Werkzaamheden fase 3 zijn gestart

Momenteel breekt de aannemer breekt de weg op van Kleinesteenweg tot Goreweg.  Deze week wordt de bemaling geplaatst om het grondwaterpeil te verlagen.