Intergemeentelijke samenwerking op de politieke agenda

Op maandag 4 februari vond tussen de colleges van burgemeester en schepenen van Gemeente Begijnendijk, Gemeente  Rotselaar en Gemeente Tremelo een informeel politiek overleg plaats over de mogelijkheden tot samenwerking.

Tijdens dit overleg werden de engagementen van de drie besturen besproken en werd bekeken op welke domeinen een samenwerking opportuun kan zijn. Daarbij werden uiteenlopende beleidsdomeinen afgetoetst, van veiligheidsbeleid over openbare werken tot aanwervingsbeleid. Intergemeentelijke samenwerking heeft namelijk verschillende voordelen: naast een financieel voordeel kan een samenwerking ook op het vlak van specialisatie en kwaliteit van de dienstverlening positieve effecten met zich meebrengen.

De burgemeesters en schepenen van de drie besturen engageerden zich om elk voor hun eigen bevoegdheden te bekijken welke verdere stappen concreet ondernomen kunnen worden.