bij het technisch bureau (016 53 66 61- technisch.bureau@begijnendijk.be)

meer info: https://www.begijnendijk.be/product/945/dorpskernvernieuwing-begijnendijk

Verkeersactie 5 februari 2020

Op woensdag 5/2/20 werd in onze politiezone een verkeersactie gehouden. Hierbij werden er 80 bestuurders aan een ademtest onderworpen.

Allen bliezen safe. In het kader van drugs in verkeer werden eveneens geen processen verbaal opgesteld.

Er werden 138 voertuigen op snelheid gecontroleerd. 9 bestuurders reden te snel en krijgen een onmiddellijke inning toegestuurd. Er werd één proces-verbaal van waarschuwing opgesteld inzake ongeldige keuring.

Voorbereidende werken aansluiten afgesneden Demerbochten gaan van start

In de week van 3 februari start de aannemer van De Vlaamse Waterweg nv in Aarschot, Begijnendijk en Rotselaar met voorbereidende werken, om later dit jaar vijf meanders opnieuw aan te sluiten op de Demer. Die ingreep biedt voordelen voor de waterveiligheid van de regio, de natuurontwikkeling en de ontspanningsmogelijkheden op en naast de Demer. Tegen juni 2020 moeten de werken achter de rug zijn. Dan varen de deelnemers aan Expeditie Natuurpunt langs de meanders.

Het Sigmaproject Demervallei sluit tientallen afgesneden bochten van de Demer opnieuw aan op de rivier. Dat heeft een dubbel effect. Enerzijds geven de bochten extra stroomruimte aan de rivier, wat een troef is om hoge waterpeilen op te vangen. Anderzijds hebben de meanders een positief effect op de verdroging in de vallei. Daarmee biedt het Sigmaproject Demervallei – en het Sigmaplan als geheel – een antwoord op de gevolgen van de klimaatverandering. In april 2019 sloten we de allereerste meander opnieuw aan op de Demer, in Vinkenberg, nabij Scherpenheuvel-Zichem en Diest. Nu zijn opnieuw vijf meanders aan de beurt.

Voorbereidende werken

De eerste stap in aanloop naar het aansluiten van de meanders is het vrijmaken van het terrein errond. De bomen en struiken rond de meanders worden weggehaald en de omliggende percelen krijgen een schoonmaakbeurt. Het vrijmaken van het terrein heeft twee doelen: het is nodig om werfzone te creëren en om het open valleilandschap te helpen herstellen. De bomen die hier verdwijnen, worden elders binnen het Sigmaplan gecompenseerd.

Aansluiten meanders

De vijf meanders waarover het gaat, zijn nog aanwezig op het terrein en kunnen met beperkte ingrepen terug aangesloten worden op de Demer. Het gaat over 5 meanders, op het grondgebied van Aarschot, Begijnendijk en Rotselaar (zie kaartjes hieronder). Door de oude meanders opnieuw tot op de bedding uit te graven kunnen we de Demer en de meanders via doorsteken of kokers opnieuw met elkaar verbinden. Waar de dijk of het Demerpad langs de Demer loopt, zal dit na de heraansluiting van de meanders verlegd worden en plaatselijk niet meer langs de Demer, maar rond de meanders lopen. Ook zal de Demer in haar huidige loop op bepaalde plaatsen (gedeeltelijk) gedempt worden. Ter hoogte van de meander in Rotselaar wordt in de Demer een drempel voorzien. Waar nodig zijn in het project veiligheidsmaatregelen voorzien om eventuele piekwaterstanden op te vangen, zodat het omliggende valleigebied te Betekom en Rotselaar geen gevolgen ondervindt van de ingrepen.

De werken zullen zorgen voor tijdelijke overlast (doorgaand werfverkeer) bij bewoners in de omliggende straten. Het fietsknooppuntennetwerk, de fiets- en wandelroute ‘Demerpad’ en enkele mountainbike-routes zullen tijdelijk onderbroken zijn. Daarvoor wordt een omleiding voorzien.

