Data mei kermis Betekom

Eind 2018 werd beslist dat de Meikermis te Betekom zou plaatsvinden van 27 april tot en met 1 mei 2019.

Uit reacties van de kermiskramers bleek echter dat deze periode samenvalt met de lentekermis te Tremelo.  Omdat we belangrijk vinden dat er voldoende kermiskramen aanwezig zijn werd er in zitting van het college van burgemeester en schepenen van maandag 28 januari 2019 beslist de kermisperiode te verplaatsen.

Zo zal de Meikermis te Betekom dit jaar plaatsvinden vanaf woensdag 1 tot en met zondag 5 mei 2019.