Agenda gemeenteraad 29 oktober

 

 

 

 

 • Toegevoegd – BES Bekrachtiging burgemeestersbesluit 26 oktober 2020
 • Toegevoegd – BES Principebeslissingen visie Infrabel

 • BES Notulen en audioverslag van de vergadering van 08 oktober 2020

 • KEN Goedkeuring door de gouverneur van jaarrekening 2019 AGB

 • BES Kwijting rvb AGB jaarrekening 2019

 • BES Sectoraal akkoord 2020

 • BES IGS Hofheide –  bav 16 december 2020

 • BES Regiopact ‘Spitsregio Leuven’ en bijhorende gezamenlijke actietabel en de officiële hersamenstelling van het Burgemeestersoverleg Oost-Brabant

 • Bespreking Toelichting AMJP-1

 • BES IGO – vaststelling mandaat voor de statutaire algemene vergadering op 11 december 2020

 • BES Ecowerf – vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de bijzondere algemene vergadering van 25 november 2020

 • BES Fluvius – bav 9 december 2020

 • BES PBE – buitengewone algemene vergadering 4 december 2020 – goedkeuring agenda, statutenwijziging, wijziging van voorwerp (doel) en vaststelling mandaat

 • BES Riobra – buitengewone algemene vergadering 18 december 2020 – goedkeuring agenda, statutenwijziging en vaststelling mandaat

 • BES Steijenhoflaan – akkoord met de vestiging van erfdienstrechten ten gunste van de nv Aquafin op een perceel waarop de gemeente eveneens erfdienstrechten heeft voor het openbaar gebuik als weg

 • BES Intrekking politiereglement ‘éénrichting De Bruynlaan’, goedgekeurd in gemeenteraad van 28 november 2019