Cheque voor Mamadepot

Jaarlijks schenkt Hofheide een mooie som geld aan projecten uit de streek.  De middelen hiervoor komen uit de verwerking van edele metalen, welke overblijven na een crematie.    Alle  participerende lokale besturen kregen de kans om een sociaal project voor te dragen. Voor onze gemeente werd  het project Mamadepot Hageland voorgedragen.

Foto: Veerle Van Welden, Jacques Roggen, Ann Schevenels en Tom Van Esse

Tom Van Esse (Samen) overhandigde vanavond een cheque van 1.000 euro  aan  Veerle Van Welden van het Mamadepot.  Wij wensen deze organisatie dan ook zeer veel succes met de flinke duw in de rug.