De voltallige ploeg van Samen wenst u en uw gezin een voorspoedig 2019!

De verkiezingen brachten ons een uitslag die zowel boeiend als uitdagend was. Onze lijst Samen behaalde een betere score dan zes jaar geleden. Meer dan één op vier stemde voor ons, waardoor we een extra zetel veroverden.

Ook hadden we het geluk dat onze partijcultuur van openheid en respect ervoor gezorgd heeft dat N-VA, Leef en S.A.F.E. met ons in zee wilden gaan. Samen mag als grootste partner de burgemeester leveren, een ware bekroning voor iedereen die vroeger en nu, voor en achter de schermen, onze partij steunde. Bovendien kunnen de verkozen kandidaten van Samen en onze coalitiepartners het heel goed met elkaar vinden, zowel op politiek als op persoonlijk vlak. We denken dan ook dat we een solide basis hebben
om de komende zes jaar een fris beleid te voeren.

Met de nieuwe bestuursploeg willen wij ons de komende jaren maximaal inzetten ten dienste van al onze inwoners. De komende 6 jaar reiken wij ook de hand aan MGB en hopen we dat zij vanuit de oppositie constructief en in het belang van al onze burgers mee willen werken aan een deugdelijk bestuur van onze gemeente.

De voltallige ploeg van Samen wenst u en uw gezin een voorspoedig 2019!