Gemeenteraad 3 september 2020

 • Toegevoegd – BES Dorpskernvernieuwing Begijnendijk – circulatieplan
 • Toegevoegd – Bespreking Financiële impact COVID-19
 • Toegevoegd – BES Oprichting deontologische commissie
 • BES Notulen en audioverslag van 25 juni 2020
 • BES Bekrachtiging besluit samenwerking VSVW vzw
 • BES Aanpassing MAR subsidiereglement Natuur & Milieu
 • BES Grondafstand OMV_2020067475 Sleutelbaan 74
 • BES Goedkeuring tracé Willekenslaan
 • BES Zelfstandige Groepering Interleuven – swovk
 • BES Woonbeleidsconvenant
 • KEN Creadiv – verslag AV 5 juni 2020
 • KEN PBE – diverse verslagen 2020
 • KEN Riobra – diverse verslagen 2020
 • BES Begijnendijk centrum – Verrekening 01
 • BES Aanpassing reglement
 • BES Overeenkomst mamadepot