Focusactie 16 januari 2021

Zaterdag 16 januari 2021 controleerde de politie in het kader van de
FOCUS-actie op verschillende plaatsen.
 Marc Muntenplein – Rotselaar
 • aantal gecontroleerde voertuigen : 43
 • aantal safe : 43
 • aantal overtredingen buiten alcohol : 1 inzake keuring
 • tijdstip : 17.00 – 18.30 uur

  parking sporthal – Betekom

 • aantal gecontroleerde voertuigen : 37
 • aantal safe : 37
 • aantal overtredingen buiten alcohol : 1 inzake keuring
 • tijdstip : 20.00- 22.00 uur
parking Aldi – Kruisstraat – Tremelo
 • aantal gecontroleerde voertuigen : 6
 • aantal safe : 6
 • aantal overtredingen buiten alcohol : 1PVW inzake verzekeringsdocument
 • tijdstip : 22.30 – 23.30 u

Opbouw vaccinatiecentrum Aarschot

Vandaag werd er gestart met opbouw van het vaccinatiecentrum in de stadsfeestzaal te Aarschot.
Samen met de collega-burgemeesters Gwendolyn Rutten en Rudi Beeken zijn we vanmiddag ter plaatse geweest.
Eerstelijnszone Demerland neemt alle medische aspecten voor hun rekening, de lokale besturen zorgen voor rest van de organisatie (logistiek, inrichting,…).

Snelheidsactie 14 januari 2021

Op donderdag 14 januari 2021 werd er een snelheidsactie gehouden door de politiezone:
📸Tremelosesteenweg 154 te Begijnendijk
Hier mag 50 km/u per uur gereden worden. Er passeerden 661 voertuigen waarvan er 31 te snel reden . De hoogst genoteerde snelheid was 82km/u.
📸Vijfde Liniestraat 49 te Rotselaar
Dit betreft de bebouwde kom waar 50km/u mag gereden worden. Er passeerden 178 voertuigen waarvan 37 te snel reden. De hoogst genoteerde snelheid was 80km/u.
📸Tremelobaan z/n te Werchter
Het betreft hier een zone 50. Er passeerden 238 voertuigen waarvan er 28 te snel reden . De hoogst genoteerde snelheid was 75km/u.
📸Veldonkstraat 97, Tremelo
Het betreft een zone 50. Er passeerden 359 voertuigen waarvan er 77 te snel reden. De hoogst gemeten snelheid was 91km/u.

Snelheidsactie – 5 januari 2021

Op dinsdag 5 januari 2021 werd er een snelheidsactie gehouden door de politiezone:
📸Hoogland 61 te Werchter.
Er werd tussen 10:00 en 11:45u geflitst. Er passeerden toen 28 voertuigen die zich allen aan de opgegeven snelheid van 50km/u hielden.
📸Veldonkstraat 44 te Tremelo, t.h.v. de oude VW-garage Van der Elst in de richting van Betekom.
Dit betreft de bebouwde kom waar 50km/u mag gereden worden.
Tussen 12:45 en 14:00u passeerden hier 428 voertuigen waarvan er 13 te snel reden. De hoogst genoteerde snelheid betrof 78km/u.
📸 Aarschotsesteenweg 65 te Betekom (Begijnendijk), t.h.v. de nachtwinkel in de richting van Aarschot.
Dit betreft eveneens de bebouwde kom waar 50km/u mag gereden worden. Tussen 14:30 en 16:00u passeerden hier 787 voertuigen waarvan er 14 te snel reden. De hoogst genoteerde snelheid betrof 72km/u.

Prettig eindejaar en een voorspoedig gezond 2021!

2020 zal ons altijd bijblijven als het jaar waarin ons land getroffen werd door de Coronapandemie.

Ook in onze gemeente hebben we heel wat zieken en overlijdens te betreuren.

De maatregelen waarmee we allemaal hebben moeten leren omgaan, hebben ons dagelijks leven flink verstoord. Vanuit de gemeente hebben we samen met onze coalitiepartners ons uiterste best gedaan om de ongemakken die dit met zich meebrengt te verzachten. Maar laat ons ook meteen stellen: voor dit soort rampen bestond geen draaiboek en het was vaak zoeken naar wat nog kon toegelaten worden en welke activiteiten voor het algemeen belang best even achterwege bleven.

Wat mij veel plezier gedaan heeft is de veerkracht en burgerzin die onze inwoners getoond hebben. Onze verenigingen, middenstand en scholen die na de eerste lockdown terug recht gekrabbeld waren, dan bij de tweede golf opnieuw zwaar getroffen werden maar, ondanks alles, toch vol goede moed opnieuw uitkijken naar een tweede herstart. Die strijdlust vervult mij met diep respect en trots.

Ondertussen horen we berichten in de media over verschillende vaccins en medicijnen die in sneltempo klaargestoomd worden. Met voorzichtig optimisme kijk ik dan ook naar de toekomst en hoop ik, samen met u, dat we volgend jaar de woorden lockdown, mondmasker en bubbel niet meer hoeven te gebruiken. Ik wens jullie allemaal een heel prettig eindejaar en een voorspoedig gezond 2021!

Bert en het voltallige Samen-team

Agenda Gemeenteraad 17 december 2020

 • BES Notulen en audioverslag GR van 03 december 2020

 • BES Renteloze lening AGB

 • BES Prijssubsidiereglement AGB

 • BES Coronatoelage AGB

 • BES Deontologische code raadsleden

 • BES Aanpassing rechtspositieregeling

 • BES Aanpassing arbeidsreglement

 • BES Contantbelastingsreglement HAH en recyclagepark

 • BES Sociale correcties DifTar

 • BES Grondafstand OMV_2020122555

 • BES IL – mandaatbepaling BAV van 16 december 2020

 • BES Correctie subsidies verenigingen 2020

Bouwverlof aannemer dorpskernvernieuwing

De aannemer van de dorpskernvernieuwing  te Begijnendijk werkt tot en met vrijdag 18 december.  Volgens de planning zal op dat moment de afvalwaterriool liggen tot de Raamstraat. Na het bouwverlof wordt de regenwaterriool gelegd.

Tijdens het bouwverlof zal de werkzone zijn afgedekt met steenslag zodat plaatselijk verkeer mogelijk is.

