Eén keuzemenu voor de twee noodnummers

Vandaag voert België een keuzemenu in voor de noodnummers 112 en 101. In een noodsituatie kan je zowel 112 als 101 bellen om één van de drie hulpdiensten (brandweer, ambulance of politie) te bereiken. In alle gevallen word je geholpen, ook als je geen of de verkeerde keuze zou maken.

Eén keuzemenu voor de twee noodnummers

Ongeacht of je 112 of 101 belt, laat het keuzemenu je toe om te kiezen welke hulp je nodig hebt: van de brandweer, de ambulance of de politie.

Zodra de keuze gemaakt is, word je in contact gebracht met een operator van de noodcentrale die onmiddellijk de hulpdiensten kan sturen die je nodig hebt. Dit keuzemenu maakt het gemakkelijker om in noodsituaties een keuze te maken en helpt vermijden dat je oproep wordt doorgeschakeld van 112 naar 101 (of vice versa).

Het menu lijkt op dat van de app 112 BE, waarmee je via een icoon de hulp kiest (ambulance, brandweer of politie) die je nodig hebt.

Zowel via de app 112 BE als het keuzemenu word je onmiddellijk in contact gebracht m et de bevoegde noodcentrale.

Ter herinnering : in België raadt de FOD Binnenlandse Zaken aan om voor dringende hulp van een ambulance of de brandweer naar het nummer 112 te bellen. Voor de politie kan je ook naar 101 bellen.

Achter deze twee nummers gaan twee verschillende noodcentrales met verschillende processen voor de behandeling van noodoproepen schuil: één voor medische hulp en de brandweer, de andere voor de politie. Indien je vóór het invoeren van het keuzemenu naar 112 belde om hulp te vragen van de politie, moest je worden doorgeschakeld naar het noodnummer 101. Door deze doorschakeling kon je kostbare tijd verliezen.

In alle gevallen word je geholpen.

Je zal in alle gevallen geholpen worden indien je naar de noodnummers 112 of 101 belt. Ook als het niet lukt om een keuze te maken, of als je de verkeerde keuze zou maken krijg je een operator aan de lijn.

Gebruiksvriendelijk

Het keuzemenu is een gebruiksvriendelijk hulpmiddel om je efficiënter en sneller te helpen. Het werkt op een gelijkaardige manier als de app 112 BE, namelijk door een eenvoudige keuze aan te bieden tussen ambulance, brandweer of politie voordat je een operator aan de lijn krijgt. Als je een smartphone hebt, kan je de app 112 BE ook als alternatief gebruiken voor het keuzemenu.Dit keuzemenu helpt bellers efficiënter en sneller omdat ze enerzijds in contact gebracht worden met de noodcentrale die ze nodig hebben, en anderzijds omdat er meer lijnen vrij blijven omdat operatoren in de noodcentrales zich niet moeten ontfermen over nodeloze oproepen of tijd moeten spenderen aan het doorschakelen van oproepen.

Hoe werkt het menu?

Vanaf 11 februari 2020 moet je het volgende doen als je dringend hulp nodig hebt van een ambulance, de brandweer of de politie:

1. Bel naar het noodnummer 112of 101

2. Luister naar de boodschap :
“Noodcentrale.Voor ziekenwagen of brandweer, druk 1. Voor politie, druk 2.”

3. Maak je keuze: 1 of 2

4. Indien je geen keuze maakt, herhaalt de boodschap zich:“Voor ziekenwagen of brandweer, druk 1.Voor politie, druk 2.Blijf aan de lijn. We verbinden u door.”

5. Blijf aan de lijn : een operator zal je oproep beantwoorden.

Eerst hoor je dus het keuzemenu. Zodra je je keuze valideert door op 1 of 2 te drukken word je doorgeschakeld naar een operator van de noodcentrale die je nodig hebt. Indien je geen keuze maakt, wordt de boodschap één keer herhaald en word je daarna automatisch doorgeschakeld naar de noodcentrale die territoriaal bevoegd is. In dien je een verkeerde keuze maakt, word je, net zoals voorheen, door de operator naar de juiste noodcentrale doorgeschakeld

Meer info: www.112.be/nl/menu

Dorpskernvernieuwing Begijnendijk – update

Werken in de Dorpsstraat

De rioleringswerken die uitgevoerd werden tussen de De Bruynlaan en het dorpsplein zijn achter de rug. De aannemer plant de start van de wegeniswerken vanaf 10 februari 2020. Van zodra de eigenlijke betonwerken starten, informeert de aannemer alle betrokken inwoners. De wegeniswerken zijn voorzien tot Pasen. De rijweg wordt aangelegd in beton. De komende twee maanden is de toegankelijkheid voor de bewoners op bepaalde perioden niet mogelijk, wegens de uithardingstijd van het beton.

Werken Betekomsesteenweg

Intussen beginnen de nutsbedrijven vanaf 17 februari 2020 aan de voorbereidingswerken van de volgende fase, nl. de zone die gelegen is tussen de Baalsesteenweg en de Kleinesteenweg. De rioleringswerken vangen daar volgens de huidige planning aan na de paasvakantie. Het einde van deze fase wordt verwacht rond september 2020.

Voor vragen, kan je steeds terecht bij het technisch bureau (016 53 66 61- technisch.bureau@begijnendijk.be)

meer info: https://www.begijnendijk.be/product/945/dorpskernvernieuwing-begijnendijk

Verkeersactie 5 februari 2020

Op woensdag 5/2/20 werd in onze politiezone een verkeersactie gehouden. Hierbij werden er 80 bestuurders aan een ademtest onderworpen.

Allen bliezen safe. In het kader van drugs in verkeer werden eveneens geen processen verbaal opgesteld.

Er werden 138 voertuigen op snelheid gecontroleerd. 9 bestuurders reden te snel en krijgen een onmiddellijke inning toegestuurd. Er werd één proces-verbaal van waarschuwing opgesteld inzake ongeldige keuring.

Voorbereidende werken aansluiten afgesneden Demerbochten gaan van start

In de week van 3 februari start de aannemer van De Vlaamse Waterweg nv in Aarschot, Begijnendijk en Rotselaar met voorbereidende werken, om later dit jaar vijf meanders opnieuw aan te sluiten op de Demer. Die ingreep biedt voordelen voor de waterveiligheid van de regio, de natuurontwikkeling en de ontspanningsmogelijkheden op en naast de Demer. Tegen juni 2020 moeten de werken achter de rug zijn. Dan varen de deelnemers aan Expeditie Natuurpunt langs de meanders.

