Leden bijzonder comité voor de sociale dienst

Voor Samen zetelen  Greta Vandenbroeck en Jill Elsen in het bijzonder comité.