Opgelet: je rijdt over een werf, pas dus je snelheid aan.

Grond voor meer bos

Het gemeentebestuur heeft in haar meerjarenplan de doelstelling opgenomen om een groenere gemeente te worden, met daarbij de actie om herbebossingsprojecten te starten.

Om dit te kunnen realiseren lanceert het Agentschap voor Natuur en Bos e voor lokale besturen een subsidieoproep voor de aankoop van te bebossen gronden. Voor deze subsidieoproep voorziet de overheid 1 miljoen euro en een tussenkomst tot 75% in de gemaakte kosten (inclusief pachtuittredingsvergoeding).

Het gemeentebestuur wil graag weten welke gronden in de gemeente aangekocht kunnen worden om te bebossen. Deze subsidieoproep is een uitgelezen kans om in te zetten op meer publiek toegankelijk groen en om heel wat ambities van het gemeentebestuur mee te helpen verwezenlijken. Meer bos betekent meer recreatiemogelijkheden, een verbetering van het klimaat en de biodiversiteit, een betere algemene leefkwaliteit, meer kansen voor de uitbouw van het gemeentelijk trage wegennetwerk, …

Ben je eigenaar of heb je weet van mogelijk te bebossen percelen in onze gemeente?  Laat dit dan weten aan de gemeentelijke dienst omgeving via omgeving@begijnendijk.be of 016/53.56.62.

Nieuwjaarszingen 2020

Het nieuwjaarszingen op 31 december 2020 zal dan toch kunnen doorgaan! Al zal het ook in aangepaste vorm zijn dit jaar.
De gouverneur van Vlaams-Brabant heeft hiervoor zijn toelating gegeven via een schrijven aan de burgemeesters.
De huidige coronamaatregelen laten niet toe dat de deuren opengaan om koekjes, snoepjes of fruit aan de zangertjes te geven. Maar dat belet ons uiteraard niet om de zingende kinderen te trakteren: een mandje lekkers voor de deur, snoepjes in de haag, … Laat ons creatief zijn en er voor de kinderen toch nog iets leuks van maken.
Voor de zangertjes en de begeleiders die mee op pad gaan: blijf in je bubbel en vermijd samenscholingen….
Maar vooral, lieve zangertjes, zing uit volle borst en maak je beste wensen over!
Het is belangrijk dat de regels inzake corona goed opgevolgd worden.  De gemeenschappelijke regels worden opgesteld in samenwerking met de gemeentebesturen van Tremelo en Rotselaar.  Hierover wordt later gecommuniceerd.
De wijkagenten van de politiezone BRT houden een oogje in het zeil.

Snelheidscontroles

Vanmorgen werden verschillende snelheidscontroles gehouden op het grondgebied van de politiezone BRT (Begijnendijk, Rotselaar, Tremelo).
📸Grootlosestraat 36 te Tremelo (70km/u)
Tussen 6u30 en 8 u werden 4 overtredingen op 254 voertuigen vastgesteld. De hoogst gemeten snelheid was 99 km/u.
📸 Vijfde Liniestraat 54 te Rotselaar (bebouwde kom 50km/u)
Tussen 8u30 en 9u30 werden 38 overtredingen op 353 voertuigen vastgesteld. De hoogst gemeten snelheid was 88 km/u.
📸 Soelstraat 26 te Begijnendijk (zone 50)
Tussen 10u30 en 11u30 werden 11 overtredingen vastgesteld op 135 voertuigen. De hoogst gemeten snelheid was 76 km/u.

Dagorde gemeenteraad 3 december 2020

 • BES Notulen en audioverslag van 29 oktober 2020

 • BES Bekrachtiging burgemeestersbesluit 18 november ’20

 • KEN Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2019 gemeente

 • BES Goedkeuring AMJP 2020-2025 – 1 AGB

 • BES Vaststelling AMJP 2020-2025 – 1 deel gemeente

 • BES Goedkeuring AMJP 2020-2025 – 1 deel OCMW

 • BES Selectieleidraad cultuur- en dienstencentrum

 • KEN Windturbines

 • BES Huishoudelijk reglement mobiliteitsraad

 • BES Aanvullend politiereglement dorp Betekom

 • BES Begijnendijk Centrum – Bijkomend straatmeubilair

 • BES IGO – av 11 december 2020

 • KEN Fluvius OV – bav 9 december 2020

 • KEN Riobra – diverse documenten 2020

 • KEN PBE – diverse documenten 2020

 • BES Bevestiging reglement noodfonds verenigingen

 • BES Deontologische commissie

Verkeersacties

Op woensdag 18 november werd er opnieuw een snelheidscontrole georganiseerd op de Baalsesteenweg (70km/u). Tussen 10u30 en 11u30 werden er 40 voertuigen gecontroleerd. Er reden 4 wagens te snel waarvan de hoogst genoteerde snelheid 91 km/u was.
Vandaag werd er aan de rotonde in Betekom een focusactie gehouden rond het correct gebruik van de richtingsaanwijzers. Tussen 7u50 en 8u30 werden er 124 overtredingen vastgesteld wegens het niet gebruiken van de richtingaanwijzer bij het verlaten van de rotonde.
Gelijktijdig werd er vastgesteld dat er 1 voertuig geen voorrang verleende aan een voetganger op de oversteekplaats, 1 bestuurder gebruikte de GSM tijdens het rijden en een ander voertuig had een onleesbare nummerplaat.

 

Snelheidscontroles in Begijnendijk

Vrijdag 13 november werden er 2 snelheidscontroles gehouden in Begijnendijk.
Op de Baalsesteenweg op het kruispunt met de Ceulstraat geldt er een kilometerbeperking van 70km/u. Er passeerden hier tussen 13u05 en 14u00 71 voertuigen. 15 voertuigen reden te snel. De hoogst gemeten snelheid was hier 109km/u.
Bij een tweede flitscontrole aan de Mechelbaan geldt er kilometerbeperking van 50km/u. Tussen 14u30 een 15u30 werden er 488 voertuigen gecontroleerd waarvan er 12 te snel reden. Hoogst gemeten snelheid was hier 76km/u.