Het Sigmaproject Demervallei sluit tientallen afgesneden bochten van de Demer opnieuw aan op de rivier. Dat heeft een dubbel effect. Enerzijds geven de bochten extra stroomruimte aan de rivier, wat een troef is om hoge waterpeilen op te vangen. Anderzijds hebben de meanders een positief effect op de verdroging in de vallei. Daarmee biedt het Sigmaproject Demervallei – en het Sigmaplan als geheel – een antwoord op de gevolgen van de klimaatverandering. In april 2019 sloten we de allereerste meander opnieuw aan op de Demer, in Vinkenberg, nabij Scherpenheuvel-Zichem en Diest. Nu zijn opnieuw vijf meanders aan de beurt.

Voorbereidende werken

De eerste stap in aanloop naar het aansluiten van de meanders is het vrijmaken van het terrein errond. De bomen en struiken rond de meanders worden weggehaald en de omliggende percelen krijgen een schoonmaakbeurt. Het vrijmaken van het terrein heeft twee doelen: het is nodig om werfzone te creëren en om het open valleilandschap te helpen herstellen. De bomen die hier verdwijnen, worden elders binnen het Sigmaplan gecompenseerd.

Aansluiten meanders

De vijf meanders waarover het gaat, zijn nog aanwezig op het terrein en kunnen met beperkte ingrepen terug aangesloten worden op de Demer. Het gaat over 5 meanders, op het grondgebied van Aarschot, Begijnendijk en Rotselaar (zie kaartjes hieronder). Door de oude meanders opnieuw tot op de bedding uit te graven kunnen we de Demer en de meanders via doorsteken of kokers opnieuw met elkaar verbinden. Waar de dijk of het Demerpad langs de Demer loopt, zal dit na de heraansluiting van de meanders verlegd worden en plaatselijk niet meer langs de Demer, maar rond de meanders lopen. Ook zal de Demer in haar huidige loop op bepaalde plaatsen (gedeeltelijk) gedempt worden. Ter hoogte van de meander in Rotselaar wordt in de Demer een drempel voorzien. Waar nodig zijn in het project veiligheidsmaatregelen voorzien om eventuele piekwaterstanden op te vangen, zodat het omliggende valleigebied te Betekom en Rotselaar geen gevolgen ondervindt van de ingrepen.

De werken zullen zorgen voor tijdelijke overlast (doorgaand werfverkeer) bij bewoners in de omliggende straten. Het fietsknooppuntennetwerk, de fiets- en wandelroute ‘Demerpad’ en enkele mountainbike-routes zullen tijdelijk onderbroken zijn. Daarvoor wordt een omleiding voorzien.

Boost voor waterveiligheid, natuur en beleving

De meanders zorgen er voor dat de rivier langer wordt, waardoor haar vermogen om water te bergen toeneemt en het overstromingsrisico voor de omgeving verkleint. Door de Demer terug meer in haar natuurlijke loop te laten stromen, krijgen verschillende zeldzame dier- en plantensoorten het bovendien zeer naar hun zin in de vallei. Denk aan de ijsvogel of kwetsbare vissoorten zoals de bittervoorn. Rond de meanders pakken we de verdroging van de vallei aan, door tussen bocht en rivier een drempel te plaatsen. Die drempels doen in droge periodes zowel het rivierpeil als het grondwaterpeil stijgen. Op die manier krijgt de riviernatuur in de vallei, die al jaren met een droge ondergrond en een verschraling van de biodiversiteit kampt, een natte injectie. Ook zorgen de meanders ervoor dat het vermogen van de Demer om zichzelf te zuiveren toeneemt. Extra beweging in het water verhoogt de zuurstofopname in het water en daar profiteren vissen van. Tenslotte zal je door verschillende meander met je kano, kajak of sup kunnen varen. In juni geeft expeditie Natuurpunt alvast de aftrap: de deelnemers varen langs de nieuw aangesloten meanders en komen een paar 100 meter voorbij de meanders aan land.

Het aansluiten van de afgesneden meanders langs de Demer maakt deel uit van het Sigmaplan, waarmee we Vlaanderen beter zullen beveiligen tegen wateroverlast. Maar het maatschappelijk belang van deze werken is groter, aangezien het project tegelijk ook sterk bijdraagt aan het verhogen van de biodiversiteit en de belevingswaarde van de Demervallei.

Context: klimaatadaptatieplan voor Vlaanderen

De werken aan de Demermeanders kaderen in het Sigmaplan. Met dat plan willen De Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen en tegelijk de valleinatuur een boost geven. We nemen van Werchter tot Diest een groot stuk van de Demervallei onder handen. Dit uitgestrekte projectgebied van 2500 hectare telt 8 deelzones, waar we stap voor stap het overstromings- en verdrogingsprobleem aanpakken.

Meer info vindt u via: https://www.sigmaplan.be/nl/projecten/demervallei/.

Ook via de sociale media van het Sigmaplan voorzien we geregeld updates.

 

Verledding van de openbare verlichting

In zitting van het college van burgemeester en schepenen van maandag 13 januari 2020 werd beslist om de openbare verlichting in de Betekomsesteenweg, Haltestraat en Plankenbrug, Baalsesteenweg, Prof. Scharpélaan en Mechelbaan te vernieuwen met energiezuinige LED-verlichting.


De verledding van de openbare verlichting is immers een doelstelling in het klimaatactieplan. De komende twee jaar zal het bestuur nog heel wat openbare verlichting vernieuwen.

meer info: https://www.begijnendijk.be/nieuwsdetail/710/verledding-van-de-openbare-verlichting?fbclid=IwAR3YAHQIRXc0Y3GFnG0h8p-G3O8NSAfrVYxQvxXi6AUfCv3FgCNI66hxd9c

Verkeersactie 15/1/2020

Tijdens de verkeersactie binnen onze politiezone op 15.01.20 werden 124 ademtesten afgenomen waarbij iedereen “safe” heeft geblazen.

Er werd wel één positieve speelkseltest inzake drugs in het verkeer afgenomen. De bestuurder zijn rijbewijs werd ingetrokken voor de duur van 15 dagen. Er werden ook nog 2 onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel.

De fietsers werden gecontroleerd op de goede werking van hun verlichting, van de 92 gecontroleerde fietsers was er 1 niet in orde.

