Onze mandatarissen

Burgemeester Bert Ceulemans

Bert Ceulemans  is burgemeester van Begijnendijk-Betekom.  Bert is als burgemeester bevoegd voor algemene coördinatie, politie, brandweer, openbare veiligheid, kindermishandeling, wezen, vreemdelingenzaken, personeelsbeleid, preventie, vorming, monumentenzorg en GADC.

Schepen Maggie Thielemans

Maggie Thielemans  is schepen van burgerlijke stand en bevolking, feestelijkheden en plechtigheden, sport, landbouw en gezondheidsbeleid.

Schepen David Dupont

David Dupont  is schepen van openbare werken, financiën, groenaanleg, begraafplaatsen, bibliotheek, openbare markten en patrimonium.

Gemeenteraadsleden Tom Van Esse en Fred De Keyser

Tom Van Esse en Fred De Keyser vervolledigen onze groep in de gemeenteraad.  Tom vertegenwoordigt onze gemeente in de politieraad , na drie jaar zal  Fred hem opvolgen in de politieraad.