Boost voor waterveiligheid, natuur en beleving

De meanders zorgen er voor dat de rivier langer wordt, waardoor haar vermogen om water te bergen toeneemt en het overstromingsrisico voor de omgeving verkleint. Door de Demer terug meer in haar natuurlijke loop te laten stromen, krijgen verschillende zeldzame dier- en plantensoorten het bovendien zeer naar hun zin in de vallei. Denk aan de ijsvogel of kwetsbare vissoorten zoals de bittervoorn. Rond de meanders pakken we de verdroging van de vallei aan, door tussen bocht en rivier een drempel te plaatsen. Die drempels doen in droge periodes zowel het rivierpeil als het grondwaterpeil stijgen. Op die manier krijgt de riviernatuur in de vallei, die al jaren met een droge ondergrond en een verschraling van de biodiversiteit kampt, een natte injectie. Ook zorgen de meanders ervoor dat het vermogen van de Demer om zichzelf te zuiveren toeneemt. Extra beweging in het water verhoogt de zuurstofopname in het water en daar profiteren vissen van. Tenslotte zal je door verschillende meander met je kano, kajak of sup kunnen varen. In juni geeft expeditie Natuurpunt alvast de aftrap: de deelnemers varen langs de nieuw aangesloten meanders en komen een paar 100 meter voorbij de meanders aan land.

Het aansluiten van de afgesneden meanders langs de Demer maakt deel uit van het Sigmaplan, waarmee we Vlaanderen beter zullen beveiligen tegen wateroverlast. Maar het maatschappelijk belang van deze werken is groter, aangezien het project tegelijk ook sterk bijdraagt aan het verhogen van de biodiversiteit en de belevingswaarde van de Demervallei.

Context: klimaatadaptatieplan voor Vlaanderen

De werken aan de Demermeanders kaderen in het Sigmaplan. Met dat plan willen De Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen en tegelijk de valleinatuur een boost geven. We nemen van Werchter tot Diest een groot stuk van de Demervallei onder handen. Dit uitgestrekte projectgebied van 2500 hectare telt 8 deelzones, waar we stap voor stap het overstromings- en verdrogingsprobleem aanpakken.

Meer info vindt u via: https://www.sigmaplan.be/nl/projecten/demervallei/.

Ook via de sociale media van het Sigmaplan voorzien we geregeld updates.

 

Verledding van de openbare verlichting

In zitting van het college van burgemeester en schepenen van maandag 13 januari 2020 werd beslist om de openbare verlichting in de Betekomsesteenweg, Haltestraat en Plankenbrug, Baalsesteenweg, Prof. Scharpélaan en Mechelbaan te vernieuwen met energiezuinige LED-verlichting.


De verledding van de openbare verlichting is immers een doelstelling in het klimaatactieplan. De komende twee jaar zal het bestuur nog heel wat openbare verlichting vernieuwen.

meer info: https://www.begijnendijk.be/nieuwsdetail/710/verledding-van-de-openbare-verlichting?fbclid=IwAR3YAHQIRXc0Y3GFnG0h8p-G3O8NSAfrVYxQvxXi6AUfCv3FgCNI66hxd9c

Verkeersactie 15/1/2020

Tijdens de verkeersactie binnen onze politiezone op 15.01.20 werden 124 ademtesten afgenomen waarbij iedereen “safe” heeft geblazen.

Er werd wel één positieve speelkseltest inzake drugs in het verkeer afgenomen. De bestuurder zijn rijbewijs werd ingetrokken voor de duur van 15 dagen. Er werden ook nog 2 onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel.

De fietsers werden gecontroleerd op de goede werking van hun verlichting, van de 92 gecontroleerde fietsers was er 1 niet in orde.

(bron: https://www.politie.be/5399/)

Geslaagde Nieuwjaarsdrink

Op zaterdagavond 11  januari bood ons gemeentebestuur alle inwoners een nieuwjaarsdrink aan.

Dit evenement wordt stilaan een vaste waarde voor de gemeente. Voor het eerst vond de drink plaats aan het Centrumplein, waar een 800-tal bezoekers opdaagden.

Burgemeester Bert Ceulemans  wenste in naam van het gemeentebestuur alle inwoners het allerbeste voor 2020.

Definitieve eenrichtingsstraat De Bruynlaan

In zitting van de gemeenteraad van 28 november 2019 werd beslist om de vrijwillige enkelrichting die reeds van kracht was in het gedeelte van de De Bruynlaan, gelegen tussen de A. Rodenbachlaan en Annonciadenlaan, om te zetten naar een definitieve enkelrichting.

De eenrichtingsstraat zal digitaal aangeduid worden aan de hand van een vastgesteld tijdsschema, nl. van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 8.45 u en van 14.45 tot 15.45 u met op woensdag van 11.15 tot 12.15 u als uitzondering. Momenteel wordt de aanbesteding voor de digitale borden uitgewerkt, zodat het goedgekeurde reglement binnenkort uitgevoerd kan worden.