(bron: https://www.politie.be/5399/)

Geslaagde Nieuwjaarsdrink

Op zaterdagavond 11  januari bood ons gemeentebestuur alle inwoners een nieuwjaarsdrink aan.

Dit evenement wordt stilaan een vaste waarde voor de gemeente. Voor het eerst vond de drink plaats aan het Centrumplein, waar een 800-tal bezoekers opdaagden.

Burgemeester Bert Ceulemans  wenste in naam van het gemeentebestuur alle inwoners het allerbeste voor 2020.

Definitieve eenrichtingsstraat De Bruynlaan

In zitting van de gemeenteraad van 28 november 2019 werd beslist om de vrijwillige enkelrichting die reeds van kracht was in het gedeelte van de De Bruynlaan, gelegen tussen de A. Rodenbachlaan en Annonciadenlaan, om te zetten naar een definitieve enkelrichting.

De eenrichtingsstraat zal digitaal aangeduid worden aan de hand van een vastgesteld tijdsschema, nl. van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 8.45 u en van 14.45 tot 15.45 u met op woensdag van 11.15 tot 12.15 u als uitzondering. Momenteel wordt de aanbesteding voor de digitale borden uitgewerkt, zodat het goedgekeurde reglement binnenkort uitgevoerd kan worden.

Meer info: https://www.begijnendijk.be/nieuwsdetail/709/definitieve-enkelrichting-in-de-bruynlaan

Nieuwjaarsdrink

Wil je graag andere inwoners en de leden van het bestuur ontmoeten, elkaar het beste toewensen en samen het glas heffen op het nieuwe jaar? Dan kan je op zaterdag 11 januari 2020 tussen 17.00 en 21.00 u aan het centrumplein in Begijnendijk terecht voor de nieuwjaarsdrink.

Nieuwjaarszingen

Op dinsdag 31 december 2019 smeren de kinderen hun stembanden voor het jaarlijkse nieuwjaarszingen.

🎼🎼De kinderen gaan dan van deur tot deur en zingen hun mooiste nieuwjaarsliedjes om de mensen in het dorp een gezond en gelukkig jaar te wensen.🎼🎼

Onze jeugdverenigingen bieden alle nieuwjaarszangers een gratis glaasje warme chocolademelk en een koekje aan. Je vindt de leden van Chiro Betekom aan het C. Vissenaekensplein te Betekom en de leden van Chiro Begijnendijk, KAJ Begijnendijk en Slampamper aan de Sint-Luciakerk te Begijnendijk.

Aan de volwassenen wordt gevraagd om extra goed uit te kijken. Voor de automobilisten geldt volgende raad: matig je snelheid.

Opbrengst bal van de burgemeester

Vanavond hebben we een cheque van € 3.287 overhandigd aan onze jeugdbewegingen (Chiro Begijnendijk , Chiro Betekom , KAJ Begijnendijk en Slampamper).

Het eerste “Bal van de burgemeester” ten voordele van onze jeugdverenigingen was dan ook meteen een schot in de roos.

Met trots kondigen we graag een tweede editie aan op 28 november 2020. Onze oprechte dank aan al onze sponsors, aanwezigen, medewerkers en jeugdverenigingen om dit evenement mogelijk te maken.

Wat staat er voor 2020-2025 op de agenda?

2019 was een jaar waarin het nieuwe gemeentebestuur hard werkte. We zijn fier op wat er bereikt is en vinden dat het tijd is om onze burgers hierover in te lichten.

In de eerste helft van dit boekje vind je de hoogtepunten terug van wat we dit jaar realiseerden.

De tweede helft focust op enkele belangrijke actieplannen die we met een sluitende begroting gemaakt hebben voor de periode 2020-2025. Het geheel van deze plannen wordt ook wel de meerjarenplanning genoemd en is op zich al één van de grote verwezenlijkingen in het eerste jaar van de legislatuur.

Uiteraard zijn er heel wat meer actieplannen opgenomen in de meerjarenplanning dan degene die we nu opsommen. De volledige meerjarenplanning kun je raadplegen via de gemeentelijke website of je mag steeds één van onze bestuurders hierover bevragen.

MJP 2020_2025

Resultaten verkeersacties

Tussen 21 november 2019 en 12 december 2019 werden zes verkeersacties uitgevoerd in het kader van “fietsen zonder fietsverlichting” en dit in de nabijheid van schoolomgevingen. Deze acties werden gespreid over zes dagen en verdeeld over elke gemeente van de politiezone. In totaal werden 570 fietsers gecontroleerd waarvan er 19 niet in orde waren met hun fietsverlichting. De ouders van deze jongeren werden allen schriftelijk in kennis gesteld.

Tijdens de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 december 2019 werd binnen onze politiezone een verkeersactie gehouden. Hierbij werden 217 voertuigen gecontroleerd. 2 personen kregen een onmiddellijke inning inzake alcohol, 1 persoon zijn voertuig werd geïmmobiliseerd en getakeld wegens sturen zonder rijbewijs en drugs in verkeer. Een andere persoon kreeg een proces-verbaal van waarschuwing omdat de verlichting van zijn aanhangwagen niet werkte.

Tijdens een verkeersactie “Winter-BOB” die doorging maandag 16 december 2019 in de namiddag en vooravond werden 108 voertuigen gecontroleerd binnen de zone. Hierbij werden 2 overtredingen vastgesteld. 1 persoon kreeg een onmiddellijke inning voor het niet dragen van de veiligheidsgordel en een andere voor alcoholintoxicatie.

Proficiat aan alle jubilarissen!

Vanmiddag zet onze gemeente haar jubilarissen in de bloemetjes. Alle koppels die dit jaar hun gouden, diamanten, briljanten, platina en albasten huwelijksjubileum vierden werden feestelijk verwelkomd.

Maar liefst 33 koppels vierden in 2019 hun 50-jarig huwelijk, 22 koppels hun 60-jarig huwelijk, 8 koppels hun 65-jarig huwelijk, 1 koppel hun 70-jarig huwelijk en 1 koppel hun 75-jarig huwelijk.

Proficiat aan alle jubilarissen!

Obus tot ontploffing gebracht

In de omgeving van de Vennestraat te Begijnendijk werd een obus gevonden van Amerikaanse makelij uit Tweede Wereldoorlog.

