De wildste dromen van onze politici

Ik zou met Samen alle onveilige verkeerssituaties binnen onze gemeente wegwerken. In de eerste plaats voor de zwakke weggebruikers maar ook voor alle anderen. Als papa van 2 jonge kinderen valt het me op dat veilig door ons dorp fietsen uitgesloten is, zowel in Begijnendijk als in Betekom. Er zijn gewoon te veel gevaarlijke knelpunten in de bestaande weginfrastructuur om je kinderen zelfstandig naar school te laten fietsen.

De uitbouw van een autoluw verlicht fietsnetwerk, dwars door onze gemeente lijkt me een prachtig project.  Een fietsautostrade zorgt voor een centrale verbinding tussen onze beide dorpscentra. Hieraan kunnen veilige fietstrajecten naar al onze woonbuurten gekoppeld worden.

Een onmisbaar onderdeel van dit masterplan is de aanleg van een fietstunnel onder de N10, Liersesteenweg. Het verkeer op deze gevaarlijke gewestweg zal door de aanleg van het nieuwe winkelcentrum alleen maar toenemen en onveiliger worden. In samenspraak met het gewest willen wij dit probleem voor eens en voor altijd oplossen.

Samen is zeer ambitieus om dit voorstel werkelijk te realiseren. Want Begijnendijk moet meer zijn dan alleen maar een woongetto vol appartementsblokken. Het moet een gemeente zijn waar de mensen graag wonen.

(Deze Week, http://magazine.knack.be/makr/epaper/440/2018/6/nMuptIeIMRyVrGb3CEIykfIUsLRvtMYadXkHAd+f2J8=/3DI/html5/index.html)

 

Nieuwe lijsttrekker Bert Ceulemans

Op 14 oktober zijn er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen.Samen neemt alvast een stevige aanloop. De 40-jarige Bert Ceulemans uit de Moorsemsestraat is kersvers lijsttrekker van de partij. De leden van Samen schaarden zich unaniem achter Bert.

Vernieuwing én ervaring gaan zo hand in hand.  Want Bert Ceulemans debuteerde reeds in 2001 in de gemeenteraad en zetelt dus inmiddels 17 jaar ononderbroken in de raad. Met een pak dossierkennis is hij de juiste keuze om de lijst Samen naar een nieuwe toekomst te leiden.

Bert heeft al bewezen dat hij met zijn gedrevenheid en visie voor een ongelofelijke dynamiek kan zorgen voor onze gemeente.

De lijsttrekker van de vorige verkiezingen, oud-burgemeester/ schepen Roger Verduyckt, geeft hiermee de fakkel door aan de jongere generatie. Verduyckt reageert tevreden: “Bert is een man met een hart voor Begijnendijk-Betekom. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat hij zich voluit zal inzetten voor de bevolking. Zelf wil ik mijn vertrouwen onderstrepen door als lijstduwer te fungeren. De lijst Samen zal meer dan ooit een uitgebalanceerd team zijn dat paraat staat voor de volgende jaren!”