Inge Stas

Inge Stas kwam 24 jaar geleden in Begijnendijk wonen, de groene omgeving met vriendelijke inwoners spraken haar aan.

Samen met haar echtgenoot en hun vier kinderen staat ze graag positief en geëngageerd in het leven. Zo kan je haar kennen van de boekenruilkast of “de stoel” die een paar zomers geleden de ronde deed in de gemeente. Met een hart voor alles rond jeugd en kwalitatief onderwijs, wil ze graag met de samencd&v ploeg haar steentje bijdragen in het nieuwe bestuur.

Ook haar professionele leven situeert zich daarrond. Ze is modulemanager en lector aan hogeschool UCLL en gaf typlessen voor kinderen op zelfstandige basis. Haar sociaal engagement wil ze graag uitbreiden door sportclubs en culturele verenigingen beter te ondersteunen zodat onze inwoners hun vrije tijd optimaal kunnen benutten.