Branduren openbare verlichting worden aangepast in Begijnendijk

Naar aanleiding van de energiecrisis werd eind 2022 de beslissing genomen om de openbare verlichting te doven tussen 23 u en 05 uur. Op dat moment moesten alle gemeenten binnen dezelfde clusterzone kiezen voor dezelfde branduren.

Afgelopen maanden drong het gemeentebestuur bij Fluvius aan om de branduren af te stemmen op de behoefte van de gemeente. Tot op heden was het technisch niet mogelijk om als gemeente zelf de branduren te bepalen. Door een technische omschakeling door Fluvius kan elke gemeente kiezen tussen drie nieuwe brandregimes, namelijk de openbare verlichting volledig aan, de openbare verlichting uit tussen 24u en 5 u of de openbare verlichting interactief dieper te dimmen.

Het gemeentebestuur van Begijnendijk heeft deze legislatuur sterk ingezet om de openbare verlichting te verledden. Dankzij de hoge verleddingsgraad heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om voor het brandregime “interactief dieper dimmen” te kiezen.

Burgemeester Bert Ceulemans: “In Begijnendijk is er op dit ogenblik een bovengemiddelde verleddingsgraad van 62%. De komende maanden worden er 256 armaturen bijgeplaatst waardoor de verleddingsgraad in Begijnendijk 76% zal bedragen. 85% van de ledverlichting is interactief, dit stelt ons in staat om het dimprogramma slimmer te gaan maken waardoor we ‘s nachts kunnen dimmen tot 30%.”

Vermits onze gemeente over zoveel interactieve openbare ledverlichting beschikt, zal het dieper dimmen van de openbare verlichting zorgen dat er overal voldoende licht is op het juiste moment van de dag en dat aan een lager verbruik. Concreet wil dit zeggen dat er tijdens de weekdagen, van zondagavond tot vrijdagmorgen, de straatverlichting van 100% vermogen geleidelijk gedimd wordt naar 30% tussen 24 en 4 en dan opnieuw geleidelijk aan richting 100% tegen de ochtend.

Tot 20 u: 100%
20u tot 22u: 75%
22u tot 23 u: 50%
23u tot 4u: 30%
4u tot 5 u: 50%
5u tot 6u: 75%
Vanaf 6u: 100%

Tijdens de nachten van vrijdag en zaterdag is het anders. Dan gaan de armaturen tot 22u aan 100% branden, dan van 22u tot 24u aan 75% om nadien te zakken tot 50%. Om 6u gaan we terug naar 75% om terug aan vollast te draaien om 8u.

Schepen David Dupont: “Dit dimprogramma heeft het voordeel dat er nooit absolute duisternis is. Hiermee wordt het onveiligheidsgevoel, dat toch bij enkele mensen leeft, verminderd. Daarnaast vinden we het ook goed dat er ’s nachts toch een aanzienlijke dimming gebeurt. Voor nachtdieren is dit zeker welkom, maar het voelt ook gewoon juist aan dat je niet de hele nacht het licht voor 100% laat branden.”

Door voor dit brandprogramma te kiezen zal de gemeente Begijnendijk in totaal 55.341,4 kWh/jaar minder verbruiken en 17,81 ton CO² minder uitstoten in vergelijking met het brandprogramma waarbij de openbare verlichting de ganse nacht aan 100% brandt.

Op 29 september wordt het stuursignaal vanuit het transformatiestation verlaten en gaat Fluvius voor elke gemeente afzonderlijk het brandregime instellen. Er wordt verwacht dat Begijnendijk ten laatste op 15 oktober overgeschakeld is. Tussen deze periode zal de openbare verlichting tijdelijk terug volledig branden.

Volgende straten worden dit najaar nog verled: Schavotstraat, Kasteelstraat, Spoorweg, Vennestraat, Busschotstraat, Moorsemsestraat (oost), Jagerstraat ,Reigersdreef, Cor Vissersdreef, Zandstraat, Koekoeksdreef, Merestraat, Grote Heidestraat, Lange Hoevestraat (zuid), Pandhoevestraat en Remerstraat.