Laatste fase verdeling mondmaskers

Alle inwoners die nog geen mondmasker hebben ontvangen tijdens fase 1 en fase 2 krijgen eerstdaags een mondmasker in de bus.

Om praktische redenen werd de verdeling van de mondmaskers opgedeeld in verschillende fasen.  Eerst werden alle 65-plussers, gebruikers van het openbaar vervoer en jongeren vanaf 12 jaar ( die opnieuw naar school moesten) voorzien van een mondmasker. Nadien kon je na registratie een mondmasker in je brievenbus ontvangen.  Tot slot worden alle andere inwoners voorzien van een brievenbus.

Samen wenst alle vrijwilligers te danken die hieraan hebben meegeholpen.