De obus werd overbracht naar de Demerbeemden en werd deze namiddag gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

Er werd een veiligheidsperimeter ingesteld van 250m. Nadien werden fietsers en wandelaars opnieuw toegelaten in dit gebied.

Wegversmallingen Nieuwstraat

Om de snelheid van het doorgaand verkeer in de Nieuwstraat af te remmen, werd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van dinsdag 19 november 2019 beslist van start te gaan met een tijdelijk proefproject.

Vanaf woensdag 20 november 2019 tot en met woensdag 20 mei 2020 worden wegversmallingen aan de hand van bloembakken geplaatst. Na de proefperiode wordt deze maatregel geëvalueerd.

Cheque voor Mamadepot

Jaarlijks schenkt Hofheide een mooie som geld aan projecten uit de streek.  De middelen hiervoor komen uit de verwerking van edele metalen, welke overblijven na een crematie.    Alle  participerende lokale besturen kregen de kans om een sociaal project voor te dragen. Voor onze gemeente werd  het project Mamadepot Hageland voorgedragen.

Foto: Veerle Van Welden, Jacques Roggen, Ann Schevenels en Tom Van Esse

Tom Van Esse (Samen) overhandigde vanavond een cheque van 1.000 euro  aan  Veerle Van Welden van het Mamadepot.  Wij wensen deze organisatie dan ook zeer veel succes met de flinke duw in de rug.

Zwerfvuilactie

Om het zwerfvuil aan te pakken organiseert de jeugdraad in samenwerking met het gemeentebestuur jaarlijks twee opruimacties .
Vanmiddag werd zwerfvuil geruimd in ons dorp.  Heel wat Mooimakers, inwoners en jeugdverenigingen staken de handen uit de mouwen voor propere terreinen en een mooie buurt.
Het gemeentebestuur hoopt dat iedereen het goede voorbeeld van de jeugd en alle andere mooimakers zal volgen en de gemeente een heel stuk properder wordt.
Foto: Burgemeester Bert Ceulemans, schepenen  Bart Sorée en Steven Vermeulen en leden van het bijzonder comité Fred De Keyser en Greta Vandenbroek

Ondertekening Klimaatengagement

Burgemeester Bert Ceulemans en schepen Steven Vermeulen ondertekenden vanmorgen namens onze gemeente het nieuwe Klimaatengagement van onze provincie.

Concreet engageren de gemeenten zich om minder CO2 uit te stoten, door energie te besparen, het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen, in te zetten op hernieuwbare energie en te kiezen voor efficiënte, schone technieken.
Daarnaast willen ze ook de effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast, milderen.

 

Inzamelactie voor betrokkenen brand

De bereidheid van anderen om de inwoners die op vrijdag 11 oktober 2019 getroffen werden door de brand in de Dreef in Begijnendijk te helpen, is zo hartverwarmend dat het bestuur besliste een inzamelactie te organiseren.

Op vrijdag 11 oktober 2019 vond er een zware brand plaats in een appartementsgebouw, gelegen in de Dreef te Begijnendijk. De vijf appartementen werden onbewoonbaar verklaard en de inboedel van de betrokken gezinnen is volledig vernield. De bereidheid van andere inwoners om deze gezinnen te helpen, is echter bijzonder hartverwarmend. Daarom besliste het bestuur een inzamelactie te organiseren.

De medewerkers van het OCMW zijn vooral op zoek naar:

  • meubilair, zoals slaapkamers, tafels, stoelen, zetels en kastjes,
  • eet- en keukengerei, zoals borden, tassen, glazen en bestek,
  • badlinnen,
  • bedlinnen,
  • keukenhanddoeken.

Ze willen graag alle aangeboden goederen aan de getroffen gezinnen aanbieden, zodat zij snel terug gehuisvest kunnen worden. Om dit gestructureerd te laten verlopen, lijsten ze momenteel het aanbod zorgvuldig op. Nadien zullen ze alles verdelen onder de getroffen gezinnen en iedereen contacteren om de goederen op te halen.

Heb jij thuis nog van deze dingen die je niet meer gebruikt? Was je al lang van plan om ze weg te doen, maar is het er nog niet van gekomen? Stuur dan zeker een e-mail met een omschrijving en foto van de goederen naar de medewerkers van het OCMW via info@ocmw-begijnendijk.be. Heb jij al een foto doorgestuurd? Dan hoef je dat niet opnieuw te doen. De aangeboden goederen werden vast al op de lijst gezet.

( meer info: https://www.begijnendijk.be/nieuwsdetail/680/inzamelactie-voor-betrokkenen-brand?fbclid=IwAR2EiAq1IuJXq3oXTfVPc8rc6tUg846I6Oqh2a8uwL5QQpkw36akT6nfOy8)

Input fietsrapport

Beste fietser,

Sinds twee weken kunnen de fietsers uit onze gemeente de fietsenquête invullen.

De resultaten van deze enquête zijn waardevol. Onze gemeente kan genomineerd worden voor de verkiezing van Fietsgemeente 2020. Maar voor ons belangrijker, wij krijgen alle resultaten in een Fietsrapport. Dit fietsrapport bevat waardevolle input van de fietsers voor het fietsbeleid van onze gemeente!

Hoe meer fietsers dit invullen, hoe representatiever het rapport zal zijn.

Aarzel niet om de fietsenquête in te vullen:
https://www.fietsgemeente.be/

641.000 euro extra middelen voor Begijnendijk-Betekom!

Plattelandsmotie levert voor Begijnendijk een goed resultaat op. Onze fractie van Samen heeft dit initiatief van in het begin maximaal ondersteund. Begijnendijk zal uit het nieuw Vlaams Open Ruimtefonds 641.000 euro ontvangen. Op 28 augustus 2019 werd de plattelandsmotie goedgekeurd op onze gemeenteraad.
Maar liefst 41 plattelandsgemeenten riepen de nieuwe Vlaamse regering op om meer financiële slagkracht te krijgen ter ondersteuning voor dorpskernversterking en om deze open ruimte in stand te kunnen houden. De onderhandelaars van de Vlaamse regering hebben dus wel degelijk rekening gehouden met de eisen van de 41 plattelandsgemeenten die de plattelandsmotie goedkeurden. #samenvooreenfrisbeleid

Verkeersactie 29 september 2019

In het weekend van 29 september l.l. hebben onze politiediensten een grootschalige verkeersactie gehouden op het ganse grondgebied van de politiezone BRT.