Corona-update

Vanavond werden er bijkomende maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen gaan in vanaf vrijdag om 18u.
👵 ZORG
👉 1 vast knuffelcontact in woonzorgcentrum
👉 1 extra contact per twee weken
👉 Mantelzorgers kunnen in woonzorgcentrum blijven slapen
🚴‍♀‍SPORT
👉 Geen beperkingen voor -12 jaar
👉 Voor 12+ alleen outdoor sport (maximaal met 4 personen)
👉 Professionele sporten gaan door zonder publiek
👉 Zwembaden, fitnesscentra en bowlings sluiten
🎭 CULTUUR
👉 Alle cultuurhuizen gaan dicht
👉 Alleen bibliotheken blijven open
👉 Alle evenementen worden geschrapt
👨‍🏫 ONDERWIJS
👉 Afstandsonderwijs voor het hoger onderwijs, uitzonderingen voor de eerstejaars
👉 De herfstvakantie loopt tot en met 11 november (was al beslist)
👦 JEUGD
👉 Geen activiteiten meer voor +12 jaar
👉 Wel mogelijk voor -12 jaar
👉 Overnachtingen (en dus kampen in de herfstvakantie) gaan niet meer door
👉 Buitenspeeltuinen en sportterreinen blijven open
👩‍💻 ECONOMIE
👉 Wekelijkse markten mogen doorgaan, kerstmarkten en rommelmarkten niet
👉 We moeten maximaal telewerken
👉 Winkelen mag maximaal met twee personen
⛪ RELIGIE
👉 Maximaal 40 personen bij religieuze ceremonies, begrafenissen en huwelijken
🧼 BASISREGELS BLIJVEN GELDEN
👉 Afstand houden
👉 Handen wassen
👉 Dragen van een mondmasker indien afstand niet kan
👉 Beperk het aantal fysieke contacten

Controles politiezone BRT

Vorige week werden verschillende controles gehouden op het grondgebied van de politiezone BRT (Begijnendijk, Rotselaar, Tremelo).
Op maandag 19 oktober 2020 werd er gemeten met de mobiele snelheidscamera. Op de Tremelosesteenweg werden 360 voertuigen gecontroleerd waarvan er 28 te snel reden. De snelst gemeten snelheid was 79 km/u.
Op zondag 25 oktober werden er een honderdtal ademtesten afgenomen waarvan er 1 positief was en 1 alarm aangaf.
Van de 1600 voertuigen die op snelheid gecontroleerd werden, werd er vastgesteld dat er 37 te snel reden. 1800 nummerplaten werden via het ANPR systeem gecontroleerd. Er werd geen hit vastgesteld.
Enkele andere vastgestelde inbreuken hadden te maken met het niet dragen van de veiligheidsgordel, het niet handenvrij telefoneren en de technische schouwing van het voertuig.

Agenda gemeenteraad 29 oktober

 

 

 

 

 • Toegevoegd – BES Bekrachtiging burgemeestersbesluit 26 oktober 2020
 • Toegevoegd – BES Principebeslissingen visie Infrabel

 • BES Notulen en audioverslag van de vergadering van 08 oktober 2020

 • KEN Goedkeuring door de gouverneur van jaarrekening 2019 AGB

 • BES Kwijting rvb AGB jaarrekening 2019

 • BES Sectoraal akkoord 2020

 • BES IGS Hofheide –  bav 16 december 2020

 • BES Regiopact ‘Spitsregio Leuven’ en bijhorende gezamenlijke actietabel en de officiële hersamenstelling van het Burgemeestersoverleg Oost-Brabant

 • Bespreking Toelichting AMJP-1

 • BES IGO – vaststelling mandaat voor de statutaire algemene vergadering op 11 december 2020

 • BES Ecowerf – vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de bijzondere algemene vergadering van 25 november 2020

 • BES Fluvius – bav 9 december 2020

 • BES PBE – buitengewone algemene vergadering 4 december 2020 – goedkeuring agenda, statutenwijziging, wijziging van voorwerp (doel) en vaststelling mandaat

 • BES Riobra – buitengewone algemene vergadering 18 december 2020 – goedkeuring agenda, statutenwijziging en vaststelling mandaat

 • BES Steijenhoflaan – akkoord met de vestiging van erfdienstrechten ten gunste van de nv Aquafin op een perceel waarop de gemeente eveneens erfdienstrechten heeft voor het openbaar gebuik als weg

 • BES Intrekking politiereglement ‘éénrichting De Bruynlaan’, goedgekeurd in gemeenteraad van 28 november 2019

Flitsmarathon

Gisteren heeft onze politiezone deelgenomen aan de nationale flitsmarathon.
Er werd in de politiezone BRT van 06:00 uur ‘s morgens tot 18:00 uur controle gehouden op de snelheid.
In Begijnendijk werden drie straten aangedaan en werden 588 voertuigen gecontroleerd. Hier werden 62 overtredingen vastgesteld.
In Rotselaar werden 75 voertuigen gecontroleerd waarvan er 16 te snel reden.
In Tremelo werden twee straten aangedaan, 1220 voertuigen gecontroleerd met als resultaat 89 overtredingen.

Agenda gemeenteraad 8 oktober

 • Toegevoegd – Bespreking Initiatieven m.b.t. een vrijwillige gemeentefusie en stand van zaken fusie politiezone BRT – Aarschot

 • Toegevoegd – BES Fietszone centrum Betekom

 • BES Notulen en audioverslag van de vergadering van 3 september 2020, aanvullend schriftelijk zittingsverslag van gemeenteraad 25 juni m.b.t. agendapunten waarin raadslid Michiels tussenkwam en aanvullend schriftelijk zittingsverslag van gemeenteraad 3 september wegvallen audio-opname.

