Beschoeiingswerken Seypstaat

In de Seypstraat wordt er momenteel een beschoeiing geplaatst in de gracht om de uitholling onder het wegdek tegen te gaan.