Verenigingsleven

Wij hebben een zeer actief verenigingsleven dat ons dorp levendig houdt.  Voor Samen is ondersteuning van de verenigingen dan ook cruciaal.

Wij  engageren ons om de bestaande sportinfrastructuur in onze gemeente goed te onderhouden. Omdat deze in hoofdzaak betaald is door onze eigen  inwoners willen wij voor het gebruik voor een prijsdifferentiatiesysteem pleiten, waarbij inwoners minder betalen dan niet-inwoners.

Bovendien moeten er tijdstippen zijn waarop inwoners kosteloos gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld de looppiste. De toegang tot onze sportinfrastructuur moet vooral laagdrempelig zijn en zonder exuberant hoge lidgelden. Onze sportieve inwoners mogen niet het slachtoffer worden van overambitieuze sportprojecten.

Voor onze jeugdverenigingen willen wij een eerlijke subsidiëring uitwerken,  zowel wat werkingssubsidies als wat huisvesting betreft. De subsidies moeten een ondersteuning zijn in functie van het ledenaantal en de werkingsuren. Wie  meer organiseert voor meer leden heeft logischerwijs ook meer recht op  werkingsmiddelen.

 

Verder willen wij dat onze jeugdverenigingen op korte termijn zeker moeten kunnen zijn van een degelijke en veilige huisvesting.

 

Voor Chiro Betekom zijn wij voorstander van een behoud van hun huidige locatie in het Joos Vissenaekenscentrum. Wij vinden het onbegrijpelijk dat een jeugdvereniging met 200 leden zijn mooie locatie zou moeten opgeven voor een toegangsweg naar een nieuwe verkaveling.

Samen wil ten allen tijde vermijden dat verenigingen een politieke speelbal worden. Verenigingen moeten volledig autonoom kunnen functioneren.

Als ondersteuning van al onze verenigingen wil Samen ook de mogelijkheid bekijken van een nieuwe feestzaal die voor alle mogelijke activiteiten kan gebruikt worden. Ons bruisende verenigingsleven verdient meer steun en respect