Wat staat er voor 2020-2025 op de agenda?

2019 was een jaar waarin het nieuwe gemeentebestuur hard werkte. We zijn fier op wat er bereikt is en vinden dat het tijd is om onze burgers hierover in te lichten.

In de eerste helft van dit boekje vind je de hoogtepunten terug van wat we dit jaar realiseerden.

De tweede helft focust op enkele belangrijke actieplannen die we met een sluitende begroting gemaakt hebben voor de periode 2020-2025. Het geheel van deze plannen wordt ook wel de meerjarenplanning genoemd en is op zich al één van de grote verwezenlijkingen in het eerste jaar van de legislatuur.

Uiteraard zijn er heel wat meer actieplannen opgenomen in de meerjarenplanning dan degene die we nu opsommen. De volledige meerjarenplanning kun je raadplegen via de gemeentelijke website of je mag steeds één van onze bestuurders hierover bevragen.

MJP 2020_2025