Viering jubilarissen

Het nieuwe bestuur heeft in de gemeenteraadszitting van 24 januari een nieuwe regeling goedgekeurd voor de viering van de 50, 60, 65, 70 en 75 jarige jubilarissen en de honderdjarigen. Deze mensen verdienen het volgens ons om op een gepaste manier in de bloemetjes gezet te worden en liefst op een manier dat ze er zelf echt iets aan hebben.

De vorige regeling voorzag in een aankoopbon van 125 tot 250 euro alsook een persoonlijke receptie voor de jubilarissen en hun familie waarop ook het bestuur en de mandatarissen telkens uitgenodigd waren. Hoewel het vorige bestuur dit wellicht gedaan heeft met de beste bedoelingen is de regeling nooit met frisse blik geëvalueerd.

Rondvraag bij de lokale handelaars leert ons dat een groot deel van de aankoopbons nooit in de winkels toekwam. Veel oudere mensen zijn immers niet meer zo goed te been en laten vaak hun boodschappen door anderen doen. Aankoopbons werden zo vergeten, gingen verloren of belandden bij het oud papier. Het nieuwe bestuur besliste om de aankoopbons te vervangen door een mooi gevulde geschenkmand ter waarde van 100 euro, samengesteld met producten van de lokale handelaars. Het bedrag ligt iets lager dan de aankoopbons, maar het is meer dan voldoende om een mooie mand samen te stellen en de geschenkmand wordt ook meer ervaren als een echt geschenk.

Ook de persoonlijke receptie op het gemeentehuis bleek niet bijzonder populair. Amper 20% van de genodigden gaf hier gevolg aan. We stelden vast dat veel mensen het als een beetje intimiderend ervaren om voor het bestuur te moeten verschijnen. Om dit te ondervangen, werd beslist om de persoonlijke recepties af te schaffen en te vervangen door een gezamenlijke receptie die elk jaar in het najaar plaatsvindt. Een gezamenlijke receptie werkt immers drempelverlagend en we hopen dat hiermee de opkomst vergroot wordt. Ook denken wij dat veel jubilarissen elkaar kennen en dat ze op een gezamenlijke receptie nog eens de gelegenheid krijgen om bij te praten.

 

Gisteren is onze schepen van burgerlijke stand, Maggie Thielemans op bezoek geweest bij de eerste jubilaris van het jaar. De aangeboden geschenkmand viel alvast zeer in de smaak.