Meer info: https://www.begijnendijk.be/nieuwsdetail/709/definitieve-enkelrichting-in-de-bruynlaan

Nieuwjaarsdrink

Wil je graag andere inwoners en de leden van het bestuur ontmoeten, elkaar het beste toewensen en samen het glas heffen op het nieuwe jaar? Dan kan je op zaterdag 11 januari 2020 tussen 17.00 en 21.00 u aan het centrumplein in Begijnendijk terecht voor de nieuwjaarsdrink.

Nieuwjaarszingen

Op dinsdag 31 december 2019 smeren de kinderen hun stembanden voor het jaarlijkse nieuwjaarszingen.

🎼🎼De kinderen gaan dan van deur tot deur en zingen hun mooiste nieuwjaarsliedjes om de mensen in het dorp een gezond en gelukkig jaar te wensen.🎼🎼

Onze jeugdverenigingen bieden alle nieuwjaarszangers een gratis glaasje warme chocolademelk en een koekje aan. Je vindt de leden van Chiro Betekom aan het C. Vissenaekensplein te Betekom en de leden van Chiro Begijnendijk, KAJ Begijnendijk en Slampamper aan de Sint-Luciakerk te Begijnendijk.

Aan de volwassenen wordt gevraagd om extra goed uit te kijken. Voor de automobilisten geldt volgende raad: matig je snelheid.

Opbrengst bal van de burgemeester

Vanavond hebben we een cheque van € 3.287 overhandigd aan onze jeugdbewegingen (Chiro Begijnendijk , Chiro Betekom , KAJ Begijnendijk en Slampamper).

Het eerste “Bal van de burgemeester” ten voordele van onze jeugdverenigingen was dan ook meteen een schot in de roos.

Met trots kondigen we graag een tweede editie aan op 28 november 2020. Onze oprechte dank aan al onze sponsors, aanwezigen, medewerkers en jeugdverenigingen om dit evenement mogelijk te maken.

Wat staat er voor 2020-2025 op de agenda?

2019 was een jaar waarin het nieuwe gemeentebestuur hard werkte. We zijn fier op wat er bereikt is en vinden dat het tijd is om onze burgers hierover in te lichten.

In de eerste helft van dit boekje vind je de hoogtepunten terug van wat we dit jaar realiseerden.

De tweede helft focust op enkele belangrijke actieplannen die we met een sluitende begroting gemaakt hebben voor de periode 2020-2025. Het geheel van deze plannen wordt ook wel de meerjarenplanning genoemd en is op zich al één van de grote verwezenlijkingen in het eerste jaar van de legislatuur.

Uiteraard zijn er heel wat meer actieplannen opgenomen in de meerjarenplanning dan degene die we nu opsommen. De volledige meerjarenplanning kun je raadplegen via de gemeentelijke website of je mag steeds één van onze bestuurders hierover bevragen.

MJP 2020_2025

Resultaten verkeersacties

Tussen 21 november 2019 en 12 december 2019 werden zes verkeersacties uitgevoerd in het kader van “fietsen zonder fietsverlichting” en dit in de nabijheid van schoolomgevingen. Deze acties werden gespreid over zes dagen en verdeeld over elke gemeente van de politiezone. In totaal werden 570 fietsers gecontroleerd waarvan er 19 niet in orde waren met hun fietsverlichting. De ouders van deze jongeren werden allen schriftelijk in kennis gesteld.

Tijdens de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 december 2019 werd binnen onze politiezone een verkeersactie gehouden. Hierbij werden 217 voertuigen gecontroleerd. 2 personen kregen een onmiddellijke inning inzake alcohol, 1 persoon zijn voertuig werd geïmmobiliseerd en getakeld wegens sturen zonder rijbewijs en drugs in verkeer. Een andere persoon kreeg een proces-verbaal van waarschuwing omdat de verlichting van zijn aanhangwagen niet werkte.

Tijdens een verkeersactie “Winter-BOB” die doorging maandag 16 december 2019 in de namiddag en vooravond werden 108 voertuigen gecontroleerd binnen de zone. Hierbij werden 2 overtredingen vastgesteld. 1 persoon kreeg een onmiddellijke inning voor het niet dragen van de veiligheidsgordel en een andere voor alcoholintoxicatie.

Proficiat aan alle jubilarissen!

Vanmiddag zet onze gemeente haar jubilarissen in de bloemetjes. Alle koppels die dit jaar hun gouden, diamanten, briljanten, platina en albasten huwelijksjubileum vierden werden feestelijk verwelkomd.