 • KEN Kennisname opvolgingsrapportering

 • BES Intergemeentelijk handhavingsbeleidsplan omgeving

 • BES Retributiereglement (aangepast) inclusief afwegingskader omgevingsvergunningsaanvragen met grote ruimtelijke impact via de kwaliteitskamer

 • BES Aanstelling vaststellers inbreuken gemeentewegen

 • BES Definitieve vaststelling van het tracé der wegen en het voorzien van een kosteloze grondafstand als gevolg van de omgevingsaanvraag (verkavelen) OMV_2020087710 met intern nummer V 19/2020

 • BES Samenwerkingsovereenkomst dierenwelzijn 2020

 • BES Officiële intekening Burgemeestersconvenant 2030 (Convenant of Mayors) in kader van opmaak duurzaam energie- en klimaatactieplan (SECAP) door provincie Vlaams-Brabant

 • BES Sociale correcties DifTar

 • BES Goedkeuring subsidies verenigingen 2020

 • BES Subsidiereglement noodfonds cultuur, sport en jeugd

Startschot project Buck-e

Om het aantal kinderen dat met de fiets of te voet naar school gaat te laten toenemen, werd beslist in de drie basisscholen van start te gaan met een registratie- en beloningssysteem.

Naar aanleiding van de  Week van de Mobiliteit werd tijdens deze Strapdag samen met de leerlingen van GBS De Klimroos, VBS ’t SJIBke en GBS De Puzzel het officiële startschot van het project gegeven.

Meer info: https://buck-e.be/

 

Gemeenteraad 3 september 2020

 • Toegevoegd – BES Dorpskernvernieuwing Begijnendijk – circulatieplan
 • Toegevoegd – Bespreking Financiële impact COVID-19
 • Toegevoegd – BES Oprichting deontologische commissie
 • BES Notulen en audioverslag van 25 juni 2020
 • BES Bekrachtiging besluit samenwerking VSVW vzw
 • BES Aanpassing MAR subsidiereglement Natuur & Milieu
 • BES Grondafstand OMV_2020067475 Sleutelbaan 74
 • BES Goedkeuring tracé Willekenslaan
 • BES Zelfstandige Groepering Interleuven – swovk
 • BES Woonbeleidsconvenant
 • KEN Creadiv – verslag AV 5 juni 2020
 • KEN PBE – diverse verslagen 2020
 • KEN Riobra – diverse verslagen 2020
 • BES Begijnendijk centrum – Verrekening 01
 • BES Aanpassing reglement
 • BES Overeenkomst mamadepot

Verplichting mondmasker

De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant heeft een politiebesluit genomen tot verplichting om steeds een mondmasker bij te hebben in heel de provincie. Met dit besluit wenst hij iedereen een duidelijke boodschap te geven en te sensibiliseren om te allen tijde een mondmasker bij te hebben, zodat ze overal vlot aan de verplichting kunnen voldoen als die er is.
Meer info:  https://gouverneurvlaamsbrabant.be/sites/default/files/politiebesluit%20mondmasker%20verplicht%20bij%20zich%20te%20hebben%20.pdf#overlay-context=nieuws/verplichting-mondmasker-bij-zich-te-hebben-vlaams-brabant

 

Tweede editie burgemeestersbal

Beste vrienden en sympathisanten,
Met pijn in het hart hebben wij de beslissing genomen om het bal van de burgemeester dit jaar niet te laten doorgaan. Er is op dit ogenblik weliswaar nog geen zicht op welke Covid-19 maatregelen er tegen dan zullen gelden, maar wij vonden dat het nu niet het geschikt moment was om te feesten. Onze talrijke en bereidwillige sponsors hebben door Corona andere zorgen aan hun hoofd en ook de verenigingen waarvoor we het allemaal doen, kunnen op dit ogenblik beter op andere manieren ondersteund worden.
Samen met jullie allemaal hopen wij dat de crisis snel terug onder controle komt, en dat we volgend jaar terug naar een normale en gevulde evenementenkalender kunnen uitkijken, met als kers op de taart een tweede editie van het burgemeestersbal.

Werken Duracell-rotonde

Op 3 augustus starten de werken aan de Duracell-rotonde en de Ter Heidelaan.
Vanaf 3 augustus tot en met 1 oktober wordt fase 0 uitgevoerd. Dit heeft een impact op het verkeer:
👉 Verkeer vanuit Betekom in de richting van de E314 en de Ter Heidelaan blijft mogelijk.
👉 Er geldt een omleiding via Nijverheidslaan in beide rijrichtingen.
👉 Verkeer van Aarschot in de richting van Betekom wordt omgeleid via de Leuvensesteenweg (N19).
Ook voor de fietsers wordt er een omleiding voorzien.

Update coronamaatregelen

 De Nationale Veiligheidsraad heeft een verdere versoepeling van de coronamaatregelen vanaf 1 juli aangekondigd. Een overzicht van de beslissingen.
– Vergroting bubbel tot 15 mensen:
Vanaf 1 juli wordt het aantal van 10 sociale contacten per week verhoogd tot 15. Als u iets in groep doet, moet die groep ook tot 15 personen worden beperkt.
– Heropening vrijetijdsactiviteiten:
Bepaalde vrijetijdsactiviteiten waren tot nu toe gesloten. Onderstaande zaken zullen kunnen heropenen onder bepaalde voorwaarden:
👉 Zwembaden en wellnesscentra,
👉 Pretparken en binnenspeeltuinen,
👉 Theaters en bioscopen,
👉 De casino’s en de speelzalen.
👉 Congreszalen.
👉 Receptie- en feestzalen met een limiet van 50 personen.
Ze kunnen net als de andere zaken openen op voorwaarde dat ze de voorschriften toepassen. De algemene regels zijn vergelijkbaar met wat al van kracht is voor andere activiteiten: Het verplicht naleven van de veiligheidsafstand, het werken met tijdslots en crowdmanagement, het schoonmaken van de infrastructuur en zeker het dragen van mondmaskers dat sterk blijft aanbevolen.
– Evenementen tot 200 mensen binnen en 400 buiten: De publiekslimieten voor evenementen die wel kunnen doorgaan, blijven gehandhaafd. Die worden vastgelegd door de bevoegde ministers en de experts van de GEES. Het gaat om 200 personen binnen en 400 personen buiten. Deze capaciteitslimiet zal in augustus geherevalueerd worden tot 400 binnen en 800 buiten, als de gezondheidssituatie het toelaat.
– Versoepelde regels voor winkels en markten:
Naast de activiteiten die hervat kunnen worden, hebben de Nationale Veiligheidsraad en de experts beslist om bepaalde regels te versoepelen voor winkels en markten. Vanaf 1 juli kunt u naar de winkel met mensen uit uw contactbubbel. U hoeft dus niet meer alleen te gaan winkelen en hoeft zich ook niet meer aan een tijdslimiet te houden. U moet wel nog altijd de veiligheidsafstand respecteren. Voor de markten blijven de protocollen van toepassing, maar er is dan geen beperking meer wat het aantal kramen betreft. De gezondheidsvoorschriften moeten nog altijd worden nageleefd.
– Mondmasker niet verplicht in winkels:
Verscheidene experts hadden opgeroepen om mondmaskers in winkels te verplichten. Toch heeft de Veiligheidsraad dat niet beslist.
– Systeem met kleurcodes voor onderwijs:
Wat de perspectieven op langere termijn betreft, daar is de start van het volgende school en academiejaar al in volle voorbereiding. De ministers van Onderwijs hebben samen met de experts van de GEES een systeem met kleurcodes opgezet, dat duidelijk aangeeft hoe de school zich in functie van de gezondheidssituatie moet organiseren.
– Nog geen massa-evenementen of nachtleven.

