Wegversmallingen Nieuwstraat

Om de snelheid van het doorgaand verkeer in de Nieuwstraat af te remmen, werd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van dinsdag 19 november 2019 beslist van start te gaan met een tijdelijk proefproject.

Vanaf woensdag 20 november 2019 tot en met woensdag 20 mei 2020 worden wegversmallingen aan de hand van bloembakken geplaatst. Na de proefperiode wordt deze maatregel geëvalueerd.