Tom Van Esse kiest voor Samen

Tom Van Esse (38) treedt toe tot de lokale partij Samen en zal ook kandidaat zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

Van Esse was in 2000 jongste kandidaat en bleef sindsdien ononderbroken op verschillende niveaus politiek actief. Eerst als lid van de beheerraad van sport- en recreatiecentrum “De Tumkens”, vanaf 2007 als gemeenteraadslid, en sinds 2013 zetelt hij in de OCMW-raad.

Als papa van twee jonge kinderen (3 en 5 jaar) hecht Van Esse veel belang aan een kwalitatief schoolaanbod en veilige schoolomgeving. Zelf lid van o.a. Explosief vzw, KWB, ’t Rollend Ei, ACV Begijnendijk-Betekom, wil Van Esse meer gemeentelijke ondersteuning van de vele vrijwilligers die zich dagdagelijks inzetten in het sportieve en culturele verenigingsleven. Ook inzet voor betaalbare woningen en goede ouderenzorg wil hij hoog op de agenda.

Professioneel is hij al bijna twintig jaar werkzaam bij Telenet, momenteel in de functie van service engineer.

 Waarom Samen?

Tom Van Esse vindt dat Begijnendijk-Betekom nood heeft aan vernieuwing: “Ik geloof dat Samen dit kan waarmaken. Samen kunnen we meer. Samen is een groep met een ideale mix van nieuwe en ervaren krachten. Vooral ook een team waar naar jouw mening wordt gevraagd en waar met iedereen rekening wordt gehouden. Samen is een hechte groep, dat stel ik bijzonder op prijs. Uiteindelijk plukt de burger daar de vruchten van!”


Van Esse benadrukt dat zijn overstap een positieve keuze is. “Ik heb mij vanaf 2000 steeds voluit geëngageerd. Een groot aantal dossiers in onze gemeente vraagt vandaag echter om een andere koers. Veilige fietspaden, verkeersveiligheid, schoolbeleid. Stuk voor stuk kernthema’s waarvoor ik ooit in de politiek stapte, en waarrond ik vandaag in onze gemeente helaas te weinig evolutie en realisatie zie. Ik ben ervan overtuigd dat Samen wél voor een doorbraak kan zorgen op een aantal cruciale punten. Daar wil ik mee mijn schouders onder zetten!”