Eén weekend zonder alcohol

Onder het motto “één weekend zonder alcohol” en in het kader van de BOB campagne heeft onze politiezone afgelopen weekend een verkeersactie gehouden.

Er werden op het grondgebied van de politiezone BRT (Begijnendijk, Rotselaar, Tremelo) in totaal 280 bestuurder gecontroleerd op het gebruik van alcohol.

Twee van hen bliezen “positief” en dienden hun rijbewijs voor 6 uren in te leveren, 5 van hen bliezen “alarm” en dienden hun rijbewijs voor 3 uren in te leveren.

Eén  bestuurder reageerde positief op de speekseltest voor cannabis en cocaïne en diende dan ook onmiddellijk zijn rijbewijs in te leveren.

Tijdens de snelheidscontrole werden 34 overtredingen vastgesteld. Deze bestuurders zullen dan ook een boete in de bus krijgen.

(Bron: https://www.politie.be/5399/nieuws/een-weekend-zonder-alcohol )

Folderkrant januari 2019

In deze editie laat het gemeentebestuur weten dat de gemeente zich een jaar lang ‘#SporterBelevenMeer-gemeente’ mag noemen en de medewerkers van De Zorghoeve vzw uit Leefdaal sinds 1 januari 2019 instaan voor de opvang van rondzwervende, mishandelde, verwaarloosde en gekwetste dieren in de gemeente.

Daarnaast geven de medewerkers van de dienst ruimte mee dat het energieprestatiecertificaat (EPC) werd vernieuwd, de overkoepelende renovatiepremie werd goedgekeurd en op 12 februari 2019 de infosessie ‘Isoleren van hellende en platte daken’ plaatsvindt.

De medewerkers van het OCMW lichten de aanvraagprocedure voor de mantelzorgpremie en incontinentietussenkomst toe.

Tot slot lijsten de medewerkers van de dienst vrije tijd een aantal activiteiten op, zoals de sportacademie, sporteldagen en kermissen.

Lees de folderkrant digitaal:      https://issuu.com/gemeentebegijnendijk/docs/201901_folderkrant

(bron: www.begijnendijk.be)

Nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur

Nu zondag 6 januari zijn alle inwoners welkom op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente aan woning Spiesens.

Je kan er genieten van een streekbier, Betekomse likeur, een glaasje Fair Tradesap, cava en enkele hapjes. De middag wordt opgevrolijkt door een gezellige band.

De nieuwjaarsreceptie vindt plaats tussen 11.00 en 13.00 u aan de woning Spiessens, gelegen naast het gemeentehuis.

Raadsleden en schepenen leggen eed af

Op woensdag 2 januari  werden de eenentwintig nieuwe gemeenteraadsleden geïnstalleerd in het gemeentehuis van Begijnendijk.
Bert Ceulemans, David Dupont, Maggie Thielemans, Tom Van Esse, Jolien van Gilse en Roger Verduyckt  zijn de raadsleden voor Samen tijdens deze legislatuur.

De voltallige ploeg van Samen wenst u en uw gezin een voorspoedig 2019!

De verkiezingen brachten ons een uitslag die zowel boeiend als uitdagend was. Onze lijst Samen behaalde een betere score dan zes jaar geleden. Meer dan één op vier stemde voor ons, waardoor we een extra zetel veroverden.

Ook hadden we het geluk dat onze partijcultuur van openheid en respect ervoor gezorgd heeft dat N-VA, Leef en S.A.F.E. met ons in zee wilden gaan. Samen mag als grootste partner de burgemeester leveren, een ware bekroning voor iedereen die vroeger en nu, voor en achter de schermen, onze partij steunde. Bovendien kunnen de verkozen kandidaten van Samen en onze coalitiepartners het heel goed met elkaar vinden, zowel op politiek als op persoonlijk vlak. We denken dan ook dat we een solide basis hebben
om de komende zes jaar een fris beleid te voeren.

Met de nieuwe bestuursploeg willen wij ons de komende jaren maximaal inzetten ten dienste van al onze inwoners. De komende 6 jaar reiken wij ook de hand aan MGB en hopen we dat zij vanuit de oppositie constructief en in het belang van al onze burgers mee willen werken aan een deugdelijk bestuur van onze gemeente.

De voltallige ploeg van Samen wenst u en uw gezin een voorspoedig 2019!

Burgemeester Bert Ceulemans legt eed

Samen met nog 39 andere burgemeesters uit onze regio  legde vanmiddag onze lijsttrekker Bert Ceulemans vandaag de eed af als burgemeester in het provinciehuis te Leuven.

Samen met een groot aantal collega’s legde Bert vandaag de eed af bij de Gouverneur in Leuven.

Laatste gemeenteraad 2018

De laatste gemeenteraad van deze legislatuur werd gehouden in de raadzaal van de gemeente.  Onze raadsleden van Samen , Liesbet Van Dyck en Lisette Verbeeck,  namen in oktober  niet meer deel aan de verkiezingen.

Graag bedanken we Liesbet en Lisette voor hun inzet voor de gemeente.
Een welgemeende dank je wel !

 

Afscheid OCMW raad

De laatste zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2018 werd vanavond gehouden.

Graag bedanken we alle leden van de raad voor hun inzet tijdens de afgelopen 6 jaar.   In het bijzonder bedanken we onze leden van Samen : Eddie De Bie, Vera Luyten, Tom Van Esse en Lisette Verbeeck.

 

Bevoegdheden nieuwe schepencollege

In Begijnendijk hebben de 4 partijen (Samen, N-VA, S.A.F.E. en LEEF) de verdeling van de bevoegdheden binnen het schepencollege bepaald.

