Samen-CDenV wenst u en uw familie een prettig 2023!

Beste inwoners,


Het nieuwe jaar nadert met rasse schreden. In 2022 beleefden we de laatste stuiptrekkingen van de Corona crisis. Dankzij de hoge vaccinatiegraad en de opgebouwde groepsimmuniteit wordt ons zorgsysteem niet langer overbelast. Het aangename gevolg hiervan is dat er opnieuw feesten en
activiteiten georganiseerd mogen worden. Knaldrang voelden we ook in onze gemeente, met mooie opkomsten voor de verschillende gemeentelijke evenementen zoals de Midzomerviering, de 11 juliviering, het feest van de jubilarissen, de Fietseling, de dag van de nieuwe inwoner, de kerstmarkt,…

Er werd niet enkel gefeest maar ook hard gewerkt. Diverse projecten kregen vorm, zoals aanleg van het nieuwe kerkplein, nieuwe toplaag atletiekpiste, vernieuwen van toplaag in verschillende straten, nieuwe podiumverlichting school, ventilatie in sporthal, verdere verledding van de openbare verlichting, verbeteren van de schoolinfrastructuur.


Door een financiële injectie van de gemeente kunnen onze jeugdverenigingen starten met de bouw van hun nieuwe lokalen. Dit is maar een greep uit de vele verwezenlijkingen van 2022. Ook moeilijkere thema’s werden in 2022 niet geschuwd. De opmaak van Ruimtelijke Uitvoering Plannen en beleidskaders moeten er voor zorgen dat beslissingen gestoeld zijn op een duidelijk beleidskader zonder willekeur.

In 2023 zullen hiervoor participatiemomenten georganiseerd worden zodat burgers betrokken worden bij deze belangrijke beleidsbeslissinge2022 werd overschaduwd door het conflict in Oekraïne waardoor oorlog plots dichtbij kwam. Deze strijd heeft dan ook grote gevolgen voor onze energie- en voedselmarkten. De torenhoge inflatie treft voornamelijk de lagere inkomens, onze diensten proberen deze inwoners maximaal te ondersteunen.
Graag blikken we vooruit op de planning van 2023: aanleg van riolering en nieuwe wegenis Kleinesteenweg, rioleringsproject Hoekje, fietspaden Baalsesteenweg, asfalteringswerken van diverse wegen en parkeerplaatsen, vergroeningsproject Betekom centrum, bouw van nieuwe kinderopvang, aanleg nieuwe parkeerplaatsen ‘t Pleintje, aanstellen van een ontwerper en opmaak plannen voor een nieuw cultuur- en dienstencentrum …

Ook in 2023 blijft onze ploeg zich maximaal inzetten voor al onze inwoners.

Ik wens jullie allemaal een prettig eindejaar en een gezond 2023!

Bert Ceulemans, burgemeester