Maar liefst 33 koppels vierden in 2019 hun 50-jarig huwelijk, 22 koppels hun 60-jarig huwelijk, 8 koppels hun 65-jarig huwelijk, 1 koppel hun 70-jarig huwelijk en 1 koppel hun 75-jarig huwelijk.

Proficiat aan alle jubilarissen!

Obus tot ontploffing gebracht

In de omgeving van de Vennestraat te Begijnendijk werd een obus gevonden van Amerikaanse makelij uit Tweede Wereldoorlog.

De obus werd overbracht naar de Demerbeemden en werd deze namiddag gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

Er werd een veiligheidsperimeter ingesteld van 250m. Nadien werden fietsers en wandelaars opnieuw toegelaten in dit gebied.

Wegversmallingen Nieuwstraat

Om de snelheid van het doorgaand verkeer in de Nieuwstraat af te remmen, werd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van dinsdag 19 november 2019 beslist van start te gaan met een tijdelijk proefproject.

Vanaf woensdag 20 november 2019 tot en met woensdag 20 mei 2020 worden wegversmallingen aan de hand van bloembakken geplaatst. Na de proefperiode wordt deze maatregel geëvalueerd.

Cheque voor Mamadepot

Jaarlijks schenkt Hofheide een mooie som geld aan projecten uit de streek.  De middelen hiervoor komen uit de verwerking van edele metalen, welke overblijven na een crematie.    Alle  participerende lokale besturen kregen de kans om een sociaal project voor te dragen. Voor onze gemeente werd  het project Mamadepot Hageland voorgedragen.

Foto: Veerle Van Welden, Jacques Roggen, Ann Schevenels en Tom Van Esse

Tom Van Esse (Samen) overhandigde vanavond een cheque van 1.000 euro  aan  Veerle Van Welden van het Mamadepot.  Wij wensen deze organisatie dan ook zeer veel succes met de flinke duw in de rug.

Zwerfvuilactie

Om het zwerfvuil aan te pakken organiseert de jeugdraad in samenwerking met het gemeentebestuur jaarlijks twee opruimacties .
Vanmiddag werd zwerfvuil geruimd in ons dorp.  Heel wat Mooimakers, inwoners en jeugdverenigingen staken de handen uit de mouwen voor propere terreinen en een mooie buurt.
Het gemeentebestuur hoopt dat iedereen het goede voorbeeld van de jeugd en alle andere mooimakers zal volgen en de gemeente een heel stuk properder wordt.
Foto: Burgemeester Bert Ceulemans, schepenen  Bart Sorée en Steven Vermeulen en leden van het bijzonder comité Fred De Keyser en Greta Vandenbroek

Ondertekening Klimaatengagement

Burgemeester Bert Ceulemans en schepen Steven Vermeulen ondertekenden vanmorgen namens onze gemeente het nieuwe Klimaatengagement van onze provincie.

Concreet engageren de gemeenten zich om minder CO2 uit te stoten, door energie te besparen, het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen, in te zetten op hernieuwbare energie en te kiezen voor efficiënte, schone technieken.
Daarnaast willen ze ook de effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast, milderen.

 

Inzamelactie voor betrokkenen brand

De bereidheid van anderen om de inwoners die op vrijdag 11 oktober 2019 getroffen werden door de brand in de Dreef in Begijnendijk te helpen, is zo hartverwarmend dat het bestuur besliste een inzamelactie te organiseren.

Op vrijdag 11 oktober 2019 vond er een zware brand plaats in een appartementsgebouw, gelegen in de Dreef te Begijnendijk. De vijf appartementen werden onbewoonbaar verklaard en de inboedel van de betrokken gezinnen is volledig vernield. De bereidheid van andere inwoners om deze gezinnen te helpen, is echter bijzonder hartverwarmend. Daarom besliste het bestuur een inzamelactie te organiseren.

De medewerkers van het OCMW zijn vooral op zoek naar:

  • meubilair, zoals slaapkamers, tafels, stoelen, zetels en kastjes,
  • eet- en keukengerei, zoals borden, tassen, glazen en bestek,
  • badlinnen,
  • bedlinnen,
  • keukenhanddoeken.

Ze willen graag alle aangeboden goederen aan de getroffen gezinnen aanbieden, zodat zij snel terug gehuisvest kunnen worden. Om dit gestructureerd te laten verlopen, lijsten ze momenteel het aanbod zorgvuldig op. Nadien zullen ze alles verdelen onder de getroffen gezinnen en iedereen contacteren om de goederen op te halen.

