Prettig eindejaar en een voorspoedig gezond 2021!

2020 zal ons altijd bijblijven als het jaar waarin ons land getroffen werd door de Coronapandemie.

Ook in onze gemeente hebben we heel wat zieken en overlijdens te betreuren.

De maatregelen waarmee we allemaal hebben moeten leren omgaan, hebben ons dagelijks leven flink verstoord. Vanuit de gemeente hebben we samen met onze coalitiepartners ons uiterste best gedaan om de ongemakken die dit met zich meebrengt te verzachten. Maar laat ons ook meteen stellen: voor dit soort rampen bestond geen draaiboek en het was vaak zoeken naar wat nog kon toegelaten worden en welke activiteiten voor het algemeen belang best even achterwege bleven.

Wat mij veel plezier gedaan heeft is de veerkracht en burgerzin die onze inwoners getoond hebben. Onze verenigingen, middenstand en scholen die na de eerste lockdown terug recht gekrabbeld waren, dan bij de tweede golf opnieuw zwaar getroffen werden maar, ondanks alles, toch vol goede moed opnieuw uitkijken naar een tweede herstart. Die strijdlust vervult mij met diep respect en trots.

Ondertussen horen we berichten in de media over verschillende vaccins en medicijnen die in sneltempo klaargestoomd worden. Met voorzichtig optimisme kijk ik dan ook naar de toekomst en hoop ik, samen met u, dat we volgend jaar de woorden lockdown, mondmasker en bubbel niet meer hoeven te gebruiken. Ik wens jullie allemaal een heel prettig eindejaar en een voorspoedig gezond 2021!

Bert en het voltallige Samen-team