Bevoegdheden nieuwe schepencollege

In Begijnendijk hebben de 4 partijen (Samen, N-VA, S.A.F.E. en LEEF) de verdeling van de bevoegdheden binnen het schepencollege bepaald.

Bert Ceulemans

 

Bert Ceulemans (Samen) wordt als burgemeester bevoegd voor algemene coördinatie, politie, brandweer, openbare veiligheid, kindermishandeling, wezen, vreemdelingenzaken, personeelsbeleid, preventie, vorming, monumentenzorg en GADC. Bert is al 18 jaar gemeenteraadslid en kwam deze verkiezingen voor het eerst op als lijsttrekker.

Bart Soree (N-VA) wordt schepen van onderwijs, kinderopvang, jeugdbeleid, ICT, technologie en innovatiebeleid, middenstand, economie en tewerkstelling, muziekschool, cultuur en dierenwelzijn. Hij is gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor N-VA sinds 2013 en is hoofdwetenschapper bij imec en deeltijds professor ingenieurswetenschappen aan de KULeuven en UA.

Steven Vermeulen (LEEF) wordt schepen van mobiliteit, verkeersveiligheid, ruimtelijke ordening, PR en communicatie, ontwikkelingssamenwerking, ecologische transitie (onder andere leefmilieu, afvalophaling, duurzaamheid, klimaat…), toerisme, participatie en diversiteit. Steven is al meer dan twaalf jaar politiek actief en zetelt sinds 2013 in de gemeenteraad. Hij werkt als communicatiemedewerker bij de FOD Binnenlandse Zaken.

Maggie Thielemans

Maggie Thielemans (Samen) wordt schepen van burgerlijke stand en bevolking, feestelijkheden en plechtigheden, sport, landbouw en gezondheidsbeleid. Maggie is al 18 jaar politiek actief in de gemeenteraad en de politieraad. Beroepshalve werkt ze als aankoop manager bij Duracell.

Roger Verduyckt

Roger Verduyckt (Samen) heeft het meeste ervaring (42 jaar) van de nieuwe gemeenteraad. Zo was hij ooit al 3 jaar burgemeester en 15 jaar schepen. Ondanks zijn leeftijd heeft hij aanvaard om toch nog 3 jaar schepenambt op te nemen en zo de relatief jonge ploeg met zijn ervaring bij te staan. Na 3 jaar zal hij de fakkel doorgeven aan nieuwkomer David Dupont. Roger zal de bevoegdheden van openbare werken, financiën, groenaanleg, begraafplaatsen, bibliotheek en openbare markten op zich nemen.

Kathleen Van Vlasselaer (S.A.F.E.) zal als voorzitter van het bijzonder comité aan het schepencollege worden toegevoegd met de bevoegdheden van Welzijn, gezins- en seniorenbeleid, toezicht OCMW, sociale huisvesting, gelijke kansen, gehandicaptenbeleid en jeugdzorg. Kathleen zetelt voor het eerst in de gemeenteraad, maar heeft de politieke microbe van huis uit meegekregen via haar vader die jarenlang politiek actief is geweest.

David Dupont

Nieuwkomer David Dupont (Samen) zal eerst drie jaar gemeenteraadsvoorzitter zijn. Daarna wisselt hij zijn mandaat met Roger Verduyckt. David is in het dagelijks leven engineering manager in een grote bouwfirma.

De overige gemeenteraadsleden die deel uitmaken van de bestuurlijke meerderheid zijn Patricia Stevens (S.A.F.E), Fran De Cock (LEEF), Sam Mergaerts (N-VA), Tom Van Esse (Samen) en Jolien Van Gilse (Samen).

Tom Van Esse

Jolien van Gilse