Grond voor meer bos

Het gemeentebestuur heeft in haar meerjarenplan de doelstelling opgenomen om een groenere gemeente te worden, met daarbij de actie om herbebossingsprojecten te starten.

Om dit te kunnen realiseren lanceert het Agentschap voor Natuur en Bos e voor lokale besturen een subsidieoproep voor de aankoop van te bebossen gronden. Voor deze subsidieoproep voorziet de overheid 1 miljoen euro en een tussenkomst tot 75% in de gemaakte kosten (inclusief pachtuittredingsvergoeding).

Het gemeentebestuur wil graag weten welke gronden in de gemeente aangekocht kunnen worden om te bebossen. Deze subsidieoproep is een uitgelezen kans om in te zetten op meer publiek toegankelijk groen en om heel wat ambities van het gemeentebestuur mee te helpen verwezenlijken. Meer bos betekent meer recreatiemogelijkheden, een verbetering van het klimaat en de biodiversiteit, een betere algemene leefkwaliteit, meer kansen voor de uitbouw van het gemeentelijk trage wegennetwerk, …

Ben je eigenaar of heb je weet van mogelijk te bebossen percelen in onze gemeente?  Laat dit dan weten aan de gemeentelijke dienst omgeving via omgeving@begijnendijk.be of 016/53.56.62.