Er werden maar liefst 372 voertuigen gecontroleerd op het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs. Er werden dan ook evenveel alco testen (sampling) afgenomen. Drie personen bliezen alarm en moesten hun rijbewijs voor 3 uren inleveren, ook drie personen bliezen positief en moesten voor minstens 6 uren hun rijbewijs inleveren.

Daarnaast werden nog 6 processen verbaal opgesteld voor andere inbreuken.

Haalbaarheidsstudie naar een mogelijke fusie van de politiezones BRT en Aarschot

De burgemeesters van Rotselaar, Begijnendijk, Tremelo en Aarschot willen een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar een mogelijke fusie van de politiezones BRT en Aarschot.

Burgemeester Bert Ceulemans  maakt prioriteit van een moderne politiewerking. Om een daadkrachtig veiligheidsbeleid ook in de toekomst te garanderen, bekijken de burgemeesters van Rotselaar, Tremelo, Begijnendijk en Aarschot op welke manier de politiewerking best wordt georganiseerd. Een haalbaarheidsstudie moet uitzoeken welke voordelen een nieuwe, ééngemaakte politiezone kan bieden.

Nieuwe maatschappelijke evoluties en bijkomende verwachtingen vanuit de bevolking leggen een extra druk op de werking en de capaciteit van de politiezones. Bovendien worden politiezones vandaag geconfronteerd met nieuwe vormen van criminaliteit en is er meer nood aan handhaving en specialisaties in het politiewerk. Het zorgt ervoor dat er extra capaciteit moet worden gezocht en voorzien. Het lijkt dus aangewezen om een nieuwe en geschikte schaalgrootte te realiseren om de politiezorg efficiënt uit te voeren.

Een politiezone moet over voldoende mensen, middelen en capaciteit beschikken om een daadkrachtig veiligheidsbeleid te kunnen garanderen” vertelt burgemeester Jelle Wouters. “Het realiseren van een nieuwe politiezone kan de efficiëntie verbeteren waardoor de bestaande capaciteit optimaler wordt ingezet en zo ook de dienstverlening voor de inwoners verbetert.

De beide politiezones zijn nu reeds nauw met elkaar verbonden, zowel geografisch  (gewestwegen, trajectcontroles, treinverbinding, autosnelweg, rivier) als socio-economisch (scholen, bedrijven, winkels, evenementen). Beide zones gebruiken samen al gedeelde politiecellen, een telefoonafluisterkamer en bovendien geven de interventieploegen regelmatig steun aan elkaar.

De vier burgemeesters benadrukken dat ze willen inzetten op een nabijheidspolitie. “Lokale basispolitiezorg moet toegankelijk en laagdrempelig blijven waarbij de eigenheid van elke buurt wordt gerespecteerd. Een goed uitgebouwde wijkwerking is hierbij uiterst belangrijk”, aldus de burgemeester.

De gemeenteraad van Begijnendijk heeft unaniem haar goedkeuring gegeven voor de  haalbaarheidsstudie. De resultaten van deze studie worden afgewacht vooraleer er verdere stappen worden gezet naar een fusies van de beide politiezones.

Ronde tafel van het klimaat

Volg je het nieuws over het klimaat op de voet?
Ben je bezorgd om de toekomst van jouw kinderen?
Ben je van mening dat de oplossing bij de overheid ligt of dat een burger het verschil kan maken?

Barst je van ideeën, maar weet je niet waar te starten? Maak dan het verschil, neem deel aan de startvergadering van het burgerparticipatietraject ‘Ronde Tafel van het Klimaat’ en laat jouw stem horen!

Deze vergadering vindt plaats op woensdag 18 september 2019 om 20.00 u in de kantine van Sportpark Grote Baan te Betekom.

De deuren openen om 19.30 u en het einde is voorzien omstreeks 22.00 u. Iedereen is meer dan welkom om deel te nemen! Inschrijven kan via milieu@begijnendijk.be.

Nieuwe schoolbus

Bij de start van het nieuwe schooljaar pakt het gemeentebestuur van Begijnendijk uit met een heuse investering in een nieuwe schoolbus die tevens gebruikt zal worden voor andere activiteiten in de gemeente.

Schepen van onderwijs Bart Sorée (N-VA)

De vorige schoolbus was dringend aan vervanging toe. Uiteraard hebben we de pro en contra’s afgewogen van deze investering. De keuze om te gaan voor een nieuwe schoolbus in eigen beheer heeft voor een groot stuk te maken met de service die we willen aanbieden aan de ouders en kinderen in onze gemeente. De doelgroep waarop we mikken zijn kinderen die nog te jong zijn of te ver wonen om te voet of met de fiets naar school te gaan en die om verschillende reden niet gebracht kunnen worden door ouders of familie. De bus zal voor de scholen niet alleen ingezet worden voor de schooltoer, maar ook voor het zwemvervoer en uitstappen die door de scholen worden georganiseerd.

Burgemeester Bert Ceulemans (Samen)

Bij de aankoop van de schoolbus was het belangrijk voor ons dat deze ook maximaal zal ingezet worden zowel voor schoolvervoer als voor verschillende gemeentelijke activiteiten.

De aankoop van deze bus is een vrij grote investering en we hebben voor de aankoop dan ook een grondige kostenbaten analyse gemaakt tussen de aankoop van een bus of het huren van een bus. Uit onze analyse was de aankoop van een bus in eigen beheer goedkoper dan op huurbasis.  Het geeft onze werking meer flexibilteit dan het huren van een bus.  De nieuwe bus telt 56 zitplaatsen en voldoet aan strenge veiligheidscriteria o.a. dode hoekspiegel, achteruitrijcamera, veiligheidsgordels. Een lage instap voor de kinderen en airco zullen bijdrage tot extra comfort.

Begijnendijk toegevoegd aan lijst warme gemeenten

Na een pilootproject in vijf steden, werden 42 nieuwe warme steden en gemeenten aangeduid.  Daarbij ook de gemeente Begijnendijk.

“Eén op vijf jongeren kampt met psychische problemen, het is dan ook hoog tijd om er iets aan te doen”, stelt burgemeester Bert Ceulemans.

Meer info op : https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/beleid-mentaal-welbevinden-en-veerkracht/warme-steden-en-gemeenten

Herdenking mijnramp Marcinelle

Vanochtend werden in alle vroegte de 262 slachtoffers (waaronder verschillende mensen uit Begijnendijk en Betekom) van de mijnramp van le Bois du Cazier in Marcinelle (8/8/1956) herdacht.

