Middenstand en KMO

Een leefbare en gezellige gemeente kan niet zonder de lokale middenstand.

Samen wil de opstart organiseren van een KMO-raad die onze middenstand een stem kan geven. In samenspraak met deze KMO-raad willen wij tot een actieplan komen om onze dorpskernen nieuw leven in te blazen door het aantrekken en ondersteunen van nieuw ondernemerschap. Dit willen wij doen door de opties voor pop-up stores te bekijken, en eventueel ook de mogelijkheden voor een braderij of kerstmarkt.

Ook de wekelijkse markt blijft voor Samen prioritair.