Rioleringsproject Kleinesteenweg – update

Het rioleringsproject Kleinesteenweg zit ondertussen op kruissnelheid.

Zo werden afgelopen dagen in de Puttestraat de eerste rioolputten en buizen ondergronds geplaatst. Dankzij dit rioleringsproject zal het lozen van afvalwater in grachten aanpalend aan Natuurgebied “De Raam” definitief tot het verleden behoren. Er wordt fors geïnvesteerd in gescheiden riolering om de historische achterstand weg te werken.