Jolien Van Hoof

Jolien Van Hoof is de dochter van wijlen Jan Van Hoof en Lily Van Reeth en is verloofd met Jeroen van Dranken Jeroen te Betekom. Haar lagere school doorliep ze in Begijnendijk en haar middelbare studies rondde ze af in het SJIB te Betekom. Op jonge leeftijd verloorJolien haar hart aan Chiro Begijnendijk en nadien werd Jolien lid van KAJ Begijnendijk.

Als jongvolwassene sloot zij zich aan bij cd&v Begijnendijk-Betekom waar ze enkele jaren later jongerenvoorzitter werd. Zowel in haar beroep als in haar vrije tijd is Jolien zeer begaan met kinderen. Ze is tewerkgesteld bij de buitenschoolse kinderopvang in de gemeente Tremelo als kinderbegeleidster. Jolien is bestuurslid van de lokale ACV-afdeling en lid van KWB Betekom. Als zangeres bij het Begijnendijkse koor Allegria laat ze graag haar stem horen, wat haar goed van pas komt in de politiek. Met samen-cd&v zet Jolien zich in voor een betere kinderopvang, tegen eenzaamheid en voor meer sociale verbondenheid.