Screens voor GBS De Puzzel en GBS De Klimroos

Meer comfort in onze scholen voor leerlingen en leerkrachten :Recent werden er in beide gemeentescholen (Gbs De Puzzel en Gbs De Klimroos) screens geplaatst voor comfortverbetering in de lokalen. Screens aan de buitenzijde van de klaslokalen zorgen voor een gemiddelde temperatuurdaling van 5 graden waardoor er een aangenamer klasklimaat wordt gecreëerd. Meer en meer lessen verlopen via digitale weg, storende lichtinval op beeldschermen wordt eveneens tegengehouden.