Bert Ceulemans

 

Bert Ceulemans (Samen) wordt als burgemeester bevoegd voor algemene coördinatie, politie, brandweer, openbare veiligheid, kindermishandeling, wezen, vreemdelingenzaken, personeelsbeleid, preventie, vorming, monumentenzorg en GADC. Bert is al 18 jaar gemeenteraadslid en kwam deze verkiezingen voor het eerst op als lijsttrekker.

Bart Soree (N-VA) wordt schepen van onderwijs, kinderopvang, jeugdbeleid, ICT, technologie en innovatiebeleid, middenstand, economie en tewerkstelling, muziekschool, cultuur en dierenwelzijn. Hij is gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor N-VA sinds 2013 en is hoofdwetenschapper bij imec en deeltijds professor ingenieurswetenschappen aan de KULeuven en UA.

Steven Vermeulen (LEEF) wordt schepen van mobiliteit, verkeersveiligheid, ruimtelijke ordening, PR en communicatie, ontwikkelingssamenwerking, ecologische transitie (onder andere leefmilieu, afvalophaling, duurzaamheid, klimaat…), toerisme, participatie en diversiteit. Steven is al meer dan twaalf jaar politiek actief en zetelt sinds 2013 in de gemeenteraad. Hij werkt als communicatiemedewerker bij de FOD Binnenlandse Zaken.

Maggie Thielemans

Maggie Thielemans (Samen) wordt schepen van burgerlijke stand en bevolking, feestelijkheden en plechtigheden, sport, landbouw en gezondheidsbeleid. Maggie is al 18 jaar politiek actief in de gemeenteraad en de politieraad. Beroepshalve werkt ze als aankoop manager bij Duracell.

Roger Verduyckt

Roger Verduyckt (Samen) heeft het meeste ervaring (42 jaar) van de nieuwe gemeenteraad. Zo was hij ooit al 3 jaar burgemeester en 15 jaar schepen. Ondanks zijn leeftijd heeft hij aanvaard om toch nog 3 jaar schepenambt op te nemen en zo de relatief jonge ploeg met zijn ervaring bij te staan. Na 3 jaar zal hij de fakkel doorgeven aan nieuwkomer David Dupont. Roger zal de bevoegdheden van openbare werken, financiën, groenaanleg, begraafplaatsen, bibliotheek en openbare markten op zich nemen.

Kathleen Van Vlasselaer (S.A.F.E.) zal als voorzitter van het bijzonder comité aan het schepencollege worden toegevoegd met de bevoegdheden van Welzijn, gezins- en seniorenbeleid, toezicht OCMW, sociale huisvesting, gelijke kansen, gehandicaptenbeleid en jeugdzorg. Kathleen zetelt voor het eerst in de gemeenteraad, maar heeft de politieke microbe van huis uit meegekregen via haar vader die jarenlang politiek actief is geweest.

David Dupont

Nieuwkomer David Dupont (Samen) zal eerst drie jaar gemeenteraadsvoorzitter zijn. Daarna wisselt hij zijn mandaat met Roger Verduyckt. David is in het dagelijks leven engineering manager in een grote bouwfirma.

De overige gemeenteraadsleden die deel uitmaken van de bestuurlijke meerderheid zijn Patricia Stevens (S.A.F.E), Fran De Cock (LEEF), Sam Mergaerts (N-VA), Tom Van Esse (Samen) en Jolien Van Gilse (Samen).

Tom Van Esse
Jolien van Gilse

 

1950 x bedankt !

Heel erg bedankt voor het grote vertrouwen in ons team. Samen behaalden we 1950 stemmen.

Wij willen al onze kandidaten en sympathisanten bedanken voor de mooie campagne, het harde werk (voor en achter de schermen) en om voor ons te stemmen

1950 X bedankt !

Onze mosseldag

Vandaag heten we u graag welkom op onze jaarlijks mosseldag.

In de parochiezaal van Begijnendijk serveren we lekkere jumbomosselen met frietjes/brood.
Maar er is ook keuze uit: vol-au-vent met frietjes/brood, vegetarische schotel met frietjes/brood ,curryworst met frietjes/brood,…

Mosseldag 7 oktober 2018

Graag nodigen wij u uit op onze jaarlijks mosseldag.

Onze mosseldag zal doorgaan op zondag 7 oktober, van 11u30 tot 19u in de parochiezaal van Begijnendijk.

Wij serveren lekkere jumbomosselen met frietjes/brood. Maar er is ook keuze uit:
– vol-au-vent met frietjes/brood
– vegetarische schotel met frietjes/brood
– curryworst met frietjes/brood
– …

Bert Ceulemans

Bert Ceulemans is lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in Begijnendijk-Betekom voor Samen.

Bert groeide op in de Nieuwstraat. Hij was enthousiast lid bij Chiro Begijnendijk, later werd hij één van de sterkhouders van KAJ Begijnendijk en nog later richtte hij mee jeugdhuis De Wringer op.

Zijn organisatietalent kwam al snel bovendrijven bij grote evenementen. Op 22-jarige leeftijd debuteerde hij in de gemeenteraad, waar hij ondertussen al 18 jaar ervaring heeft opgebouwd.

Zijn vrienden kennen hem als een geboren leider met het hart op de juiste plaats.

Bert groeide op in de Nieuwstraat. Hij was enthousiast lid bij Chiro Begijnendijk, later werd hij één van de sterkhouders van KAJ Begijnendijk en nog later richtte hij mee jeugdhuis De Wringer op.

Zijn organisatietalent kwam al snel bovendrijven bij grote evenementen. Op 22-jarige leeftijd debuteerde hij in de gemeenteraad, waar hij ondertussen al 18 jaar ervaring heeft opgebouwd.

Zijn vrienden kennen hem als een geboren leider met het hart op de juiste plaats.