Mosseldag

Burgemeester Bert Ceulemans, Schepenen, mandatarissen en bestuursleden van Samen nodigen u en uw familie alvast graag uit op zondag 13 oktober aanstaande. Noteer deze datum alvast in je agenda!