Heb jij thuis nog van deze dingen die je niet meer gebruikt? Was je al lang van plan om ze weg te doen, maar is het er nog niet van gekomen? Stuur dan zeker een e-mail met een omschrijving en foto van de goederen naar de medewerkers van het OCMW via info@ocmw-begijnendijk.be. Heb jij al een foto doorgestuurd? Dan hoef je dat niet opnieuw te doen. De aangeboden goederen werden vast al op de lijst gezet.

( meer info: https://www.begijnendijk.be/nieuwsdetail/680/inzamelactie-voor-betrokkenen-brand?fbclid=IwAR2EiAq1IuJXq3oXTfVPc8rc6tUg846I6Oqh2a8uwL5QQpkw36akT6nfOy8)

Input fietsrapport

Beste fietser,

Sinds twee weken kunnen de fietsers uit onze gemeente de fietsenquête invullen.

De resultaten van deze enquête zijn waardevol. Onze gemeente kan genomineerd worden voor de verkiezing van Fietsgemeente 2020. Maar voor ons belangrijker, wij krijgen alle resultaten in een Fietsrapport. Dit fietsrapport bevat waardevolle input van de fietsers voor het fietsbeleid van onze gemeente!

Hoe meer fietsers dit invullen, hoe representatiever het rapport zal zijn.

Aarzel niet om de fietsenquête in te vullen:
https://www.fietsgemeente.be/

641.000 euro extra middelen voor Begijnendijk-Betekom!

Plattelandsmotie levert voor Begijnendijk een goed resultaat op. Onze fractie van Samen heeft dit initiatief van in het begin maximaal ondersteund. Begijnendijk zal uit het nieuw Vlaams Open Ruimtefonds 641.000 euro ontvangen. Op 28 augustus 2019 werd de plattelandsmotie goedgekeurd op onze gemeenteraad.
Maar liefst 41 plattelandsgemeenten riepen de nieuwe Vlaamse regering op om meer financiële slagkracht te krijgen ter ondersteuning voor dorpskernversterking en om deze open ruimte in stand te kunnen houden. De onderhandelaars van de Vlaamse regering hebben dus wel degelijk rekening gehouden met de eisen van de 41 plattelandsgemeenten die de plattelandsmotie goedkeurden. #samenvooreenfrisbeleid

Verkeersactie 29 september 2019

In het weekend van 29 september l.l. hebben onze politiediensten een grootschalige verkeersactie gehouden op het ganse grondgebied van de politiezone BRT.

Er werden maar liefst 372 voertuigen gecontroleerd op het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs. Er werden dan ook evenveel alco testen (sampling) afgenomen. Drie personen bliezen alarm en moesten hun rijbewijs voor 3 uren inleveren, ook drie personen bliezen positief en moesten voor minstens 6 uren hun rijbewijs inleveren.

Daarnaast werden nog 6 processen verbaal opgesteld voor andere inbreuken.

Haalbaarheidsstudie naar een mogelijke fusie van de politiezones BRT en Aarschot

De burgemeesters van Rotselaar, Begijnendijk, Tremelo en Aarschot willen een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar een mogelijke fusie van de politiezones BRT en Aarschot.

Burgemeester Bert Ceulemans  maakt prioriteit van een moderne politiewerking. Om een daadkrachtig veiligheidsbeleid ook in de toekomst te garanderen, bekijken de burgemeesters van Rotselaar, Tremelo, Begijnendijk en Aarschot op welke manier de politiewerking best wordt georganiseerd. Een haalbaarheidsstudie moet uitzoeken welke voordelen een nieuwe, ééngemaakte politiezone kan bieden.

Nieuwe maatschappelijke evoluties en bijkomende verwachtingen vanuit de bevolking leggen een extra druk op de werking en de capaciteit van de politiezones. Bovendien worden politiezones vandaag geconfronteerd met nieuwe vormen van criminaliteit en is er meer nood aan handhaving en specialisaties in het politiewerk. Het zorgt ervoor dat er extra capaciteit moet worden gezocht en voorzien. Het lijkt dus aangewezen om een nieuwe en geschikte schaalgrootte te realiseren om de politiezorg efficiënt uit te voeren.

