De wildste dromen van onze politici

Ik zou met Samen alle onveilige verkeerssituaties binnen onze gemeente wegwerken. In de eerste plaats voor de zwakke weggebruikers maar ook voor alle anderen. Als papa van 2 jonge kinderen valt het me op dat veilig door ons dorp fietsen uitgesloten is, zowel in Begijnendijk als in Betekom. Er zijn gewoon te veel gevaarlijke knelpunten in de bestaande weginfrastructuur om je kinderen zelfstandig naar school te laten fietsen.

De uitbouw van een autoluw verlicht fietsnetwerk, dwars door onze gemeente lijkt me een prachtig project.  Een fietsautostrade zorgt voor een centrale verbinding tussen onze beide dorpscentra. Hieraan kunnen veilige fietstrajecten naar al onze woonbuurten gekoppeld worden.

Een onmisbaar onderdeel van dit masterplan is de aanleg van een fietstunnel onder de N10, Liersesteenweg. Het verkeer op deze gevaarlijke gewestweg zal door de aanleg van het nieuwe winkelcentrum alleen maar toenemen en onveiliger worden. In samenspraak met het gewest willen wij dit probleem voor eens en voor altijd oplossen.

Samen is zeer ambitieus om dit voorstel werkelijk te realiseren. Want Begijnendijk moet meer zijn dan alleen maar een woongetto vol appartementsblokken. Het moet een gemeente zijn waar de mensen graag wonen.

(Deze Week, http://magazine.knack.be/makr/epaper/440/2018/6/nMuptIeIMRyVrGb3CEIykfIUsLRvtMYadXkHAd+f2J8=/3DI/html5/index.html)