641.000 euro extra middelen voor Begijnendijk-Betekom!

Plattelandsmotie levert voor Begijnendijk een goed resultaat op. Onze fractie van Samen heeft dit initiatief van in het begin maximaal ondersteund. Begijnendijk zal uit het nieuw Vlaams Open Ruimtefonds 641.000 euro ontvangen. Op 28 augustus 2019 werd de plattelandsmotie goedgekeurd op onze gemeenteraad.
Maar liefst 41 plattelandsgemeenten riepen de nieuwe Vlaamse regering op om meer financiële slagkracht te krijgen ter ondersteuning voor dorpskernversterking en om deze open ruimte in stand te kunnen houden. De onderhandelaars van de Vlaamse regering hebben dus wel degelijk rekening gehouden met de eisen van de 41 plattelandsgemeenten die de plattelandsmotie goedkeurden. #samenvooreenfrisbeleid