Zorgbehoevenden en senioren

Samen wil een partij zijn die de kloof met zorgbehoevenden verkleint. Dit willen wij doen met behulp van een mobiel zorgloket waarmee wij alle hulpbehoevenden thuis kunnen bereiken om samen met hen een aangepaste oplossing te zoeken.

Ook willen wij de bedeling van warme maaltijden door het OCMW behouden. Dit is voor vele mensen een belangrijk sociaal contact. Ouderen willen om begrijpelijke redenen vaak zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Zelfstandig leven willen wij op alle manieren ondersteunen. Vrijwillige initiatieven zoals mantelzorg dragen wij met Samen een warm hart toe.

Om de uitdagingen rond de aankomende vergrijzing het hoofd te bieden pleiten wij voor de oprichting van een seniorenraad, zodat het seniorenbeleid optimaal kan afgestemd worden op de behoeften. Ondanks de vele nieuwbouwprojecten is er een totaal gebrek aan serviceflats in onze gemeente. Met de opkomende vergrijzing (nu al 20% 65 plussers) is het onverantwoord dat dit gebrek blijft bestaan.