Natuur en milieu

Het behoud van de bestaande groene zones en natuurgebieden is een absolute prioriteit. Voor de verschillende kleine en grote natuurgebieden en groene zones zoals Papendel, Demerbeemden, Rogaerden, Molenberg, De Raam,… willen we in samenspraak met Natuurpunt onderzoeken op welke manier we nieuwe verbindingen kunnen maken tussen deze natuurgebieden, bijvoorbeeld de verbinding van het Bieheidebos met de Meren of een uitbreiding van de Demerbeemden.

Indien er kansen zijn om ook dicht bij de dorpskernen extra groene ruimte te  creëren of te behouden, moeten deze zeker benut worden.

Kostbare groene ruimte in onze kernen

 

We moeten  vermijden dat er groene ruimte verloren gaat zoals het geval is bij de plannen omtrent het buurthuis Joos Vissenaekens of de speeltuin in Begijnendijk die moest wijken voor het zoveelste vastgoedproject.

De wildgroei aan appartementsblokken ten koste van groene zones moet voor ons absoluut stoppen.

 

 

Wandelknooppuntennetwerk

Om deze groene zones een betere ontsluiting te geven, willen wij, net als in omliggende gemeenten een wandelknooppuntennetwerk maken met bestaande of nieuwe wandelpaden, zodat iedereen makkelijk kan genieten van de mooie natuur in onze gemeente. Een gemeente waar het aangenaam is om te wandelen en fietsen is een gemeente waar het ook aangenaam is om te wonen.

 

 

 

Wij willen tenslotte dat er een algemeen actieplan komt tegen sluikstorten, bestaande uit preventie en ontrading, opruiming waar het toch nog gebeurt en een verhoging van de pakkans.

 

In onze gemeente hebben we een toegankelijk en betaalbaar containerpark. Sluikstorters verdienen volgens ons geen enkel begrip.

 

Samen wil verder ook alle initiatieven ondersteunen die meehelpen aan het verminderen van onze ecologische voetafdruk.