Definitieve eenrichtingsstraat De Bruynlaan

In zitting van de gemeenteraad van 28 november 2019 werd beslist om de vrijwillige enkelrichting die reeds van kracht was in het gedeelte van de De Bruynlaan, gelegen tussen de A. Rodenbachlaan en Annonciadenlaan, om te zetten naar een definitieve enkelrichting.

De eenrichtingsstraat zal digitaal aangeduid worden aan de hand van een vastgesteld tijdsschema, nl. van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 8.45 u en van 14.45 tot 15.45 u met op woensdag van 11.15 tot 12.15 u als uitzondering. Momenteel wordt de aanbesteding voor de digitale borden uitgewerkt, zodat het goedgekeurde reglement binnenkort uitgevoerd kan worden.

Meer info: https://www.begijnendijk.be/nieuwsdetail/709/definitieve-enkelrichting-in-de-bruynlaan