Raadsleden en schepenen leggen eed af

Op woensdag 2 januari  werden de eenentwintig nieuwe gemeenteraadsleden geïnstalleerd in het gemeentehuis van Begijnendijk.
Bert Ceulemans, David Dupont, Maggie Thielemans, Tom Van Esse, Jolien van Gilse en Roger Verduyckt  zijn de raadsleden voor Samen tijdens deze legislatuur.