Lokaal bestuur Begijnendijk steunt horeca

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, hebben een grote impact op de inwoners, ondernemers en verenigingen in de gemeente. De Nationale Veiligheidsraad heeft op 3 juni beslist om vanaf 8 juni 2020 de horecasector terug op te starten, mits de nodige veiligheidsmaatregelen. Het lokaal bestuur van Begijnendijk heeft de afgelopen week dan ook in voorbereiding van deze heropening contact opgenomen met onze horeca-uitbaters om de mogelijkheden naar bijvoorbeeld terrasuitbreiding en andere ondersteuningsmogelijkheden te bekijken. Hiervoor bereidt het bestuur momenteel de nodige vergunning en innames voor.
Daarnaast dient ook de horeca heel wat bijkomende sanitaire maatregelen, zoals vloermarkeringen of ontsmettingsmiddel, te voorzien om al hun klanten en personeelsleden te beschermen. De veiligheid van alle inwoners is eveneens een prioriteit voor het bestuur, waardoor beslist werd voor deze sanitaire maatregelen een tegemoetkoming te voorzien.
Op 2 juni 2020 werd een communicatie verstuurd naar de horeca- uitbaters met de vraag hun facturen van deze maatregelen met een korte toelichting aan het bestuur te bezorgen.
De indieningstermijn loopt tot 15 juli 2020. Op basis van deze gegevens zal het bestuur een inschatting van de kosten maken en een tegemoetkoming vastleggen.

Laatste fase verdeling mondmaskers

Alle inwoners die nog geen mondmasker hebben ontvangen tijdens fase 1 en fase 2 krijgen eerstdaags een mondmasker in de bus.

Om praktische redenen werd de verdeling van de mondmaskers opgedeeld in verschillende fasen.  Eerst werden alle 65-plussers, gebruikers van het openbaar vervoer en jongeren vanaf 12 jaar ( die opnieuw naar school moesten) voorzien van een mondmasker. Nadien kon je na registratie een mondmasker in je brievenbus ontvangen.  Tot slot worden alle andere inwoners voorzien van een brievenbus.

Samen wenst alle vrijwilligers te danken die hieraan hebben meegeholpen.

 

Bijkomend studeerruimte voor studenten

Nu veel studenten thuis zijn tijdens de examenperiode hebben zij het moeilijk om in alle rust en stilte hun examens voor te bereiden. Het bestuur brengt daar verandering in!

👉 Vanaf woensdag 3 juni tot en met dinsdag 30 juni 2020 kunnen studenten elke werkdag van 9.00 tot 17.00 u in de cafetaria van sportpark Grote Baan terecht om er in stilte en op een veilige afstand van elkaar te studeren.
👉 Je dient jouw studeerplekje wel vooraf te reserveren via https://reservaties.begijnendijk.be/.

Budget van 150.000 euro

Het college van burgemeester en schepenen maakt € 150 000,00 vrij om een bijkomende stimulans te geven aan het welzijn van de inwoners, de lokale handel en het verenigingsleven.

Meer informatie: https://www.begijnendijk.be/nieuwsdetail/812/bestuur-maakt–150-00000-vrij-voor-extra-steun-en-initiatieven

 

Snelheidscontroles

Ook in de maand mei werden er al de nodige controles uitgevoerd binnen de BRT-zone. Dit gebeurde zowel op het gebied van snelheid en verkeer in het algemeen als op de maatregelen die er gelden tijdens de Corona crisis.
Geen fotobeschrijving beschikbaar.
De snelheidscontroles gebeurden in elke gemeente van de zone op verschillende plaatsen en ook deze keer waren er nog veel chauffeurs die zich niet aan de aangewezen snelheid gehouden hebben.
In Begijnendijk en Betekom werden er 444 voertuigen gecontroleerd binnen de zone 50, waarvan er 80 te snel reden. Eén bestuurder haalde hier zelfs 90 km/u en deze zal dan ook zijn/haar rijbewijs even kwijt zijn.
Naast de snelheidscontroles werd er ook nog gecontroleerd met ons ANPR-voertuig. Er werd één voertuig aangetroffen met een verlopen technische keuring.
Denk dus ook in deze periode steeds aan uw snelheid wanneer u op de baan bent!
Hou u aan de geldende Corona-maatregelen zodat iedereen gezond blijft!

