Agenda Gemeenteraad 17 december 2020

 • BES Notulen en audioverslag GR van 03 december 2020

 • BES Renteloze lening AGB

 • BES Prijssubsidiereglement AGB

 • BES Coronatoelage AGB

 • BES Deontologische code raadsleden

 • BES Aanpassing rechtspositieregeling

 • BES Aanpassing arbeidsreglement

 • BES Contantbelastingsreglement HAH en recyclagepark

 • BES Sociale correcties DifTar

 • BES Grondafstand OMV_2020122555

 • BES IL – mandaatbepaling BAV van 16 december 2020

 • BES Correctie subsidies verenigingen 2020