Een politiezone moet over voldoende mensen, middelen en capaciteit beschikken om een daadkrachtig veiligheidsbeleid te kunnen garanderen” vertelt burgemeester Jelle Wouters. “Het realiseren van een nieuwe politiezone kan de efficiëntie verbeteren waardoor de bestaande capaciteit optimaler wordt ingezet en zo ook de dienstverlening voor de inwoners verbetert.

De beide politiezones zijn nu reeds nauw met elkaar verbonden, zowel geografisch  (gewestwegen, trajectcontroles, treinverbinding, autosnelweg, rivier) als socio-economisch (scholen, bedrijven, winkels, evenementen). Beide zones gebruiken samen al gedeelde politiecellen, een telefoonafluisterkamer en bovendien geven de interventieploegen regelmatig steun aan elkaar.

De vier burgemeesters benadrukken dat ze willen inzetten op een nabijheidspolitie. “Lokale basispolitiezorg moet toegankelijk en laagdrempelig blijven waarbij de eigenheid van elke buurt wordt gerespecteerd. Een goed uitgebouwde wijkwerking is hierbij uiterst belangrijk”, aldus de burgemeester.

De gemeenteraad van Begijnendijk heeft unaniem haar goedkeuring gegeven voor de  haalbaarheidsstudie. De resultaten van deze studie worden afgewacht vooraleer er verdere stappen worden gezet naar een fusies van de beide politiezones.

Ronde tafel van het klimaat

Volg je het nieuws over het klimaat op de voet?
Ben je bezorgd om de toekomst van jouw kinderen?
Ben je van mening dat de oplossing bij de overheid ligt of dat een burger het verschil kan maken?

Barst je van ideeën, maar weet je niet waar te starten? Maak dan het verschil, neem deel aan de startvergadering van het burgerparticipatietraject ‘Ronde Tafel van het Klimaat’ en laat jouw stem horen!

Deze vergadering vindt plaats op woensdag 18 september 2019 om 20.00 u in de kantine van Sportpark Grote Baan te Betekom.

De deuren openen om 19.30 u en het einde is voorzien omstreeks 22.00 u. Iedereen is meer dan welkom om deel te nemen! Inschrijven kan via milieu@begijnendijk.be.

Nieuwe schoolbus

Bij de start van het nieuwe schooljaar pakt het gemeentebestuur van Begijnendijk uit met een heuse investering in een nieuwe schoolbus die tevens gebruikt zal worden voor andere activiteiten in de gemeente.

Schepen van onderwijs Bart Sorée (N-VA)

De vorige schoolbus was dringend aan vervanging toe. Uiteraard hebben we de pro en contra’s afgewogen van deze investering. De keuze om te gaan voor een nieuwe schoolbus in eigen beheer heeft voor een groot stuk te maken met de service die we willen aanbieden aan de ouders en kinderen in onze gemeente. De doelgroep waarop we mikken zijn kinderen die nog te jong zijn of te ver wonen om te voet of met de fiets naar school te gaan en die om verschillende reden niet gebracht kunnen worden door ouders of familie. De bus zal voor de scholen niet alleen ingezet worden voor de schooltoer, maar ook voor het zwemvervoer en uitstappen die door de scholen worden georganiseerd.

Burgemeester Bert Ceulemans (Samen)

Bij de aankoop van de schoolbus was het belangrijk voor ons dat deze ook maximaal zal ingezet worden zowel voor schoolvervoer als voor verschillende gemeentelijke activiteiten.

De aankoop van deze bus is een vrij grote investering en we hebben voor de aankoop dan ook een grondige kostenbaten analyse gemaakt tussen de aankoop van een bus of het huren van een bus. Uit onze analyse was de aankoop van een bus in eigen beheer goedkoper dan op huurbasis.  Het geeft onze werking meer flexibilteit dan het huren van een bus.  De nieuwe bus telt 56 zitplaatsen en voldoet aan strenge veiligheidscriteria o.a. dode hoekspiegel, achteruitrijcamera, veiligheidsgordels. Een lage instap voor de kinderen en airco zullen bijdrage tot extra comfort.

Begijnendijk toegevoegd aan lijst warme gemeenten

Na een pilootproject in vijf steden, werden 42 nieuwe warme steden en gemeenten aangeduid.  Daarbij ook de gemeente Begijnendijk.

“Eén op vijf jongeren kampt met psychische problemen, het is dan ook hoog tijd om er iets aan te doen”, stelt burgemeester Bert Ceulemans.

Meer info op : https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/beleid-mentaal-welbevinden-en-veerkracht/warme-steden-en-gemeenten