Begijnendijk behulpzaam

Door het coronavirus Covid-19 kunnen sommige inwoners niet meer naar de winkel of met hun hond gaan wandelen. Daarom organiseren heel wat inwoners warme initiatieven om elkaar te helpen. Vanaf nu bundelt het bestuur al deze hulpvragen op www.begijnendijk.be/begijnendijkbehulpzaam, een platform waar vraag en aanbod elkaar vinden.
👉 Heb je hulp nodig? Kan je niet naar de winkel of wil je even met iemand praten? Laat het dan weten via het online formulier, een e-mail aan begijnendijkbehulpzaam@begijnendijk.be of tel. 016 52 55 40. De medewerkers van het bestuur bekijken alle hulpvragen en contacteren jou wanneer ze een geschikte vrijwilliger gevonden hebben.
👉 Wil je zelf helpen? Zorg dan eerst voor de personen die hulp nodig hebben in jouw omgeving, zoals familie, buren en vrienden. Wil je meer doen? Schrijf je dan in als vrijwilliger via

Werking triagepost

‼️BELANGRIJKE informatie voor wie een dokter nodig heeft.‼️
Heb je klachten van bovenste of onderste luchtweginfectie zoals hoesten, koorts, keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden, neem dan eerst telefonisch contact op met je huisarts.
✔️ Ga NIET naar de spoedgevallen van het ziekenhuis
✔️ Bel NIET naar de spoedgevallen
✔️ Ga NIET in de wachtzaal zitten bij je huisarts.
Volg de procedure op de foto.
Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Kindergemeenteraad

Vanmiddag kwam de kindergemeenteraad voor de eerste keer samen. Alle aanwezige kinderen legden de eed af in handen van schepen van onderwijs Bart Soree.
Alessia Milis werd door de leden verkozen tot onze eerste kinderburgemeester van Begijnendijk.
Na enkele formele agendapunten mochten de kinderraadsleden nadenken over het nieuwe skatepark aan de sporthal en werd het mobiliteitsproject voor onze scholen besproken.

Veel succes!

Update dorpskernvernieuwing

De rioleringswerken die uitgevoerd werden tussen de De Bruynlaan en het dorpsplein zijn achter de rug. De aannemer is deze week gestart met de wegeniswerken, de rijweg wordt aangelegd in beton. Deze wegeniswerken zijn voorzien tot Pasen.
Vanaf volgende week beginnen de nutsbedrijven aan de voorbereidingswerken van de zone die gelegen is tussen de Baalsesteenweg en de Kleinesteenweg. De rioleringswerken vangen daar volgens de huidige planning aan na de paasvakantie.

Eén keuzemenu voor de twee noodnummers

Vandaag voert België een keuzemenu in voor de noodnummers 112 en 101. In een noodsituatie kan je zowel 112 als 101 bellen om één van de drie hulpdiensten (brandweer, ambulance of politie) te bereiken. In alle gevallen word je geholpen, ook als je geen of de verkeerde keuze zou maken.

Eén keuzemenu voor de twee noodnummers

Ongeacht of je 112 of 101 belt, laat het keuzemenu je toe om te kiezen welke hulp je nodig hebt: van de brandweer, de ambulance of de politie.

Zodra de keuze gemaakt is, word je in contact gebracht met een operator van de noodcentrale die onmiddellijk de hulpdiensten kan sturen die je nodig hebt. Dit keuzemenu maakt het gemakkelijker om in noodsituaties een keuze te maken en helpt vermijden dat je oproep wordt doorgeschakeld van 112 naar 101 (of vice versa).

Het menu lijkt op dat van de app 112 BE, waarmee je via een icoon de hulp kiest (ambulance, brandweer of politie) die je nodig hebt.

Zowel via de app 112 BE als het keuzemenu word je onmiddellijk in contact gebracht m et de bevoegde noodcentrale.

Ter herinnering : in België raadt de FOD Binnenlandse Zaken aan om voor dringende hulp van een ambulance of de brandweer naar het nummer 112 te bellen. Voor de politie kan je ook naar 101 bellen.

Achter deze twee nummers gaan twee verschillende noodcentrales met verschillende processen voor de behandeling van noodoproepen schuil: één voor medische hulp en de brandweer, de andere voor de politie. Indien je vóór het invoeren van het keuzemenu naar 112 belde om hulp te vragen van de politie, moest je worden doorgeschakeld naar het noodnummer 101. Door deze doorschakeling kon je kostbare tijd verliezen.

In alle gevallen word je geholpen.

Je zal in alle gevallen geholpen worden indien je naar de noodnummers 112 of 101 belt. Ook als het niet lukt om een keuze te maken, of als je de verkeerde keuze zou maken krijg je een operator aan de lijn.

Gebruiksvriendelijk

Het keuzemenu is een gebruiksvriendelijk hulpmiddel om je efficiënter en sneller te helpen. Het werkt op een gelijkaardige manier als de app 112 BE, namelijk door een eenvoudige keuze aan te bieden tussen ambulance, brandweer of politie voordat je een operator aan de lijn krijgt. Als je een smartphone hebt, kan je de app 112 BE ook als alternatief gebruiken voor het keuzemenu.Dit keuzemenu helpt bellers efficiënter en sneller omdat ze enerzijds in contact gebracht worden met de noodcentrale die ze nodig hebben, en anderzijds omdat er meer lijnen vrij blijven omdat operatoren in de noodcentrales zich niet moeten ontfermen over nodeloze oproepen of tijd moeten spenderen aan het doorschakelen van oproepen.

Hoe werkt het menu?

Vanaf 11 februari 2020 moet je het volgende doen als je dringend hulp nodig hebt van een ambulance, de brandweer of de politie:

1. Bel naar het noodnummer 112of 101

2. Luister naar de boodschap :
“Noodcentrale.Voor ziekenwagen of brandweer, druk 1. Voor politie, druk 2.”

3. Maak je keuze: 1 of 2

4. Indien je geen keuze maakt, herhaalt de boodschap zich:“Voor ziekenwagen of brandweer, druk 1.Voor politie, druk 2.Blijf aan de lijn. We verbinden u door.”

5. Blijf aan de lijn : een operator zal je oproep beantwoorden.

Eerst hoor je dus het keuzemenu. Zodra je je keuze valideert door op 1 of 2 te drukken word je doorgeschakeld naar een operator van de noodcentrale die je nodig hebt. Indien je geen keuze maakt, wordt de boodschap één keer herhaald en word je daarna automatisch doorgeschakeld naar de noodcentrale die territoriaal bevoegd is. In dien je een verkeerde keuze maakt, word je, net zoals voorheen, door de operator naar de juiste noodcentrale doorgeschakeld

Meer info: www.112.be/nl/menu

Dorpskernvernieuwing Begijnendijk – update

Werken in de Dorpsstraat

De rioleringswerken die uitgevoerd werden tussen de De Bruynlaan en het dorpsplein zijn achter de rug. De aannemer plant de start van de wegeniswerken vanaf 10 februari 2020. Van zodra de eigenlijke betonwerken starten, informeert de aannemer alle betrokken inwoners. De wegeniswerken zijn voorzien tot Pasen. De rijweg wordt aangelegd in beton. De komende twee maanden is de toegankelijkheid voor de bewoners op bepaalde perioden niet mogelijk, wegens de uithardingstijd van het beton.

