Wegenis- en rioleringswerken Kleinesteenweg, start derde fase op 19 februari

Vanavond werden de betrokken inwoners uitgenodigd op een infovergadering. De aannemer, studiebureau en Fluvius informeerden de bewoners over de impact en planning van de werken, ook de afkoppeling van regen-en afvalwater werd toegelicht.

Kon je er vanavond niet bijzijn? Geen nood, de presentatie wordt morgen online geplaatst op de gemeentelijke website.

https://www.begijnendijk.be