Agenda gemeenteraad 8 oktober

 • Toegevoegd – Bespreking Initiatieven m.b.t. een vrijwillige gemeentefusie en stand van zaken fusie politiezone BRT – Aarschot

 • Toegevoegd – BES Fietszone centrum Betekom

 • BES Notulen en audioverslag van de vergadering van 3 september 2020, aanvullend schriftelijk zittingsverslag van gemeenteraad 25 juni m.b.t. agendapunten waarin raadslid Michiels tussenkwam en aanvullend schriftelijk zittingsverslag van gemeenteraad 3 september wegvallen audio-opname.

 • KEN Kennisname opvolgingsrapportering

 • BES Intergemeentelijk handhavingsbeleidsplan omgeving

 • BES Retributiereglement (aangepast) inclusief afwegingskader omgevingsvergunningsaanvragen met grote ruimtelijke impact via de kwaliteitskamer

 • BES Aanstelling vaststellers inbreuken gemeentewegen

 • BES Definitieve vaststelling van het tracé der wegen en het voorzien van een kosteloze grondafstand als gevolg van de omgevingsaanvraag (verkavelen) OMV_2020087710 met intern nummer V 19/2020

 • BES Samenwerkingsovereenkomst dierenwelzijn 2020

 • BES Officiële intekening Burgemeestersconvenant 2030 (Convenant of Mayors) in kader van opmaak duurzaam energie- en klimaatactieplan (SECAP) door provincie Vlaams-Brabant

 • BES Sociale correcties DifTar

 • BES Goedkeuring subsidies verenigingen 2020

 • BES Subsidiereglement noodfonds cultuur, sport en jeugd