Mark Boone

Mark Boone is fiere papa van Stijn en Kato. Via zijn vrouw Carla Goris integreerde Mark zich zeer snel in het culturele verenigingsleven in onze ooie gemeente. Hij werd lid van de toneelkring De Begijn, waar hij naast acteur ook jarenlang voorzitter was. Ook was hij medebezieler en voorzitter van Toneel De Broeders te Betekom.

Samen met samencd&v wil Mark zich verder blijven inzetten om cultuur weer een degelijk podium te geven. Als schoonzoon van Sylvain en Jeannine Goris-Goris was hij ook nauw verbonden met de werking van vissersclub De Karper, daar heeft hij geleerd hoe belangrijk de rol van het
verenigingsleven is in de maatschappij.

Mark wil samen met het samencd&v team de rol van sport in de sociale verbondenheid nog versterken. Ook voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker heeft u in Mark een bondgenoot. Verder bouwen op de verwezenlijkingen van de huidige legislatuur is een absolute must.