Verbetering Puttebeek

Vele kleinere projecten van de gemeente worden niet opgemerkt, maar zijn toch de moeite om trots op te zijn.

Zoals de verbetering van de Puttebeek naast de voetweg tussen Liersesteenweg en Everbeur. Deze beek is erg belangrijk en staat in voor de afvoer van een groot deel van het afvalwater van centrum Begijnendijk naar de Herseltseloop.

De rechteroever was instabiel geworden en al zo hard geërodeerd dat de omheining van het perceel ernaast in gevaar kwam. Het was hierdoor ook niet meer mogelijk om de beek goed te ruimen. Een inbuizing was niet te verkiezen omdat de waterbuffering hierdoor verkleint. Uiteindelijk werd gekozen voor een oeverversteviging, maar liefst 3 meter hoog gemeten van de bodem van de gracht.