Werken Betekomsesteenweg

Intussen beginnen de nutsbedrijven vanaf 17 februari 2020 aan de voorbereidingswerken van de volgende fase, nl. de zone die gelegen is tussen de Baalsesteenweg en de Kleinesteenweg. De rioleringswerken vangen daar volgens de huidige planning aan na de paasvakantie. Het einde van deze fase wordt verwacht rond september 2020.

Voor vragen, kan je steeds terecht bij het technisch bureau (016 53 66 61- technisch.bureau@begijnendijk.be)

meer info: https://www.begijnendijk.be/product/945/dorpskernvernieuwing-begijnendijk

Verkeersactie 5 februari 2020

Op woensdag 5/2/20 werd in onze politiezone een verkeersactie gehouden. Hierbij werden er 80 bestuurders aan een ademtest onderworpen.

Allen bliezen safe. In het kader van drugs in verkeer werden eveneens geen processen verbaal opgesteld.

Er werden 138 voertuigen op snelheid gecontroleerd. 9 bestuurders reden te snel en krijgen een onmiddellijke inning toegestuurd. Er werd één proces-verbaal van waarschuwing opgesteld inzake ongeldige keuring.

Voorbereidende werken aansluiten afgesneden Demerbochten gaan van start

In de week van 3 februari start de aannemer van De Vlaamse Waterweg nv in Aarschot, Begijnendijk en Rotselaar met voorbereidende werken, om later dit jaar vijf meanders opnieuw aan te sluiten op de Demer. Die ingreep biedt voordelen voor de waterveiligheid van de regio, de natuurontwikkeling en de ontspanningsmogelijkheden op en naast de Demer. Tegen juni 2020 moeten de werken achter de rug zijn. Dan varen de deelnemers aan Expeditie Natuurpunt langs de meanders.

Het Sigmaproject Demervallei sluit tientallen afgesneden bochten van de Demer opnieuw aan op de rivier. Dat heeft een dubbel effect. Enerzijds geven de bochten extra stroomruimte aan de rivier, wat een troef is om hoge waterpeilen op te vangen. Anderzijds hebben de meanders een positief effect op de verdroging in de vallei. Daarmee biedt het Sigmaproject Demervallei – en het Sigmaplan als geheel – een antwoord op de gevolgen van de klimaatverandering. In april 2019 sloten we de allereerste meander opnieuw aan op de Demer, in Vinkenberg, nabij Scherpenheuvel-Zichem en Diest. Nu zijn opnieuw vijf meanders aan de beurt.

Voorbereidende werken

De eerste stap in aanloop naar het aansluiten van de meanders is het vrijmaken van het terrein errond. De bomen en struiken rond de meanders worden weggehaald en de omliggende percelen krijgen een schoonmaakbeurt. Het vrijmaken van het terrein heeft twee doelen: het is nodig om werfzone te creëren en om het open valleilandschap te helpen herstellen. De bomen die hier verdwijnen, worden elders binnen het Sigmaplan gecompenseerd.

Aansluiten meanders

De vijf meanders waarover het gaat, zijn nog aanwezig op het terrein en kunnen met beperkte ingrepen terug aangesloten worden op de Demer. Het gaat over 5 meanders, op het grondgebied van Aarschot, Begijnendijk en Rotselaar (zie kaartjes hieronder). Door de oude meanders opnieuw tot op de bedding uit te graven kunnen we de Demer en de meanders via doorsteken of kokers opnieuw met elkaar verbinden. Waar de dijk of het Demerpad langs de Demer loopt, zal dit na de heraansluiting van de meanders verlegd worden en plaatselijk niet meer langs de Demer, maar rond de meanders lopen. Ook zal de Demer in haar huidige loop op bepaalde plaatsen (gedeeltelijk) gedempt worden. Ter hoogte van de meander in Rotselaar wordt in de Demer een drempel voorzien. Waar nodig zijn in het project veiligheidsmaatregelen voorzien om eventuele piekwaterstanden op te vangen, zodat het omliggende valleigebied te Betekom en Rotselaar geen gevolgen ondervindt van de ingrepen.

De werken zullen zorgen voor tijdelijke overlast (doorgaand werfverkeer) bij bewoners in de omliggende straten. Het fietsknooppuntennetwerk, de fiets- en wandelroute ‘Demerpad’ en enkele mountainbike-routes zullen tijdelijk onderbroken zijn. Daarvoor wordt een omleiding voorzien.

Boost voor waterveiligheid, natuur en beleving

De meanders zorgen er voor dat de rivier langer wordt, waardoor haar vermogen om water te bergen toeneemt en het overstromingsrisico voor de omgeving verkleint. Door de Demer terug meer in haar natuurlijke loop te laten stromen, krijgen verschillende zeldzame dier- en plantensoorten het bovendien zeer naar hun zin in de vallei. Denk aan de ijsvogel of kwetsbare vissoorten zoals de bittervoorn. Rond de meanders pakken we de verdroging van de vallei aan, door tussen bocht en rivier een drempel te plaatsen. Die drempels doen in droge periodes zowel het rivierpeil als het grondwaterpeil stijgen. Op die manier krijgt de riviernatuur in de vallei, die al jaren met een droge ondergrond en een verschraling van de biodiversiteit kampt, een natte injectie. Ook zorgen de meanders ervoor dat het vermogen van de Demer om zichzelf te zuiveren toeneemt. Extra beweging in het water verhoogt de zuurstofopname in het water en daar profiteren vissen van. Tenslotte zal je door verschillende meander met je kano, kajak of sup kunnen varen. In juni geeft expeditie Natuurpunt alvast de aftrap: de deelnemers varen langs de nieuw aangesloten meanders en komen een paar 100 meter voorbij de meanders aan land.

Het aansluiten van de afgesneden meanders langs de Demer maakt deel uit van het Sigmaplan, waarmee we Vlaanderen beter zullen beveiligen tegen wateroverlast. Maar het maatschappelijk belang van deze werken is groter, aangezien het project tegelijk ook sterk bijdraagt aan het verhogen van de biodiversiteit en de belevingswaarde van de Demervallei.

