Ondertekening Klimaatengagement

Burgemeester Bert Ceulemans en schepen Steven Vermeulen ondertekenden vanmorgen namens onze gemeente het nieuwe Klimaatengagement van onze provincie.

Concreet engageren de gemeenten zich om minder CO2 uit te stoten, door energie te besparen, het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen, in te zetten op hernieuwbare energie en te kiezen voor efficiënte, schone technieken.
Daarnaast willen ze ook de effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast, milderen.