Leden bijzonder comité voor de sociale dienst

Voor Samen zetelen Fred De Keyser en Greta Vandenbroeck in het bijzonder comité.