Projecten opgestart

Vernieuwing fietspaden Baalsesteenweg en vernieuwing tennisterreinen De Tumkens.

Twee projecten die een lange voorbereiding hebben gekend en eindelijk in uitvoering gaan.