Bert Ceulemans

Geboren 17/10/1977

Adres: Moorsemsestraat 313

Samenwonend met Marylin Denon, papa van Robbe en Vince.

Opleiding: graduaat ergotherapie. Post-graduaat woningaanpassingen en toegankelijkheid

Beroep: jobcoach in OPZ Geel.

 

Vanwaar kent u Bert?

Bert groeide op in de Nieuwstraat. Hij was enthousiast lid bij Chiro  Begijnendijk, later werd hij één van de sterkhouders van KAJ Begijnendijk en nog later richtte hij mee jeugdhuis De Wringer op.

Zijn organisatietalent kwam al snel bovendrijven bij grote evenementen. Op 22-jarige leeftijd debuteerde hij in de gemeenteraad, waar hij  ondertussen al 18 jaar ervaring heeft opgebouwd.

Zijn vrienden kennen hem als een geboren leider met het hart op de juiste plaats.

Zijn politieke ambitie

Als lijsttrekker van Samen wil Bert zich focussen op een mooie leefbare  gemeente. Om dit te realiseren hebben we in de eerste plaats nood aan een goed bestuur. Een bestuur dat zich niet beperkt tot (soms dure) ad hoc initiatieven, maar dat zich richt op een weldoordachte  langetermijnvisie.

Een voorbeeld hiervan is een mobiliteitsplan, met aandacht voor betere fietspaden, verkeersveiligheid en terugdringen van sluikverkeer.

Onze gemeente is de grootste lokale werkgever en dient met zorg bestuurd te worden. Een absolute prioriteit hierbij is en blijft dat onze gemeentelijke diensten maximaal ten dienste moeten staan voor al onze inwoners. Daarnaast moeten gemeentelijke gelden met zorg worden uitgegeven en een bijdrage leveren voor onze inwoners, zonder dat bepaalde personen of bewegingen voorgetrokken worden. Het kan bovendien heus geen kwaad om soms een euro eens extra om te draaien voordat hij de deur uitvliegt.

Bert weet als geen ander dat het niet altijd makkelijk is om een gemeente te besturen. Er is een bekwame ploeg voor nodig om dit te doen. Onze mensen hebben volgens Bert ook recht op transparantie zodat ze zelf kunnen vaststellen hoe en waarom beslissingen genomen worden. Daarom streeft hij naar een maximale burgerparticipatie, waarbij inwoners zoveel mogelijk inspraak krijgen, bijvoorbeeld door buurten te betrekken bij de planning van openbare werken of door een volksreferendum wanneer het gaat over echt grote zaken zoals een gemeentelijke fusie.

Berts kracht schuilt in zijn talent om mensen samen te brengen voor een gemeenschappelijk doel.

De oprechte empathie die hij toont aan iedereen die hier nood aan heeft, en zijn aanstekelijke energie en organisatietalent maken van hem niet alleen een geboren leider, maar ook gewoon iemand waar je met plezier ja tegen zegt.