Context: klimaatadaptatieplan voor Vlaanderen

De werken aan de Demermeanders kaderen in het Sigmaplan. Met dat plan willen De Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen en tegelijk de valleinatuur een boost geven. We nemen van Werchter tot Diest een groot stuk van de Demervallei onder handen. Dit uitgestrekte projectgebied van 2500 hectare telt 8 deelzones, waar we stap voor stap het overstromings- en verdrogingsprobleem aanpakken.

Meer info vindt u via: https://www.sigmaplan.be/nl/projecten/demervallei/.

Ook via de sociale media van het Sigmaplan voorzien we geregeld updates.

 

Verledding van de openbare verlichting

In zitting van het college van burgemeester en schepenen van maandag 13 januari 2020 werd beslist om de openbare verlichting in de Betekomsesteenweg, Haltestraat en Plankenbrug, Baalsesteenweg, Prof. Scharpélaan en Mechelbaan te vernieuwen met energiezuinige LED-verlichting.


De verledding van de openbare verlichting is immers een doelstelling in het klimaatactieplan. De komende twee jaar zal het bestuur nog heel wat openbare verlichting vernieuwen.

meer info: https://www.begijnendijk.be/nieuwsdetail/710/verledding-van-de-openbare-verlichting?fbclid=IwAR3YAHQIRXc0Y3GFnG0h8p-G3O8NSAfrVYxQvxXi6AUfCv3FgCNI66hxd9c

Verkeersactie 15/1/2020

Tijdens de verkeersactie binnen onze politiezone op 15.01.20 werden 124 ademtesten afgenomen waarbij iedereen “safe” heeft geblazen.

Er werd wel één positieve speelkseltest inzake drugs in het verkeer afgenomen. De bestuurder zijn rijbewijs werd ingetrokken voor de duur van 15 dagen. Er werden ook nog 2 onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel.

De fietsers werden gecontroleerd op de goede werking van hun verlichting, van de 92 gecontroleerde fietsers was er 1 niet in orde.

(bron: https://www.politie.be/5399/)

Geslaagde Nieuwjaarsdrink

Op zaterdagavond 11  januari bood ons gemeentebestuur alle inwoners een nieuwjaarsdrink aan.

Dit evenement wordt stilaan een vaste waarde voor de gemeente. Voor het eerst vond de drink plaats aan het Centrumplein, waar een 800-tal bezoekers opdaagden.

Burgemeester Bert Ceulemans  wenste in naam van het gemeentebestuur alle inwoners het allerbeste voor 2020.

Definitieve eenrichtingsstraat De Bruynlaan

In zitting van de gemeenteraad van 28 november 2019 werd beslist om de vrijwillige enkelrichting die reeds van kracht was in het gedeelte van de De Bruynlaan, gelegen tussen de A. Rodenbachlaan en Annonciadenlaan, om te zetten naar een definitieve enkelrichting.

De eenrichtingsstraat zal digitaal aangeduid worden aan de hand van een vastgesteld tijdsschema, nl. van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 8.45 u en van 14.45 tot 15.45 u met op woensdag van 11.15 tot 12.15 u als uitzondering. Momenteel wordt de aanbesteding voor de digitale borden uitgewerkt, zodat het goedgekeurde reglement binnenkort uitgevoerd kan worden.

Meer info: https://www.begijnendijk.be/nieuwsdetail/709/definitieve-enkelrichting-in-de-bruynlaan

Nieuwjaarsdrink

Wil je graag andere inwoners en de leden van het bestuur ontmoeten, elkaar het beste toewensen en samen het glas heffen op het nieuwe jaar? Dan kan je op zaterdag 11 januari 2020 tussen 17.00 en 21.00 u aan het centrumplein in Begijnendijk terecht voor de nieuwjaarsdrink.

Nieuwjaarszingen

Op dinsdag 31 december 2019 smeren de kinderen hun stembanden voor het jaarlijkse nieuwjaarszingen.

🎼🎼De kinderen gaan dan van deur tot deur en zingen hun mooiste nieuwjaarsliedjes om de mensen in het dorp een gezond en gelukkig jaar te wensen.🎼🎼

Onze jeugdverenigingen bieden alle nieuwjaarszangers een gratis glaasje warme chocolademelk en een koekje aan. Je vindt de leden van Chiro Betekom aan het C. Vissenaekensplein te Betekom en de leden van Chiro Begijnendijk, KAJ Begijnendijk en Slampamper aan de Sint-Luciakerk te Begijnendijk.

Aan de volwassenen wordt gevraagd om extra goed uit te kijken. Voor de automobilisten geldt volgende raad: matig je snelheid.

Opbrengst bal van de burgemeester

Vanavond hebben we een cheque van € 3.287 overhandigd aan onze jeugdbewegingen (Chiro Begijnendijk , Chiro Betekom , KAJ Begijnendijk en Slampamper).

Het eerste “Bal van de burgemeester” ten voordele van onze jeugdverenigingen was dan ook meteen een schot in de roos.

Met trots kondigen we graag een tweede editie aan op 28 november 2020. Onze oprechte dank aan al onze sponsors, aanwezigen, medewerkers en jeugdverenigingen om dit evenement mogelijk te maken.

Wat staat er voor 2020-2025 op de agenda?

2019 was een jaar waarin het nieuwe gemeentebestuur hard werkte. We zijn fier op wat er bereikt is en vinden dat het tijd is om onze burgers hierover in te lichten.

In de eerste helft van dit boekje vind je de hoogtepunten terug van wat we dit jaar realiseerden.

De tweede helft focust op enkele belangrijke actieplannen die we met een sluitende begroting gemaakt hebben voor de periode 2020-2025. Het geheel van deze plannen wordt ook wel de meerjarenplanning genoemd en is op zich al één van de grote verwezenlijkingen in het eerste jaar van de legislatuur.

Uiteraard zijn er heel wat meer actieplannen opgenomen in de meerjarenplanning dan degene die we nu opsommen. De volledige meerjarenplanning kun je raadplegen via de gemeentelijke website of je mag steeds één van onze bestuurders hierover bevragen.

MJP 2020_2025