School

Samen wil voor onze kinderen kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs blijven  garanderen. Dit willen wij in de eerste plaats doen door ervoor te zorgen dat  het bestuur van onze scholen niet te lijden heeft onder politieke beïnvloeding. Directies moeten binnen bepaalde krijtlijnen autonoom beleid kunnen voeren in het belang van de kinderen.

 

Voor Samen is een goede relatie tussen schooldirectie en ouderraad onontbeerlijk. Een belangrijke hoeksteen voor de werking van onze scholen is het vrijwilligersnetwerk dat zorgt voor de middagopvang, de leesjuffen, bijlessen,….

Hiervoor willen wij een bredere ondersteuning bieden zodat dit nog meer uitgebreid kan worden. In onze huidige samenleving zijn er meer en meer gezinnen met twee werkende ouders. Voor hen is dit netwerk van  opvang en ondersteuning een absolute noodzaak.