Elk jaar bezoekt een delegatie uit Begijnendijk de herdenkingsplechtigheden in Marcinelle op 8 augustus.

Aan het herdenkingsmonument op de begraafplaats van Betekom werden bloemen neergelegd en ook het monument langs de Prof. Scharpélaan dat herinnert aan de ramp van 1956 werden bloemen neergelegd.

Start dorpskernvernieuwing Begijnendijk

Vandaag zijn de werkzaamheden gestart (Dorpsstraat) voor de dorpskernvernieuwing in Begijnendijk.

Deze werkzaamheden worden in 3 fases uitgevoerd, zodoende woningen en handelszaken maximaal bereikbaar blijven.

Momenteel worden de fietspaden opengebroken om voorbereidende werken aan de nutsvoorzieningen uit te voeren. De effectieve rioleringswerken in de eerste fase starten in oktober.

Kampbezoek te Tjechië

Burgemeester Bert Ceulemans bracht  een verrassingsbezoek aan het buitenlands kamp van Chiro Begijnendijk te Tsjechië. Hij genoot van de dagelijkse avondactiviteit en zag wie er werd verkozen tot “Chiro’s Next Top Model 2019”. Een pluim voor alle leiders en leidsters die ervoor zorgen dat deze jongeren een fantastische periode beleven.

 

Op kampbezoek bij chiro Begijnendijk

Op kampbezoek bij chiro Begijnendijk in Aalter. Gedurende tien dagen engageren kampleiders, kookouders en volwassenbegeleiders zich om onze jeugd een onvergetelijke tijd te bezorgen. Een leuk kamp organiseren gaat niet vanzelf, maanden van voorbereiding, thema’s uitwerken, spelletjes bedenken, kampboekje maken, vervoer en kamphuis regelen. En met succes…allemaal blije gezichten op kamp#dankjewel#respect#

werken, spelletjes bedenken, kampboekje maken, vervoer en kamphuis regelen. En met succes…allemaal blije gezichten op kamp#dankjewel#respect#

Rommelmarkt Begijnendijk

Op zondag 28 juli 2019 organiseert het feestcomité Begijnendijk-Betekom zijn eerste rommelmarkt. Deze zal plaatshebben in Begijnendijk thv huis Spiessens (naast het gemeentehuis), Kerkplein 5.

De prijs is 1,00 euro de meter.

Voor inschrijving kan je terecht bij Van Dyck Ivette op nr 0474 633108 of via mail retoucheshop@outlook.be en bij Hilde Ooms op nr 0495 450109

Inschrijven kan tot en met woensdag 24 juli 2019

Processierupsen bestrijden

De processierupsen verwijderen doet u best niet zelf, maar laat u over aan een gespecialiseerde firma. Indien het nest zich bevindt binnen 5m van de openbare weg of binnen 15m van een woning, dan draagt de gemeente deze kost. Anders dient u het zelf te bekostigen (100 à 150 euro).

Meer info:

https://www.begijnendijk.be/nieuwsdetail/642/wat-met-eikenprocessierupsen

Succesvol overlegplatform

Op de gemeenteraad van 20 juni, waren er weliswaar stevige discussies en werd er met een heel kritische blik naar de financiële resultaten gekeken, maar uiteindelijk werden alle 24 punten unaniem goedgekeurd, iets wat niet zo vaak voorkomt.

Het was ook de eerste gemeenteraad waarop er een punt werd goedgekeurd dat eerst besproken was op het nieuwe overlegplatform. Dit overlegplatform is baanbrekend voor Begijnendijk. Het vormt een brug tussen meerderheid en oppositie en moet er mee voor zorgen dat de burger krijgt waar hij recht op heeft, namelijk het best mogelijke bestuur. In de nabije toekomst zal het overlegplatform ook gebruikt worden om inspraak van de burger te faciliteren.

#Samenvooreenfrisbestuur

ROB-tv Vertelling met Rob Vanoudenhoven

De zomer komt eraan en voor ROB-tv staan er deze zomer voor de eerste keer de ROB-tv Zomervertellingen op het programma.

Op dinsdag 20 augustus 2019 vindt een editie van deze Zomervertellingen plaats aan de Molenberg te Betekom. Rob Vanoudenhoven zal er vertellen over zijn leven, werk en avonturen.

Rob Vanoudenhoven, Wie kent hem niet.  Zijn eerste 50 jaar op deze planeet.  Hem laten vertellen over zijn leven, werk en avonturen. Over XII stielen en XIII ongelukken. Over altijd ja zeggen en proberen te “overleven”. Over ”Who the fuck is Rob Vanoudenhoven”, waarmee hij zichzelf tegen wil en dank op de kaart heeft gezet in het medialandschap. Over hoe zijn eigen programma, de” XII werken van Vanoudenhoven” zijn leven ondersteboven heeft gehaald. Over de vork en de steel in zijn leven in dat “medialandschap”. Ups en downs, lief en leed, vriend en vijand, berg en dal, top en flop. Maar ook hoe mooi en leerrijk die eerste 50 jaren zijn geweest. Ga met hem maar eens op een terras zitten…. Nu wil hij het eindelijk delen, in de zaal. Met iedereen.

Brouwerij Breda trakteert iedere bezoeker op een heerlijk biertje.

Iedereen is welkom vanaf 19u, de show start om 20u en duurt ongeveer een uurtje. Bij mooi weer vindt de Vertelling plaats in open lucht en breng je best je eigen stoeltje mee. Bij regenweer is er een alternatieve binnenlocatie voorzien.

Toegang is volledig GRATIS voor jong en oud.

Succesvolle editie van Sinksenkermis

Wisselvallig lenteweer houdt bezoekers niet thuis van sinksenkermis in Begijnendijk.

In de voormiddag genoten de marktbezoekers tijdens Begijnendijk proeft van de vele proevertjes aangeboden door de marktkramers. 

Donderdag  heerste  er een gezellige drukte op de kermis en ook de feestcomité-terras zat heel de dag goed vol.  Na school leefden de kinderen zich uit in tal van leuke kermisattracties.

