Gemeenteraad 24 maart 2022

Dagorde van de gemeenteraad
1   BES Notulen en audioverslag GR van 24 februari 2022
2   KEN Ecowerf – verslag algemeen comité 8 december 2021
3   BES Erkenning gemeentewegen obv 30-jarig gebruik
4   BES Asfalt 2021-O.L.-Vrouwstraat – Lakenhensstraat
5   BES Bekrachtiging CBS asfaltwegen 2021-prijsherziening
6   KEN Beg.centrum – oplevering herinrichtingswerken
7   KEN Indienen subsidieaanvraag bij Agion
8   Bespreking Opvang oorlogsvluchtelingen Oekraïne
9   Toegevoegd – BES Afvalcontainers begraafplaatsen

Deze zitting vindt plaats in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool De Puzzel, De Bruynlaan 19 te 3130 Begijnendijk.

Publiek is welkom.