Verplichting mondmasker

De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant heeft een politiebesluit genomen tot verplichting om steeds een mondmasker bij te hebben in heel de provincie. Met dit besluit wenst hij iedereen een duidelijke boodschap te geven en te sensibiliseren om te allen tijde een mondmasker bij te hebben, zodat ze overal vlot aan de verplichting kunnen voldoen als die er is.
Meer info:  https://gouverneurvlaamsbrabant.be/sites/default/files/politiebesluit%20mondmasker%20verplicht%20bij%20zich%20te%20hebben%20.pdf#overlay-context=nieuws/verplichting-mondmasker-bij-zich-te-hebben-vlaams-brabant