Ondertussen genoten de kermisgangers van verschillende optredens.  Met Cato ‘ICTO’ uit Betekom die geselecteerd werd voor de Nieuwe Lichting van Studio Brussel en Daria uit Begijnendijk die deelnam aan The Voice werd door het feestcomité gekozen voor talent van eigen bodem.

De avond werd afgesloten met een alternatief vuurwerk.

Pinksterkermis 2019 werd een succeseditie!

 

Agenda gemeenteraad 20 juni 2019 om 20:30

De gemeenteraad komt samen op 20 juni 2019 met onderstaande punten op de agenda:

1   Notulen en zittingsverslag van 23 mei 2019

2   Huishoudelijk reglement CBS

3   Huishoudelijk reglement overlegplatform

4   Financieel Beheerder – selectiecommissie

5   Vaststelling jaarrekening gemeente 2018

6   Budgetwijziging 1 – 2019

7   Kennisname jaarrekening 2018 – OCMW

8   Vaststelling budget 2019 door ABB

9   Interleuven bijzondere AV – 11 september 2019

10  Riobra – nazending AV 14 juni 2019

11  PBE – nazending AV tevens JV 21 juni 2019

12  Betekom centrum – Staat van de verrekeningen

13  Aanstelling firma voor online veiling

14 Toevoeging bever als koestersoort

15  Reglement inspraak in de gemeente

16 Reglement erkenning verenigingen

17  Erkenning culturele adviesraden

18  Beheer culturele infrastructuur

19  Convenant toeristische werking regio Hageland

20  Pedagogische dagen en facultatieve verlofdagen

21  Schoolreglement gemeentelijke basisscholen

22 Lestijdenpakket 2019-2020

23 Verlenging samenwerkingsovereenkomst DAV

Midzomer 22 juni vanaf 13u30

Lijkt het jou wel wat om het verenigingsleven wat beter te leren kennen en samen met andere inwoners de vakantie op een leuke manier in te zetten? Wees dan zeker van de partij tijdens de derde editie van Midzomer! Deze kijk- en doedag vindt plaats op zaterdag 22 juni 2019 vanaf 13.30 u aan sportcentrum De Tumkens te Betekom.

De dag gaat van start om 13.30 u met de ondertekening van het charter ‘Gezonde Gemeente’. Nadien kan je doorlopend kennismaken met de plaatselijke verenigingen. Om 18.00 u worden de jeugdkampioenen in de bloemetjes gezet en omstreeks 19.00 u staan Caro, Vince, Camille, Yemi en Kyona van de nieuwe Ketnetsensatie ‘#LikeMe’ op het podium. Deze show boordevol dans en hedendaagse versies van tijdloze hits wordt niet alleen voor de kids, maar ook voor de ouders en grootouders een hele belevenis! Tussen 20.00 en 21.00 u worden de volwassenen sportkampioenen gevierd. De avond wordt afgesloten met een optreden van een leuke coverband.

Nodig wat familie, buren of vrienden uit om samen te genieten van een gezellig en leerrijk evenement met foodtrucks, drankstanden, een lounge terras en heel wat fun voor de kids. Iedereen is van harte welkom! Deelnemen is gratis!

Opnames roadthriller GR5

Vandaag en morgenavond is deze oude hoeve in de Soelstraat het decor van de nieuwe serie GR5.

Een psychologische roadthriller met in de hoofdrollen onder andere Boris Van Severen, Lucas Van Den Eynde en Violet Braeckman.

Deze nieuwe serie zal later te zien zijn op VRT/één, het uitzendmoment zal later worden gecommuniceerd#onze gemeente in beeld!

Platina Jubileum

Julia en Raymond zijn vandaag zeventig jaar getrouwd. Samen met de familie en medebewoners van Sint-Rochus te Aarschot hebben ze hun platina huwelijksverjaardag gevierd.

70 jaar getrouwd en nog steeds een stralend paar, zoiets bijzonders moet je koesteren en bewaren.

Proficiat met jullie Platina Jubileum!

Begijnendijk proeft

Van zondag 9 juni tot en met donderdag 13 juni 2019 is het weer groot feest in Begijnendijk, want dan is er de pinksterkermis. Naar jaarlijkse gewoonte staan er op donderdag 13 juni 2019 heel wat feestelijkheden op het programma.

De dag gaat van start met de jaarmarkt, een organisatie van het gemeentebestuur, de marktcommissie en de marktkramers. Tijdens dit evenement laten de deelnemende marktkramers jouw graag kennismaken met hun specialiteiten. Wees zeker van de partij!

Sinksen-donderdag

Van zondag 9 juni tot en met donderdag 13 juni 2019 is het weer groot feest in Begijnendijk, want dan is er de jaarlijkse pinksterkermis.

Met de jaarmarkt en de ‘Sinksenkermis’ van het feestcomité wordt donderdag 13 juni 2019 de feestdag bij uitstek. Kijk je er al naar uit om andere inwoners te ontmoeten, glinsterende kinderogen te bewonderen en van heerlijke oliebollen te genieten? Wees dan zeker van de partij!

De kermiskramen worden opgesteld in het centrum van Begijnendijk. Deze zijn geopend op zondag 9 juni vanaf 14.00 u, maandag 10 juni vanaf 14.00 u, dinsdag 11 juni vanaf 17.00 u en donderdag 13 juni 2019 vanaf 10.00 u. Let op! Op woensdag 12 juni 2019 is de kermis niet geopend.

Naar jaarlijkse gewoonte staan er op donderdag 13 juni 2019 heel wat feestelijkheden op het programma. De dag gaat van start met de jaarmarkt, een organisatie van de marktcommissie en het gemeentebestuur. Tijdens dit evenement staan de medewerkers het feestcomité voor jou klaar met een drankstand. Breng tussen 8.00 tot 13.00 u dus zeker een bezoekje aan de jaarmarkt langs de Kerkstraat! Tijdens de ‘Sinksenkermis’ van het feestcomité wordt het nodige entertainment voorzien. Met Cato ‘ICTO’ uit Betekom die geselecteerd werd voor de Nieuwe Lichting van Studio Brussel en Daria uit Begijnendijk die deelnam aan The Voice kiezen zij voor talent van eigen bodem. De avond wordt afgesloten met optredens van RO-B3Y & RhenoFenomeen en Les Tousred. Omstreeks 22.30 u vindt het alternatieve vuurwerk plaats. Het wordt vast en zeker een fantastische dag.

Opvoeden doe je samen!

