Jill Elsen kiest voor Samen!

Jill Elsen (38) is kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen bij Samen, de lokale partij voor Begijnendijk-Betekom.

Jill is samenwonend en mama van twee. Na haar hogere studies Orthopedagogie ging ze aan de slag als contextbegeleidster bij de vzw Sporen (een organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg), vanaf augustus zal ze ook als stafmedewerker bij deze organisatie actief zijn.

Voor Jill was haar studie- en beroepskeuze logisch, want ook tijdens al haar kinder- en jongerenjaren was de jeugdbeweging een constante. 18 jaar bij Chiro Betekom zowel als lid als leiding, en 15 jaar bij KAJ Betekom zowel als lid, leiding, volwassen begeleider tot en met regiovoorzitster, provinciaal en nationaal bestuurslid,… jeugdwerking zit haar echt wel in het bloed!

Het is dan ook evident dat Jill in de gemeentepolitiek het verenigingsleven en de jeugdwerkingen in het bijzonder haar speciale aandacht wil geven.

Maar ook veiligere schoolomgevingen en fietspaden staan hoog op haar agenda. Ze maakt zich ook sterk voor meer groen in de gemeente, o.a. een bouwstop op appartementen lijkt haar aangewezen.

Jill koos bewust voor Samen als lokale lijst die ongebonden frisse ideeën heeft om Begijnendijk-Betekom nog beter te maken.