Van 16 tot en met 23 mei 2019 is het opnieuw ‘Week van de opvoeding’. Deze editie wil het gemeentebestuur opvoeden positief in de kijker zetten en gezinnen samenbrengen, want werken rond opvoeding hoeft niet altijd te gaan over straffen en belonen of slaap- en eetproblemen. Daarom nodigt het bestuur alle ouders, grootouders, peters, meters, vrienden en kinderen uit om op zaterdag 18 mei 2019 op de dorpspleinen van Begijnendijk en Betekom het saamhorigheidsgevoel te vieren.

Die dag wordt het hart van de dorpskernen omgetoverd tot een ontmoetingsplaats waar groot en klein samen kunnen spelen, mooie verhalen delen, bezorgdheden bespreken en opvoedingstips uitwisselen. Samen met enkele plantenvrouwtjes kan je de handen uit de mouwen steken, wroeten in de aarde en de dorpspleinen opvrolijken met bloemetjes. Zij vertellen de kinderen op kindermaat over natuur, ecologie en wat bloemen en planten nodig hebben om te groeien, nl. een plaatsje in de schaduw of in het zonnetje, veel of weinig water, meststof, liefde en mensen die heel goed voor hen zorgen. Zo maken zij een opstapje naar wat kinderen nodig hebben om groter te worden, nl. een huis om in te wonen, lekker eten, warmte, genegenheid, begrip, respect en veel liefde. Alle kinderen krijgen van de plantenvrouwtjes een bloemetje om zelf een plaats te geven op het dorpsplein en een bordje om te personaliseren en bij hun plantje te zetten.

Wil je graag helpen planten of genieten van het samenzijn? Dan ben je van harte welkom op zaterdag 18 mei 2019 van 10.30 tot 12.00 u op het dorpsplein te Begijnendijk en van 12.30 tot 14.30 u op het dorpsplein te Betekom. Zorg jij voor de zon, een schopje, een gietertje en heel veel goesting om in de aarde te wroeten? Dan zorgt het gemeentebestuur voor de bloemetjes. Er wordt ook voor iedereen een stuk fruit en glaasje water voorzien. Klink dus samen op de toekomst, hier en nu! Zorg en aandacht voor de natuur en toekomst van de kinderen is immers een actueel thema dat iedereen nauw aan het hart ligt.

De plantenvrouwtjes fietsen tussen 12.00 en 12.30 u van Begijnendijk naar Betekom. Zwaai zeker eens als je ze tegenkomt!

Kids-id

Kippenfestijn

Burgemeester, schepenen en bestuursleden van Samen nodigen u graag uit op het kippenfestijn.

We serveren:
– Halve kip met groentjes
– Halve kip met appelmoes
– Halve kip met champignonsaus
– Kippenbrochette met groentjes
– Kippenbrochette met appelmoes
– Kippenbrochette met champignonsaus
– Koninginnenhapje met groentjes
– Vegetarische vidé met groentjes

Alle gerechten worden geserveerd met frietjes.

Voor de kinderen zijn er kinderporties voorzien aan democratische prijzen. Inschrijving vooraf is niet nodig.

Bert Ceulemans nieuwe ondervoorzitter van het regionaal bestuurscomité van Fluvius

Schepen Hilde Holsbeeks (Glabbeek) en burgemeester Bert Ceulemans zijn de nieuwe ondervoorzitters van het regionaal bestuurscomité van Fluvius

Op vrijdag 22 maart 2019 werden schepen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij) uit Glabbeek en burgemeester Bert Ceulemans (Samen.be) uit Begijnendijk verkozen als de nieuwe ondervoorzitters van het regionaal bestuurscomité van PBE (Fluvius).

Terwijl de traditionele partijen  alle betaalde mandaten in deze intercommunale gretig onder hen verdeelden, kozen de lokale neutrale bestuurspartijen van Glabbeek en Begijnendijk bewust voor een onbetaald mandaat als ondervoorzitter.

Als ondervoorzitter van een regionaal bestuurscomité krijg je geen zitpenningen, maar ben je wel betrokken bij alle belangrijke investeringen op vlak van energie in de regio. Voor de Dorpspartij en Samen Begijnendijk is een nuttig mandaat namelijk veel belangrijker dan de nutteloze betaalde mandaten in de raden van bestuur van de intercommunales.

Drinkwatertappunten

Recent keurde het schepencollege de plaatsing van 6 drinkwatertappunten goed.

De watertappunten worden geïnstalleerd in de sporthal, de administratieve gebouwen van onze gemeente, de loods en de gemeentelijke basisscholen.

Hiermee engageert het bestuur zich om enkel kraantjeswater te gebruiken in de gemeentelijke gebouwen, het drinken van kraantjeswater aan te moedigen en verpakkingsafval te voorkomen.

#LikeMe naar Begijnendijk

Intergemeentelijke samenwerking op de politieke agenda

Op maandag 4 februari vond tussen de colleges van burgemeester en schepenen van Gemeente Begijnendijk, Gemeente  Rotselaar en Gemeente Tremelo een informeel politiek overleg plaats over de mogelijkheden tot samenwerking.

Tijdens dit overleg werden de engagementen van de drie besturen besproken en werd bekeken op welke domeinen een samenwerking opportuun kan zijn. Daarbij werden uiteenlopende beleidsdomeinen afgetoetst, van veiligheidsbeleid over openbare werken tot aanwervingsbeleid. Intergemeentelijke samenwerking heeft namelijk verschillende voordelen: naast een financieel voordeel kan een samenwerking ook op het vlak van specialisatie en kwaliteit van de dienstverlening positieve effecten met zich meebrengen.

De burgemeesters en schepenen van de drie besturen engageerden zich om elk voor hun eigen bevoegdheden te bekijken welke verdere stappen concreet ondernomen kunnen worden.

 

Data mei kermis Betekom

Eind 2018 werd beslist dat de Meikermis te Betekom zou plaatsvinden van 27 april tot en met 1 mei 2019.

Uit reacties van de kermiskramers bleek echter dat deze periode samenvalt met de lentekermis te Tremelo.  Omdat we belangrijk vinden dat er voldoende kermiskramen aanwezig zijn werd er in zitting van het college van burgemeester en schepenen van maandag 28 januari 2019 beslist de kermisperiode te verplaatsen.

Zo zal de Meikermis te Betekom dit jaar plaatsvinden vanaf woensdag 1 tot en met zondag 5 mei 2019.